Tehnologii XML - XML in JAVA - XML pentru avansati

Tehnologii XML - XML in JAVA - XML pentru avansati
-10%
Preț: 48,60 lei
54,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2007
Pagini: 533

DESCRIERE

Lucrarea "Tehnologii XML XML in Java” este o lucrare in dou volume (unul pentru inceptori si unul pentru avansati), care se adreseaz programatorilor ce doresc s acumuleze rapid notiunile necesare dezvoltrii de aplicatii Java care au ca scop direct sau indirect manipularea documentelor XML. Acest volum pune accent pe aspecte avansate ale metalimbajului XML. Pe lang limbajul de intergorare XQuery, care tinde s inlocuiasc limbajul SQL, vom mai discuta despre tripleta XPath/XSLT/XSL-FO, intr-un cuvant despre XSL. Bineinteles c toate aceste tehnologii XML vor fi exemplificate in detaliu prin intermediul API-urilor Java corespunztoare, cum ar fi: TrAX, FOP, XQJ, DDXQ, XPath etc. De asemenea, tot in acest volum veti gsi un capitol special dedicat dezvoltrii de aplicatii Java pentru validarea documentelor XML, folosind scheme XML. Dup ce ati parcurs si inþeles cele dou volume puteti bifa cu incredere optiunea "avansat XML" in CV-ul dumneavoastr.Cuprins:

INTRODUCERE

I. 1. Nivelul lucrarii

I. 2. Cui se adreseaza aceasta lucrare?

I. 3. Cum trebuie citita aceasta lucrare?

I. 4. Tehnologiile XML prezentate

I. 5. API-urile Java prezentate

I. 6. JAXP

I. 7. JAXP este usor de extins

I. 8. Implementari folosite

I. 9. Structura aplicatiilor prezentate

I. 10. O lectura placuta!

 

1. XSL

1. 1. Generalitati

 

2. XPath

2. 1. Terminologia XPath

2. 1. 1. Relatii intre noduri

2. 2. Tipuri de date XPath

2. 2. 1. Conversia XPath/Java

2. 3. Expresii XPath    

2. 4. Predicate XPath

2. 5. Wildcard-uri

2. 6. Selectii multiple

2. 7. Axe XPath

2. 7. 1. Noduri de test

2. 8. Operatori XPath

2. 9. Ce este nou in XPath 2. 0?

2. 9. 1. Contextul static si dinamic

2. 9. 2. Noi tipuri de date

2. 9. 2. 1. Tipuri-schema predefinte

2. 9. 3. Secvente de articole

2. 9. 4. Expresii aplicabile tipurilor-secventa

2. 9. 5. Noduri de test

2. 9. 6. Spatii de nume XPath 2. 0

2. 9. 7. Functii XPath 2. 0

2. 9. 8. Gestionarea erorilor

2. 10. Functii Xpath

3. XPath in JAVA

3. 1. XPath in Saxon

 

4. PACHETUL javax. xml. datatype

 

5. XSLT

5. 1. Cum functioneaza de fapt XSLT?

5. 2. Spatiul de nume pentru XSLT

5. 3. Tipuri de date XSLT 1. 0

5. 3. 1. Conversii XSLT1. 0 / Java

5. 4. Notiuni pregatitoare

5. 5. Modelul general al unei foi de stiluri XSL

5. 6. Indicarea unei foi de stiluri XSL    

5. 7. Referirea unei foi de stiluri XSL dintr-un document XML

5. 8. Elemente si atribute XSLT 1. 0

5. 8. 1. Elementul xsl: template

5. 8. 2. Elementul xsl: value-of

5. 8. 3. Elementul xsl: for-each

5. 8. 4. Elementul xsl: sort

5. 8. 5. Elementul xsl: if

5. 8. 6. Elementul xsl: choose

5. 8. 7. Elementul xsl: fallback

5. 8. 8. Elementul xsl: message

5. 8. 9. Elementul xsl: output

5. 8. 10. Elementul xsl: apply-templates

5. 8. 11. Elementul xsl: copy  crearea copiilor superficiale  (eng. shallow copy)         

