Savel Ifrim, Chimie generala
13,20 lei
15,90 lei (-16,98%)

Savel Ifrim, Chimie generala

Savel Ifrim, Chimie generala
-17%
Preț: 13,20 lei
15,90 lei (-16,98%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 1 - 2 zile lucratoare
Anul publicării: 2003
Pagini: 549
Categoria: Chimie

DESCRIERE

Chimia se dezvolta continuu atat pe plan teoretic si experimental, cat si pe plan aplicativ. Cunostintele de himie sunt solicitate nu numai de sectoarele cu profil chimic ci si de majoritatea celor cu profil nechimic.

Chimia este chemata sa contribuie la instruirea multor categorii de specialisti cu pregatire superioara, fara ca acestia sa devina chimisti. Medicii, biologii, fizicienii, geologii, inginerii textilisti si metalurgistii, farmacistii, inginerii agronomi si zootehnistii etc., nu-si pot desfasura la nivel superior activitatea daca nu poseda si temeinice cunostinte de chimie.

Facultatile care pregatesc astfel de specialisti au in planurile lor de invatamant si discipline de chimie.

Este regretabil faptul ca, dupa anul 1989, unii conducatori de facultati au scazut numarul orelor didactice de chimie, desi in sectoarele lor de activitate cunostintele de chimie sunt indispensabile. Este un mod gresit de a intelege si aplica autonomia universitara.

Prin elaborarea si publicarea unei carti de chimie cu profil larg, se vine in sprijinul tuturor specialistilor care in activitatea lor fac apel si la chimie. In acelasi timp, cartea este de folos tineretului, care se orienteaza spre studiul chimiei sau spre profile de activitate care au legaturi cu chimia, ca cele mentionate mai sus.
Lucrarea este alcatuita din trei parti.

Prima parte, intitulata Principii Teoretice ale Chimiei, cuprinde 14 capitole in care se trateaza printre altele structura materiei, starile de agregare ale materiei si succinte notiuni de chimie fizica.

Partea a doua, Chimia Elementelor si a Compusilor Chimiei Anorganici, este alcatuita din 17 capitole, in care se studiaza elementele chimice ordonate in grupe principale si secundare, precum si compusii lor mai importanti.

Ultima parte, intitulata Compusii Organici, este expusa in 13 capitole. Acestea cuprind notiuni generale de chimie organica, hidrocarburi si principalele clase de compusi organici cu reprezentantii lor mai importanti.

Datorita economiei de spatiu tipografic, autorul a fost nevoit sa renunte la multe notiuni, figuri si tabele, care ar fi facut lucrarea mai ampla si mai instructiva.

Ca si in cazul altor lucrari publicate de acelasi autor, si in aceasta s-a urmarit prezentarea notiunilor in mod explicit, cu multa claritate, fara a fi neglijat nivelul stiintific. Cartea este dominata de un evident caracter didactic, incat poate fi folosita de toti cei care doresc sa cunoasca notiuni elementare de chimie.

Din literatura bogata pe care autorul a consultat-o, s-a urmarit selectarea esentialului.
Este insa dificila alcatuirea unei lucrari vaste, care sa raspunda exigentelor tuturor cititorilor. Celor care vor sesiza cu bunavointa unele insuficiente si vor veni cu sugestii in vederea imbunatatirii lucrarii, autorulle prezinta sincere multumiri.Iasi, august 2002
prof. dr. ing. Savel Ifrim

