Titus Corlatean - Protectia europeana si internationala a Drepturilor Omului. Editia a II-a, revizuita

Titus Corlatean - Protectia europeana si internationala a Drepturilor Omului. Editia a II-a, revizuita
-15%
Preț: 38,25 lei
45,00 lei (-15%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2015
Categoria: Carti diverse

DESCRIERE

Cuprins

CUVANT - INAINTE 5
CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE, SCURT ISTORIC, NOTIUNE 7
CAPITOLUL II. PRINCIPII DE BAZA SI TRAsATURI CARACTERISTICE
ALE PROTECTIEI INTERNATIONALE A DREPTURILOR OMULUI 12
1. Principii de baza 12
1. 1. Limitarea autoritatii jurisdictiei nationale exclusive 12
1. 2. Epuizarea cailor de recurs intern 12
1. 3. Caracterul prioritar al drepturilor 13
1. 4. Efectivitatea normei conventionale de protectie a drepturilor omului 14
1. 5. Caracterul de drept cutumiar al drepturilor omului 14
2. Trasaturi caracteristice 15
2. 1. Universalitatea drepturilor omului 15
2. 2. Caracterul obiectiv al drepturilor omului 17
2. 3. Caracterul evolutiv 18
2. 4. Abandonarea prerogativelor nationale exclusive prin consacrarea si
garantarea internationala a drepturilor omului 20
2. 5. Subsidiaritatea protectiei internationale a drepturilor omului fata de
protectia realizata la nivel national.. 20
2. 6. Aplicabilitatea directa a normelor internationale privind drepturile
omului in dreptul intern 21
2. 7. Superioritatea dreptului international al drepturilor omului fata de
normele interne 22
2. 8. Individul- subiect al dreptului international al drepturilor omului 23
CAPITOLUL III. IZVOARELE DREPTULUI INTERNATIONAL AL
DREPTURILOR OMULUI 24
1. Concept, clasificare 24
2. Izvoare internationale conventionale in materia drepturilor omului.. 25
2. 1. Notiune, clasificari 25
2. 2. Tratate internationale cu vocatie universala 26
2. 3. Tratate internationale cu vocatie regionala 30
2. 3. 1. Izvoare conventionale europene 30
2. 3. 2. Izvoare conventionale in sistemul interamerican 36
2. 3. 3. Izvoare conventionale in sistemul african 38
2. 3. 4. Izvoare conventionale in lumea arabo-islamica 38
2. 3. 5. Izvoare conventionale in spatiul Comunitatii Statelor independente
(CSI) 40
3. Izvoare internationale cutumiare in materia drepturilor omului. 40
4. Principiile dreptului international. 41
378
Protectia europeana si internationala a Drepturilor Omului
5. Izvoare internationale jurisprudentiale in materia drepturilor omului... 43
6. Izvoare internationale doctrinare in materia drepturilor omului... 44
CAPITOLUL IV. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNATIONAL AL
DREPTURILOR OMULUI 45
1. Consideratii introductive 45
2. Statul - subiect al dreptului international al drepturilor omului. 46
3. Individul - subiect al dreptului international al drepturilor omului... 48
4. Organizatia internationala interguvernamentala - subiect intermediar
al dreptului international al drepturilor omului.. 51
CAPITOLUL V. CLASIFICAREA DREPTURILOR OMULUI PROTEJATE IN
DREPTUL INTERNATIONAL 56
1. Tipuri de clasificari 56
2. Drepturile civile si politice 57
2. 1. Drepturi civile 58
2. 2. Drepturi politice 67
3. Drepturile economice, sociale si culturale 74
4. Generatia a treia de drepturi sau"drepturile de solidaritate" 80
CAPITOLUL VI. MECANISME INSTITUTIONALE INTERNATIONALE
DE PROTECTIE A DREPTURILOR OMULUI 85
1. Mecanismul institutional al Organizatiei Natiunilor Unite 85
2. Mecanismul institutional interamerican 89
3. Mecanismul institutional african 90
CAPITOLUL VII. MECANISMUL DE PROTECTIE A DREPTURILOR
FUNDAMENTALE ALE OMULUI CONSACRAT DE CONSILIUL EUROPEI 92