5. 8. 12. Elementul xsl: copy-of  crearea copiilor in adancime  (eng. deep copy)

5. 8. 13. Elementul xsl: variable

5. 8. 14. Elementul xsl: param

5. 8. 15. Elementul xsl: with-param

5. 8. 16. Elementele xsl: import si xsl: apply-imports

5. 8. 17. Elementul xsl: include

5. 8. 18. Elementul xsl: call-template

5. 8. 19. Elementul xsl: number

5. 8. 20. Elementul xsl: decimal-format

5. 8. 21. Elementul xsl: key

5. 8. 22. Elementele xsl: preserve-space si xsl: strip-space

5. 8. 23. Elementul xsl: namespace-alias

5. 8. 24. Elementul xsl: attribute

5. 8. 25. Elementul xsl: attribute-set

5. 8. 26. Elementul xsl: comment

5. 8. 27. Elementul xsl: element

5. 8. 28. Elementul xsl: processing-instruction

5. 8. 29. Elementul xsl: text

5. 8. 30. Atributul mode

5. 8. 31. Atributul priority

5. 8. 32. Atributele extension-element-prefixes si xsl: extension-element-prefixes

5. 8. 33. Atributele exclude-result-prefixes si xsl: exclude-result-prefixes

5. 9. Functii XSL

5. 10. Principalele facilitati adaugate de XSLT 2. 0

5. 10. 1. Spatii de nume recunoscute de procesoarele XSLT 2. 0

5. 10. 2. Tipuri de date XSLT

5. 10. 3. Functii XSLT

5. 10. 4. Atributul version

5. 10. 5. Atributul use-when

5. 10. 6. Elementul xsl: sequence

5. 10. 7. Importarea schemelor XML in XSLT

5. 10. 8. Scrierea functiilor XSLT

5. 10. 9. Elementul xsl: character-map

5. 10. 10. Utilizarea grupurilor de articole

 

6. TrAX

6. 1. Interfetele Source si Result

6. 1. 1. StreamSource/StreamResult

6. 1. 2. DOMSource/DOMResult

6. 1. 3. SAXSource/SAXResult

6. 1. 4. StAXSource/StAXResult    

6. 2. Crearea Templates-urilor

6. 3. Lucrul cu valorile atributelor elementului xsl: output

6. 4. Lucrul cu parametrii foilor de stiluri

6. 5. Tratarea erorilor folosind interfata ErrorListener

6. 6. Utilizarea interfetei URIResolver

6. 7. Caracteristici TrAX

6. 8. Parametri de configurare specifici procesorului XSLT folosit

6. 9. Utilizarea metodei TransformerFactory. getAssociatedStylesheet

6. 10. Utilizarea clasei SAXTransformerFactory

6. 11. Java in XSLT

6. 11. 1. Functiile extensie in Xalan

6. 11. 2. Metodele de instanta Java si functiile extensie Xalan

6. 11. 3. Conversii XSLT 1. 0-Java/Java-XSLT 1. 0 folosind Xalan

6. 11. 4. Functiile extensie in Saxon

6. 11. 5. Metodele de instanta Java si functile extensie Saxon

6. 11. 6. Tratarea exceptiilor folosind procesoarele XSLT

6. 11. 7. Accesarea campurilor unei clase

6. 11. 8. Scrierea unei foi de stiluri XSL pe post de client RMI

6. 11. 9. Scrierea elementelor extensie

6. 11. 10. Tips&Tricks

6. 12. Rularea procesoarelor Xalan si Saxon de la linia de comanda

6. 13. TrAX, Saxon-SA si schemele XML

6. 14. Inapoi in timp cu Xalan 1. 0. 0 (sau pe scurt Xalan 1) si Saxon 5. 5. 1 (sau pe scurt Saxon 5)

 

