Statutul politistului. Editia a III-a

Statutul politistului. Editia a III-a
-15%
Preț: 17,00 lei
20,00 lei (-15%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2009

DESCRIERE

Statutul politistului. Editia a III-a. Prezentare - Statutul politistului. Editia a III-a. Contractul colectiv de munca la nivelul grupului de unitati din Ministerul Internelor si Reformei Administrative (M. I. R. A.) pe anii 2008-2009
      Dispozitii generale
      Timpul de munca si timpul de odihna
      Securitatea si sanatatea in munca
      Salarizarea si alte drepturi banesti
      Concedii si zile libere
      Contractul individual de munca
      Formarea profesionala
      Alte prevederi privind drepturile si obligatiile partilor
      Dispozitii finale
      Lista cuprinzand unitatile in care se va aplica Contractul colectiv de munca incheiat
      intre M. I. R. A. si S. N. P. P. C.

Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului
      Dispozitii generale
      Selectionarea, pregatirea, acordarea gradelor profesionale si incadrarea politistilor
      in categorii si grade profesionale
      Drepturile, indatoririle si restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati ale
      politistului
      Recompense, raspunderea juridica si sanctiuni
      Incetarea raporturilor de serviciu ale politistilor
      Dispozitii finale si tranzitorii

Hotararea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etica si deontologie al politistului
      Domeniul de aplicare si principii generale
      Normele de conduita profesionala a politistului
      Dispozitii finale

Hotararea Guvernului nr. 1305/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului National al Politistilor
      Dispozitii generale
      Atributiile Corpului National al Politistilor
      Calitatea de membru al Corpului National al Politistilor, drepturile si indatoririle
      acestuia
      Structura organizatorica a Corpului National al Politistilor
      Veniturile si fondurile banesti ale Corpului National al Politistilor
      Dispozitii finale si tranzitorii

Hotararea Guvernului nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice
pentru politisti

Hotararea Guvernului nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru
formarea politistilor

Hotararea Guvernului nr. 125/2003 pentru aprobarea conditiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale politistilor in cazul mutarii in alte
localitati si o data pe an pentru efectuarea concediului de odihna, precum si a conditiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor
familiilor politistilor in situatia mutarii acestora in interesul serviciului in alta localitate

Ordinul M. I. R. A. nr. 577/2008 privind programul de lucru al politistilor, formele de organizare a acestuia si acordarea repausului saptamanal
      Dispozitii generale
      Dispozitii specifice
      Dispozitii finale
      Situatie privind orele suplimentare prestate peste programul normal de lucru de
      catre personalul (denumirea structurii) in luna...
      Situatie centralizatoare cu personalul (denumirea structurii) care a desfasurat ore
      suplimentare in luna...

Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor
      Dispozitii generale
      Salarizarea politistilor si drepturile banesti ale elevilor si studentilor din institutiile
      de invatamant pentru formarea politistilor
      Dispozitii finale
      Principalele functii, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare
      Indemnizatiile studentilor si elevilor din institutiile de invatamant pentru formarea
      politistilor
      Drepturile banesti ale politistilor care desfasoara misiuni in strainatate
      Reglementari privind salarizarea politistilor care indeplinesc functii in afara
      Ministerului Administratiei si Internelor si la regiile autonome sau la societatile
      comerciale proprii
      Alte drepturi specifice politistilor

Hotararea Guvernului nr. 207/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente pentru politistii din
unitatile Ministerului Administratiei si Internelor

Hotararea Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenite politistilor

Hotararea Guvernului nr. 520/2007 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului si conditiilor de
acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenite politistilor

Ordinul M. I. R. A. nr. 403/2008 pentru aprobarea normelor privind conditiile in care soldatii si gradatii voluntari din M. I. R. A. pot beneficia de
compensatie lunara pentru chirie