CUPRINS

Prefata

PARTEA INTAI

PRINCIPII TEORETICE ALE CHIMIEI

1. Introducere
1. 1. Materie
1. 2. Substanta
1. 3. Atomi si molecule
1. 4. Formule chimice
1. 5. Reactii chimice
2. Legile generale ale chimiei
2. 1. Legea conservarii masei
2. 2. Legea proportiilor definite
2. 3. Legea proportiilor multiple
2. 4. Legea proportiilor echivalente
2. 5. Legile combinarii gazelor
3. Structura atomilor
3. 1. Atomii, particule materiale complexe
3. 1. Electroiiza
3. 1. 2. Descarcari electrice In gaze
3. 1. 3. Descoperirea razelor X
3. 1. 4. Descoperirea radioactivitatii
3. 1. 5. Nucleul atomic
3. 2. Modele atomice
3. 3. Nucleul atomic. Izotopi
3. 4. Clasificarea elementelor chimice
4. Legaturi chimice
4. 1. Aspecte generale
4. 2. Teoria electronica a valentei
4. 3. Teoria mecanic-cuantica a legaturii covmlente
4. 4. Legatura metalica
4. 5. Legaturi intermoleculare
5. Proprietati fizice ale substantelor
5. 1. Densitate
5. 2. Punct de topire
5. 3. Punct de fierbere
5. 4. Proprietati electrice ale substantelor
5. 5. Proprietati magnetice ale substantelor
6. Starile de agregare ale materiei
6. 1. Starea gazoasa  
6. 2. Starea lichida
6. 3. Starea solida
6. 4. Materia in stare de plas
7. Termodinamica chimica si termochimie  
7. 1. Notiuni generale  
7. 2. Principiul I al termodinamicii  
7. 3. Notiuni de termochimie  
704. Legile termochimiei
7. 5. Principiul II al termodinamicii  
8. Cinetica chimica
8. 1. Notiuni generale
8. 2. Clasificarea cinetica a reactiilor chimice
8. 3. Factori deterrninanti ai vitezei de reactie
8. 4. Tipuri de reactii chimice
9. Stari de echilibru
9. 1. Echilibre fizice
9. 1. 1. Notiuni generaLe
9. 1. 2. Regula fazelor
9. 1. 3. Sisteme cu un component
9. 1. 4. Sisteme cu doi componenti
9. 2. Echilibre chimice
9. 2. 1. Notiuni generaLe
9. 2. 2. Legea actiunii maseLor
9. 2. 3. Factori care influenteaza echilibrul chimic
Acizi si baze
10. 1. Aspecte generale
10. 2. Acizi si baze in teoria disociatiei electrolitice
10. 3. Teoria transferului de protoni
10. 3. 1. Tipuri de acizi si baze
10. 4. Acizi si baze tip Lewis
10. 5. Taria acizilor si bazelor
10. 6. Reactii de neutralizare
10. 7. Hidroliza sarurilor
10. 8. Indicatori,
Sisteme disperse
11. 1. Aspecte generale  
11. 2. Solutii cristaline
11. 2. 1. Definitii
11. 2. 2. Exprimarea concentratiei solutiilor
11. 2. 3. Coeficient de solubilltate
1. 2. 4. Proprietatile soLutiilor
11. 2. 5. Disociatia eLectrolitica
11. 2. 6. Solutii tampon  
11. 3. Solutii coloidale
11. 3. 1 Definitii
11. 3. 2. Clasificarea sistemelor coloidale
11. 3. 3. Prepararea sistemelor coloidale  
11. 3. 4. Purificarea sistemelor coloidale
11. 3. 5. Structura micelelor coloidale
11. 3. 6. Proprietatile sistemelor coloidale
11. 3. 7. Pseudocolotti
Electrochimie,
12. 1. Notiuni introductive  
12. 2. Electroliza
12. 2. 1. Aspecte generale
12. 2. 2. Legile electrolizei
1 2. 2. 3. Randamentele electrochimice
12. 2. 4. Utilizari ale eLectrolizei
12. 3. Conductibilitatea electrolitilor