1. Istoricul mecanismului de control al Consiliului Europei 92
1. 1. Introducere 92
1. 2. Originile Conventiei Europene a Drepturilor Omului 93
1. 2. 1. Caracterul recent al protectiei internationale a drepturilor omului 93
1. 2. 2. Excluderea competentei nationale exclusive in materia drepturilor
omului si limitarea suveranitatii statului 94
1. 2. 3. Istoricul mecanismului de control de la Strasbourg 95
1. 3. Angajamente progresive si angajamente noi 97
1. 3. 1. Angajamente progresive 97
1. 3. 1. 1. Ratificarea Conventiei 97
1. 3. 1. 2. Declaratiile facultative 98
1. 3. 2. Angajamente noi 99
1. 3. 2. 1. Drepturi noi 99
1. 3. 2. 2. Proceduri modificate 101
1. 3. 2. 3. Interpretari ale Conventiei si jurisprudente noi 102
1. 4. Structura mecanismului de control.. 102
1. 4. 1. Mecanismul de control inainte de Protocolul 11 103
1. 4. 1. 1. Comisia Europeana a Drepturilor Omului 103
Cuprins
379
1. 4. 1. 2. Curtea Europeana a Drepturilor Omu1ui 104
1. 4. 1. 3. Comitetul Ministrilor 1 06
1. 4. 2. Mecanismul de control dupa intrarea in vigoare a Protocolului 11 107
1. 4. 2. 1. Motivatiile adoptarii Protocolului 11.. 107
1. 4. 2. 2. Scurt istoric 108
1. 4. 2. 3. Caracteristicile principale ale reformei introduse de Protocolul
11 109
1. 4. 2. 4. Situatia dupa intrarea in vigoare a Protocolului 11 110
1. 4. 3. Mecanismul de control dupa intrarea in vigoare a Protocolului 14 111
1. 4. 3. 1. Motivatiile si un scurt istoric al adoptarii Protocolului 14 111
1. 4. 3. 2. Caracteristicile principale ale reformei introduse de Protocolul
14 112
1. 4. 3. 3. Protoco1ul14 bis 114
1. 5. Procesul de reforma a Curtii Europene a Drepturilor Omu1ui 115
1. 5. 1. Context 115
1. 5. 2. Etape in reforma pe termen lung a Curtii 115
1. 5. 3. Protocoalele aditionale 15 si 16 la Conventie 120
1. 6. Conc1uzii 122
2. Procedura in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului 123
3. Obligatiile ce revin statelor in urma hotararilor de condamnare
pronuntate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului... 127
3. 1. Consideratii introductive 127
3. 2. Specificul mecanismului de control 129
3. 3. Reguli, metode si principii de interpretare a normelor Conventiei /
jurisprudentei Curtii Europene 132
3. 3. 1. Reguli de interpretare 132
3. 3. 2. Metode de interpretare 133
3. 3. 3 Principii de interpretare 134
3. 4. Obligatiile care revin statelor in cursul executarii hotararilor Curtii
Europene 136
3. 5. Pluralitatea organelor de stat depozitare a responsabilitatii internationale
in caz de incalcare a Conventiei Europene 139
3. 6. Riscuri care decurg pentru state din ne executarea corespunzatoare a
hotararilor Curtii Europene 139
3. 7. Sistemul de sanctiuni 140
4. Autoritatea dispozitiilor Conventiei Europene si respectiva hotararilor
Curtii Europene in raport cu sistemele nationale ale Statelor Parti 141
4. 1. Natura sui generis a Conventiei 141
4. 2. Aplicabilitatea simultana si omogena in dreptul intern a surselor
normative si jurisprudentia1e de la Strasbourg 142
4. 3. Aplicarea Conventiei Europene in dreptul intern 143
4. 3. 1 Doctrina clasica si jurisprudenta anterioara a Curtii Europene 143
4. 3. 2. Situatia actua1a 145
4. 3. 3. Aplicabilitatea directa a normei conventionale 148
4. 3. 3. 1 Conditiile ap1icabi1itatii directe 148
4. 3. 3. 2. Semnificatia efectu1ui direct.. 153
380
Protectia europeana si internationala a Drepturilor Omului
4. 4. Efectul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului asupra
sistemelor nationale 154
4. 4. l. Consideratii introductive 154