7. XSL-FO

7. 1. Spatiul de nume corespunzator componentelor limbajului XSL-FO

7. 2. Aspecte generale privind structura si componentele documentelor XSL-FO

7. 2. 1. Structura unui document XSL-FO

Declaratia XML

Elementul fo: root

Elementul fo: layout-master-set

Pagini-master, pagini-tipar - elementul fo: simple-page-master

Secvente-de-pagini-tipar - elementul fo: page-sequence-master

Declaratii globale  elementul fo: declarations

Secvente de pagini-rezultat - elementul fo: page-sequence

7. 2. 2. Afisarea rezultatului procesarii unui document XSL-FO

7. 2. 3. Stabilirea valorilor atributelor

7. 2. 4. Mostenirea valorilor in cazul atributelor       

7. 2. 5. Suprafete de referinta

7. 2. 6. Atributul writing-mode

7. 2. 7. Atribute de indentare

7. 2. 8. Atributele space-before si space-after

7. 3. Clasificarea elementelor XSL-FO

7. 3. 1. Elemente de structura documentelor XSL-FO

Definirea paginilor-tipar

Secvente de pagini-rezultat

Elementul fo: title

Elementul fo: flow

Elementul fo: static-content

Lucrul cu secvente-de-pagini-tipar

Elementul fo: single-page-master-reference

Elementul fo: repeatable-page-master-reference

Elementul fo: repeatable-page-master-alternatives

Elementul fo: declarations

Distribuirea continutului in pagini-rezultat

7. 3. 2. Elemente "block-level"

Elementele fo: block si fo: block-container

7. 3. 3. Elemente "inline"

Elementele fo: external-graphic si fo: instream-foreign-object.

- inserarea componentelor grafice

Elementul fo: inline

Elementul fo: inline-container

Elementul fo: leader

Atributul leader-length

Atributul leader-pattern

Atributul leader-pattern-width

Atributul rule-style

Atributul rule-thickness

Atributul leader-alignment

Numerotarea paginilor-rezultat

- elementele fo: page-number si fo: page-number-citation

Elementul fo: page-number

Elementul fo: page-number-citation

Elementul fo: bidi-override

- directiile de scriere si bidirectionalitatea

Elementul fo: character

Elementul fo: initial-property-set

7. 3. 4. Elemente pentru definirea tabelelor

Elementele fo: table si fo: table-and-caption

Elementul fo: table-column

Atributele number-rows-spanned si number-columns-spanned

Indentarea tabelelor              

7. 3. 5. Elemente pentru definirea listelor

Indentarea listelor

7. 3. 6. Elemente pentru definirea efectelor dinamice

Crearea "legaturilor" - elementul fo: basic-link

Efecte dinamice folosind elementele fo: multi-*

7. 3. 7. Elemente "out-of-line"

Elementele fo: footnote si fo: footnote-body.

- inserarea notelor de subsol.

Elementul fo: float

7. 3. 8. Alte elemente XSL-FO

Elementele fo: marker si fo: retrieve-marker

Elementul fo: wrapper

7. 4. Cele mai utilizate atribute XSL-FO

7. 5. Functii XSL-FO

7. 6. XSLT si XSL-FO

7. 7. XSL-FO 1. 1

 

8. FOP

8. 1. Principalele componentele FOP

8. 2. Instalare rapida

8. 3. Eroarea java. lang. OutOfMemoryError

8. 4. Utilizarea procesorului FOP de la linia de comanda

8. 5. Utilizarea procesorului FOP direct din aplicatii Java

8. 6. Pasarea evenimentelor SAX unui procesor FOP, folosind clasa javax. xml. parsers. SAXParser

8. 7. Metodele Driver. render

8. 8. Clasele org. apache. fop. tools. DocumentInputSource si org. apache. fop. tools. DocumentReader

8. 9. Procesarea documentelor XSL-FO provenite din XML + XSLT

8. 10. Utilizarea fisierelor de configurare externe

8. 10. 1. Setarea parametrilor de configurare direct din aplicatia Java

8. 11. Cateva aspecte privind printarea in FOP

8. 12. Crearea unui servlet bazat pe FOP

8. 13. Transformarea unui document HTML intr-un document PDF

8. 14. Internationalizarea PDF-urilor folosind FOP

8. 14. 1. Instalarea fontului TTF (True Type Font)