12. 3. 1. Conductibilitatea eLectrica specifica a electrolitilor
12. 3. 2. Conductibilitatea echivalenta a electrolitilor
12. 3. 3. Electroliti tari si eLectroliti slabi
12. 3. 4. Coeficient de conductibilitate
12. 4. Procese de electrod  
12. 4. 1. Pile electrice
12. 4. 2. Potential de electrod  
12. 5. Coroziunea
J 2. 5. 1. Aspecte generale
12. 5. 2. Tipuri de coroziune
Fotochimie
13. 1. Aspecte generale
13. 2. Consideratii teoretice
J 3. 2. 1. Legile Jotochimiei
13. 2. 2. Randament cuantic Jotochimic
13. 2. 3. Excitarea electronilor ·
13. 3. Procese fotofizice
13. 4. Procese fotochimice
Radioactivitate si reactii nucleare.
14. 1. Radioactivitatea naturala.
14. 1. 1. Descoperirea elementelor radioactive  
14. 1. 2. Radiatii emise de substante radioactive.
14. 1. 3. Energia radiatiilor  
14. 1. 4. Legile deplasari/or radioactive
14. 1. 5. Serii radioactive  
14. 2. Radioactivitatea artificiala
14. 2. 1. Bombardari cuparticule cx  
14. 2. 2. Reactii nucleare  
14. 2. 3. Elemente Iraflsuranice  
PARTEA A DOUA  
CHiMlA ELEMENTELOR SI A COMPUSILOR CHIMICI ANORGANICI  
Elemente componente ale apei. Apa  
15. 1. Hidrogenul
15. 2. Oxigenul
15. 3. Apa (Oxid de hidrogen)   
Grupa a VIII-a principaIa
16. 1. Caracterizare generala  
16. 2. Stare naturala
16. 3. Obtinere
16. 4. Proprietati fizice
16. 5. Proprietati chimice. Compusi
16. 6. Utilizari
Grupa a VII-a principala
17. 1. Caracterizare generala
17. 2. Stare naturala
17. 3. Prepararea halogenilor
17. 4. Proprietati fizico·chimice
17. 5. Utilizari
17. 6. Combinatii ale halogenilor
Grupa a VI-a principaIa
18. 1. Caracterizare generala  
18. 2. Stare naturaIa  
18. 3. Obtinere  
18. 4. Proprietati fizico-chimice  
18. 5. Utilizari  
18. 6. Compusi mai importanti ai sulfului  
18. 7. Compusi ai seleniului.
18. 8. Compusi ai telurului.
18. 9. Compusi cu halogeni.
18. 10. Poloniu
Grupa a V-a principala.
19. 1. Caracterizare generaIa.
19. 2. Stare naturala.
19. 3. Obtinere.
19 A. Proprietati fizico-chimice.
19. 5. Utilizari.
19. 6. Compusi mai importanti ai azotului.
19. 7. Compusi mai importanti ai fosforului.
19. 8. Compusi mai importanti ai arsenului.
19. 9. Compusi mai importanti ai stibiului.
19. 10. Compusi mai importanti ai bismutului.
Grupa a IV-a principaIa.
20. 1. Caracterizare generala.
20. 1. Stare naturala.
20. 3. Obtinere
2004. Proprietati fizico-chimice.
20. 5. Utilizari.
20. 6. Compusi mai importanti i carbonului.
20. 7. Compusi mai importanti ai siliciului.
20. 8. Compusi mai importanti ai germaniului.
20. 9. Compusi mai importanti ai staniu1ui.
20. 10. Compusi mai importanti ai plumbului.
Grupa a III-a principaIa.
21. 1. Caracterizare generala.
21. 2. Stare naturaIa.
21. 3. Obtinere
2104. Proprietati fizico-chimice.
21. 5. Utilizari
21. 6. Compusi mai importanti ai borului.
21. 7. Compusi mai importanti ai aluminiului.
21. 8. Compusi mai importanti ai galiului.
21. 9. Compusi mai importanti ai indiului.
21. 10. Compusi mai importanti ai taliului.