Hotararea Guvernului nr. 1578/2002 privind conditiile in baza carora politistul are dreptul la concedii de odihna, concedii de studii si invoiri
platite, concedii fara plata, bilete de odihna, tratament si recuperare
      Capitolul I - fara titlu
      Concediul de odihna suplimentar
      Concediul de studii
      Invoirile platite si concediile fara plata
      Acordarea biletelor de odihna, tratament si recuperare
      Dispozitii finale

Hotararea Guvernului nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrana, in timp de pace, ale personalului apartinand structurilor Ministerului de
Interne, caruia i se aplica Statutul politistului

Ordinul M. I. R. A. nr. 498/2008 privind organizarea, coordonarea si controlul activitatilor de inspectie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale
si de protectie a lucratorilor la locul de munca in M. I. R. A
      Dispozitii generale
      Activitatea de inspectie a muncii in unitatile din aparatul central, structurile si
      institutiile aflate in subordinea/coordonarea M. I. R. A.
      Activitatile de prevenire si protectie in structurile militare si structurile in
      care isi desfasoara activitatea functionari publici cu statut special din M. I. R. A
      Organizarea si executarea controalelor
      Dispozitii finale
      Comunicarea si cercetarea evenimentelor, avizarea cercetarii, inregistrarea
      si evidenta accidentelor de munca si a evenimentelor periculoase
      Imputernicire de control
      Obiectivele controalelor efectuate de inspectorii de munca
      Modelul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor
      Modelul instiintarii de plata a debitorului

Hotararea Guvernului nr. 1083/2008 privind asigurarea despagubirilor de viata, sanatate si bunuri ale politistilor

Hotararea Guvernului nr. 677/2003 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor
pentru politisti

Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor
      Dispozitii generale
      Pensiile de stat ale politistilor
      Raspunderea juridica
      Dispozitii tranzitorii
      Dispozitii finale

Ordinul M. I. R. A. nr. 404/2008 privind metodologia de stabilire a cheltuielilor efectuate pe timpul instruirii/pregatirii soldatilor si gradatilor
voluntari si soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari din M. I. R. A.

Ordinul M. I. R. A. nr. 439/2008 privind asigurarea asistarii politistilor, la cerere, pe parcursul cercetarii disciplinare

Ordinul M. I. R. A. nr. 261/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul uniformelor de politie, precum si a Regulilor pentru
aplicarea normelor privind echiparea politistilor
   Regulament pentru compunerea si portul uniformelor de politie
      Portul uniformelor de politie
      Descrierea uniformelor de politie
   Reguli pentru aplicarea normelor privind echiparea politistilor
      Dispozitii generale
      Reguli privind aplicarea normelor de echipament
      Dispozitii privind achizitionarea si distribuirea materialelor
      Dispozitii finale
      Tabel privind modul de asigurare a articolelor de echipament prevazute de norme,
      care se distribuie absolventilor institutiilor de invatamant, precum si pentru cei
      incadrati direct in corpul politistilor

Hotararea Guvernului nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, insemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare
pentru politisti
      Descrierea insemnelor pentru gradele profesionale, a insemnului de identificare
      si a culorilor din compunerea uniformelor pentru Politia Romana, Directia Generala
      de Informatii si Protectie Interna, Academia de Politie, Politia de Frontiera,
      Oficiul National pentru Refugiati, Directia Generala de Pasapoarte, Autoritatea
      pentru straini, Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare Vehicule,
      Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor,
      Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, servicii comunitare
      Tabel cuprinzand culorile principalelor articole de echipament
      Descrierea insemnelor pentru gradele profesionale, a insemnului de identificare si
      a culorilor din compunerea uniformelor pentru aparatul central si structurile
      subordonate acestuia, Agentia Nationala Antidrog, Arhivele Nationale, liceele
      M. I. R. A., Grupul special de Protectie si Interventie"Acvila", Baza Centrala pentru
      Asigurarea Tehnica a Misiunilor, Centrul de Cooperare Politieneasca
      Internationala, Clubul Sportiv"Dinamo" Bucuresti
      Tabel cuprinzand culorile principalelor articole de echipament
      Norme privind drepturile de echipament pentru efectivele de politie
      Legitimatia de serviciu si insignele politistilor
      Legitimatiile de serviciu pentru efectivele din aparatul central al Ministerului
      Administratiei si Internelor si structurile subordonate acestuia