8. 14. 2. Generarea unui document XML corespunzator font-ului

8. 14. 3. Inregistrarea font-ului

8. 14. 4. Specificarea in documentul XSL-FO a fontului dorit

8. 15. Trimiterea rezultatului procesarii FOP catre AWT

8. 16. Restrictionarea operatiilor care se pot executa asupra rezultatului procesarii FOP

 

9. XML SCHEMA IN JAVA

9. 1. Crearea unui obiect javax. xml. validation. Validator

9. 2. Crearea unui obiect javax. xml. validation. ValidatorHandler

9. 3. Utilizarea metodelor setSchema/getSchema ale clasei SAXParserFactory

9. 4. Utilizarea metodelor setSchema/getSchema ale clasei DocumentBuilderFactory

9. 5. Alte modalitati de validare

9. 5. 1. Validarea unui document XML pe baza unei scheme XML - cazul DOM

9. 5. 2. Validarea unui document XML pe baza unei scheme XML - cazul SAX

9. 6. Validarea documentelor XML in cazul utilizarii mai multor scheme XML

9. 7. Validarea documentelor XML folosind Saxon-SA de la linia de comanda

 

10. XQuery

10. 1. Editarea si rularea unei interogari XQuery

10. 2. Interogarea documentelor XML folosind limbajul XQuery

10. 2. 1. Expresii FLWOR (se pronunta "flower")

f este de la for

l este de la let

w este de la where

o este de la order by

r este de la return

10. 2. 2. Expresiile FLWOR si expresiile ordered/unordered

10. 2. 3. Declararea tipurilor in XQuery

10. 2. 4. Pozitia curenta

10. 2. 5. XQuery si HTML

10. 2. 6. Instructiunea if-then-else

10. 2. 7. Simularea join-urilor (inner join, left-join, right-join) SQL folosind XQuery

10. 2. 8. Cuantificatori

10. 2. 9. Operatorii "<<" si ">>"

10. 2. 10. Delimitarea comentariiior in interogarile XQuery

10. 3. Cateva aspecte legate de structura si constructia interogarilor XQuery

10. 3. 1. Module XQuery

10. 3. 2. Prologul unei interogari XQuery

10. 3. 3. Corpul unei interogari XQuery

10. 3. 4. Declaratia de versiune

10. 3. 5. Declaratia unui modul XQuery

10. 3. 6. Importarea unui modul XQuery

10. 3. 7. Declararea functiilor-utilizator        

10. 3. 8. Declararea spatiilor de nume

10. 3. 9. Declararea spatiilor de nume implicite

10. 3. 10. Declararea variabilelor

10. 3. 11. Declararea optiunilor

10. 3. 12. Declararea tipului de ordonare

10. 3. 13. Importarea unei scheme XML intr-o interogare XQuery

10. 4. Exectuarea interogarilor XQuery direct din aplicatii Java folosind clasele Saxon 8. x

 

11. DDXQ SI XQJ

11. 1. Aplicatii Java-DDXQ - generalitati

11. 1. 1. Configurarea conexiunilor

11. 1. 2. Interogari XQuery pentru baze de date

11. 2. Dezvoltarea primei aplicatii Java-DDXQ

11. 3. Interogarea unui arbore DOM

11. 4. "Pregatirea" interogarilor XQuery

11. 5. Extragerea rezultatelor interogarii in format DOM, SAX si StAX

11. 5. 1. DOM

11. 5. 2. SAX

11. 5. 3. StAX

11. 6. Combinarea interogarilor XQuery pentru baze de date si pentru documente XML

11. 7. OJXQI

 

Anexa A  Documente XML

Anexa B  Documente DTD

Anexa C  Documente XSD

Anexa D  Documente XSL

Anexa E  Documente FO


Anul aparitiei: 2007
Nr. pagini: 533

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review

Titluri de același autor

Created in 0.073 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.