Grupa a II-a principala
22. 1. Caracterizare generala.
22. 2. Stare naturala.
22. 3. Obtinere.
2204. Proprietati fizico-chimice.
22. 5. Utilizari - ·······
22. 6. Compusi mai importanti ai beriliului.
22. 7. Compusi mai importanti ai magneziului
22. 8. Compusi mai importanti ai calciului
22. 9. Compusi mai importanti ai strontiului.
22. 10. Compusi mai importanti ai bariului.
Grupa I principala.
23. 1. Caracterizare generala
23. 2. Stare naturala
23. 3. Obtinere
2304. Proprietati fizico-chirice  
23. 5. Utilizari
23. 6. Compusi mai importanti ai litiului.
23. 7. Compusi mai importanti ai sodiului.
23. 8. Compusi mai importanti ai potasiului
23. 9. Compusi mai importanti ai rubidiului si cesiuJui.
Grupa I secundara
24. 1. Caracterizare generala
24. 2. Stare naturala.
24. 3. Obtinere
24. 4. Proprietati fizico-chimice
24. 5. Utilizari •.
24. 6. Compusi mai importanti ai cuprului.
24. 7. Compusi mai importanti ai argintului.
24. 8. Compusi mai importanti ai aurului
Grupa a Il-a secundara.
25. 1. Caracterizare generala.
25. 2. Stare generala
25. 3. Obtinere.
25. 4. Proprietati fizico-chimice
25. 5. Utilizari.
25. 6. Compusi mai importanti ai zincului.
25. 7. Compusi mai importanti ai cadmiului.
25. 8. Compusi mai importanti ai mercurului
Grupa a III-a secundara.
26. 1. Caracterizare generala.
26. 2. Stare naturaIa
26. 3. Obtinere
26. 4. Proprietati fizico-chimice.
26. 5. Utilizari
26. 6. Compusi mai importanti
26. 7. Actiniul
26. 8. Lantanide
26. 9. Actinide
Grupa a IV-a secundara.
27. 1. Caracterizare generala.
27. 2. Stare naturaIa.
27. 3. 0btinere
27. 4. Proprietati fizico-chimice.
27. 5. Utilizari
27. 6. Compusi mai importanti.
Grupa a V-a secundara.
28. 1. Caracterizare generala.
28. 2. Stare naturala
28. 3. Obtinere.
28. 4. Proprietati fizico-chimice
28. 5. Utilizari
28. 6. Compusi mai importanti
Grupa a VI-a secundara.
29. 1. Caracterizare generala
29. 2. Stare naturala
29. 3. Obtinere.
29. 4. Proprietati fizico-chimice
29. 5. Utilizari.
29. 6. Compusi mai importanti.
Grupa a VII-a secundara
30. 1. Caracterizare generala
30. 2. Stare naturala
30. 3. Obtinere
30. 4. Proprietati fizico-chimice.
30. 5. Utilizari
30. 6. Compusi mai importanti.
Grupa a VIII-a secundara
31. 1. Caracterizare generala  
31. 2. Familia fierului
3 I. 3. Compusi mai importanti
31. 4. Familia platinei
PARTEA A TREIA
COMPUSI ORGANICI
Notiuni generale de chimie organica
32, I. Definitia chimiei organice
32. 2. Clasificarea compusilor organici '
32. 3. Structura chimica.
32. 4. Notiuni de izomerie
32. 5. Efecte electronice In cazul moleculelor orga. iice.
32. 6. Tipuri de reactie In chimia organica.
32. 6. 1. Reactii de substitutie
32. 6. 2 Reactii de aditie.
32. 6. 3. Reactii de eliminare
32. 6. 4. Reactii de transpozitie.
Hidrocarburi.
33. 1. Alcani.
33. 2. Alchene
33. 3. AJchine,.
33. 4. AJcadiene (Diene aciclice).
33. 5. Cauciucul natural.
33. 6. Cicloalcani.
33. 7. Hidrocarburi aromatice (Arene)
Derivati halogenati.
34. 1. Definitie. Clasificare. Nomenclatura