4. 4. 2. Forta obligatorie a hotararilor Curtii Europene 156
4. 4. 3. Caracterul declarativ al hotararilor Curtii Europene 157
4. 4. 4. Hotararea Curtii Europene - obligatie de rezultat 159
4. 4. 5 Autoritatea hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului 16l
4. 4. 5. l. Autoritatea de lucrujudecat 162
4. 4. 5. 2. Autoritatea de lucru interpretat 163
4. 4. 5. 3. Influenta autoritatii hotararilor Curtii Europene asupra dreptului
national 166
4. 4. 5. 4. Publicarea si difuzarea normelor Conventiei Europene si
protocoalelor si a jurisprudentei Curtii Europene 166
4. 5. Situatii nationale 167
4. 5. 1. Austria 168
4. 5. 2. Belgia 170
4. 5. 3. Olanda 173
4. 5. 4. Franta 175
4. 5. 5. Germania 178
4. 5. 6. Marea Britanie 181
4. 5. 7. Romania 183
4. 5. 7. l. Aplicabilitatea directa a Conventiei Europene 183
4. 5. 7. 2. Forta constitutionala a Conventiei Europene a Drepturilor
Omului 186
4. 5. 7. 3. Forta supraconstitutionala a Conventiei Europene - cu titlu de
exceptie 186
4. 5. 7. 4. Forta supralegislativa 188
4. 5. 7. 5. Ipoteza conflictului cu norma constitutionala 188
4. 5. 7. 6. Pozitia in dreptul intern a jurisprudentei Curtii Europene a
Drepturilor Omului 189
5. Mecanismul de control al executarii hotararilor Curtii Europene a
Drepturilor Omului 191
5. 1. Considerente preliminare 191
5. 2. Structura si functionarea propriu-zisa a mecanismului de control 192
5. 3. Cadrul normativ si actele jurisdictionale susceptibile de executare 195
5. 4. Procedura supravegherii executarii 196
5. 4. l. Regulile Comitetului Ministrilor pentru aplicarea articolului 46 par. 2 196
5. 4. 2. Controlul adoptarii tuturor masurilor necesare respectarii hotararilor
Curtii Europene 198
5. 5. Metode de coercitie la dispozitia Comitetului Ministrilor. 20l
5. 5. l. Adoptarea rezolutiilor interimare 201
5. 5. 2. Aplicarea articolului 8 al Statutului Consiliului Europei 203
5. 6. Reexaminarea sau redeschiderea procedurilor judiciare interne 204
5. 7. Rolul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei in executarea
hotararilor Curtii Europene 208
5. 8. Controlul Curtii Europene asupra executarii hotararilor sale 211
Cuprins
381
5. 8. 1. Metode clasice de control folosite de Curte 211
5. 8. 2. Procedura"cazului pilot" 212
5. 8. 3. Inovatiile introduse de Protocolul 14 214
5. 8. 3. 1. Sesizarea Curtii in situatia unei probleme de interpretare 214
5. 8. 3. 2. Sesizarea Curtii pentru ne executarea hotararii 215
6. Executarea unor hotarari pronuntate de Curtea Europeana impotriva
Romaniei 216
6. 1. Consideratii introductive 216
6. 2. Cauza Vasilescu contra Romania 222
6. 3. Cauza Brumarescu contra Romania 225
6. 4. Consideratii suplimentare privind cauzele legate de dreptul de
proprietate 229
6. 4. 1. Cauza pilot Maria Atanasiu si altii contra Romaniei 230
6. 4. 1. 1. Continutul hotararii pilot 230
6. 4. 1. 2. Masuri de executare 231
6. 4. 1. 3. Controlul executarii hotararii pilot 233
6. 4. 2. Cauza Preda si altii contra Romaniei 234
6. 5. Cauza Petra contra Romania 235
6. 6. Cazul Partidului Comunistilor (Nepeceristi) si Ungureanu contra
Romania 238
6. 7. Cauza Dalban contra Romania 241
6. 8. Scurte consideratii pe marginea cazuisticii romanesti privind cuantumul
despagubirilor 244
6. 9. Redeschiderea procedurilor jurisdictionale nationale si executarea unor
hotarari ale Curtii Europene adoptate impotriva Romaniei 248
CONCLUZII 251
ANEXE 253
BIBLIOGRAFIE 373


Data aparitiei: Octombrie 2015
Format: Academic
Pagini: 384

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.073 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.