Ordinul M. I. R. A. nr. 503/2008 privind asigurarea structurilor si efectivelor cu materiale de resortul echipamentului, de intretinere si alte materiale
specifice
      Norme de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, de intretinere si alte
      materiale specifice
      Reguli pentru aplicarea normelor privind asigurarea cu materiale de resortul
      echipamentului, de intretinere si alte materiale specifice
      Dispozitii generale
      Aplicarea normelor
      Distribuirea rechizitelor, materialelor de intretinere, reparatii, igiena si
      a materialelor de informare, culturale si de club
      Intretinerea si repararea echipamentului si a materialelor
      Schimbarea si spalarea lenjeriei. Spalarea si curatarea echipamentului
      Imbaierea si tunsul efectivelor
      Dispozitii finale

Ordinul M. I. R. A. nr. 485/2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al M. I. R. A
      Dispozitii generale
      Reguli privind organizarea, pregatirea si executarea sedintelor de tragere
      Reguli si masuri de siguranta privind ordinea in poligon pe timpul executarii
      sedintelor de tragere si de aruncare a grenadelor de mana
      Personalul de serviciu in poligon si indatoririle acestuia
      Succesiunea activitatilor in poligon pentru executarea tragerii si controlul
      armamentului
      Aprecierea tragerilor si evidenta rezultatelor obtinute
      Sedinte individuale comune de tragere
      Dispozitii finale si tranzitorii
      Ordin/Dispozitie de tragere
      Schema organizarii campului de tragere cu armamentul din dotare
      Semne de prevenire si indicatoare folosite in poligon
      Precizari privind asanarea poligoanelor de tragere
      Comenzi utilizate pentru conducerea activitatilor pe timpul sedintelor de tragere
      Proces-verbal
      Sedintele individuale comune de tragere
      Model de tinte

Ordinul M. I. R. A. nr. 625/2008 privind aprobarea modalitatii de desfasurare a Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice
corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici 2008-2009

Ordinul M. I. R. A. nr. 524/2008 privind depunerea si gestionarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese in cadrul M. I. R. A.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2004 privind abilitarea politistilor din Ministerul Administratiei si Internelor sa indeplineasca functii in
organizatiile internationale care acorda asistenta de specialitate pe teritoriul Romaniei

Ordinul M. I. R. A. nr. 538/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate in administrarea M. I. R. A.
      Dispozitii generale
      Fondul locativ
      Unitati de cazare si pregatire
      Spatii disponibile
      Dispozitii finale
      Glosar de termeni
      Componenta Comisiei Centrale de Repartizare a Locuintelor de Serviciu
      Contract de inchiriere
      Situatia unitatilor de cazare si pregatire aflate in administrarea M. I. R. A.
      Drepturile si obligatiile persoanelor cazate in unitatile de cazare aflate
      in administrarea ministerului internelor si reformei admninistrative
      Registrul de evidenta a persoanelor cazate
      Metodologie de stabilire si aprobare a tarifelor pentru unitatile de cazare aflate in
      administrarea M. I. R. A.
      Lista nominala a persoanelor cazate, prevazute la art. 42 lit. b din ordin, care
      au beneficiat de reducerea tarifului
      Raport pentru obtinerea aprobarii de disponibilizare a unui imobil in vederea
      inchirierii lui
      Situatia spatiilor inchiriate la data de...
      Fisa de date a achizitiei
      Anunt

Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare

Decizia I. C. C. J. nr. VIII/2005 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte
de Casatie si Justitie, cu privire la modul de sesizare a instantei de judecata in cazul infractiunilor la care se refera art. 279 alin. 2 lit. a) din
Codul de procedura penala, savarsite de politistii care au calitatea de organe de cercetare penala ale politiei judiciare

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.467 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.