34. 2. Metode de preparare
34. 3. Proprietati fizice.
34. 4. Proprietati chimice.
34. 5. Reprezentanti mai importanti
Compusi hidroxilici.
35. 1. Definitie. Clasificare.
35. 2. Alcooli,
35. 3. Enoli.
35. 4 Fenoli.
35. 5. Eteri
Compusi carbonilici
36. 1. Definitie. Clasificare. Nomenclatura
36. 2. Metode de preparare
36. 3. Proprietati fizice.
36. 4. Proprietati chimice.
36. 5. Reprezentanti mai importanti.
Acizi or zanici. ·
37. 1. D finitie. Clasificare. omenclatura
37. 2. A izi monocarboxilici aturati
37. 3. Acizi dicarboxilici saturati
37. 4. Acizi organici nesaturati
37. 5. Derivati functionali ai acizilor organici.
37. 5. 1. Flalogenuri acide
37. 5. 2. Esteri organici
37. 5. 3. Anhidride acide
375. 4. Amide.
37. 5. 5. Nitrili
Compusi organici cu azot in grupa functionala
38. 1. Nitrozoderivati.
38. 2. Nitroderivati.
38. 3. Amine.
Compusi organici cu sulf
39. 1. Tioli .
39. 2. Tioeleri
39. 3. Acizi sulfonici.
Compusi organometalici
40. 1. Definitie. Structura
40. 2. Metode de preparare  
40. 3. Proprietati chimice,.
40. 4. Reprezentanti mai importanti
Zaharuri.
41. 1. Definitie. Clasificare. Importanta fiziologica
41. 2. Monozaharide.
41. 3. Oligozaharide
41. 4. Polizaharide.
Acizi aminici. Peptide. Proteine
42. 1. Acizi aminici.
42. 2. Peptide
42. 3. Proteine.
Compusi cu schelet poliizoprenic.
43. 1. Aspecte generale.
43. 2. Terpenoide ·
43. 3. Carounoide.
43. 4 Steroide · ·
Compusi heterociclici
44. 1. Aspecte generale
44. 2. Heterocicluri cu cinci atomi.
44. 3. Hetcrocicluri cu sase atomi.
Bibliografie
Sistemul periodic al elementelor
Acizi or zanici. ·
37. 1. D finitie. Clasificare. omenclatura
37. 2. A izi monocarboxilici aturati
37. 3. Acizi dicarboxilici saturati
37. 4. Acizi organici nesaturati
37. 5. Derivati functionali ai acizilor organici.
37. 5. 1. Flalogenuri acide
37. 5. 2. Esteri organici
37. 5. 3. Anhidride acide
375. 4. Amide.
37. 5. 5. Nitrili
Compusi organici cu azot in grupa functionala
38. 1. Nitrozoderivati.
38. 2. Nitroderivati.
38. 3. Amine.
Compusi organici cu sulf
39. 1. Tioli .
39. 2. Tioeleri
39. 3. Acizi sulfonici.
Compusi organometalici
40. 1. Definitie. Structura
40. 2. Metode de preparare  
40. 3. Proprietati chimice,.
40. 4. Reprezentanti mai importanti
Zaharuri.
41. 1. Definitie. Clasificare. Importanta fiziologica
41. 2. Monozaharide.
41. 3. Oligozaharide
41. 4. Polizaharide.
Acizi aminici. Peptide. Proteine
42. 1. Acizi aminici.
42. 2. Peptide
42. 3. Proteine  
Compusi cu schelet poliizoprenic.
43. 1. Aspecte generale.
43. 2. Terpenoide  
43. 3. Carounoide  
43. 4 Steroide
Compusi heterociclici
44. 1. Aspecte generale
44. 2. Heterocicluri cu cinci atomi.
44. 3. Hetcrocicluri cu sase atomi.
Bibliografie
Sistemul periodic al elementelor

Anul aparitiei: 2003
Nr. pagini: 549

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review

Titluri de același autor

10,36 lei
10,90 lei (-4,95%)
Created in 0.073 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.