Securitatea si sanatatea in munca. Editia a VI-a. 1 martie 2009

Securitatea si sanatatea in munca. Editia a VI-a. 1 martie 2009
-15%
Preț: 34,00 lei
40,00 lei (-15%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare
Anul publicării: 2009
Categoria: Carti diverse

DESCRIERE

Securitatea si sanatatea in munca. Editia a VI-a. 1 martie 2009. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
   Dispozitii generale
   Domeniu de aplicare
   Obligatiile angajatorilor
   Obligatiile lucratorilor
   Supravegherea sanatatii
   Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor
   Infractiuni
   Grupuri sensibile la riscuri
   Contraventii
   Autoritati competente si institutii cu atributii in domeniu
   Dispozitii finale
 
Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca
nr. 319/2006
   Dispozitii generale
   Autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in
   munca
   Servicii de prevenire si protectie
   Prevederi generale
   Organizarea si functionarea comitetului de securitate si sanatate in
   munca
   Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
   Pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si specific
   Comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta
   accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, semnalarea,
   cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale
   Avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in
   domeniul securitatii si sanatatii in munca
   ANEXE
 
Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
   Dispozitii generale
   Obligatiile angajatorilor
   Dispozitii tranzitorii si finale
   ANEXE
 
Hotararea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale
de protectie la locul de munca
   Dispozitii generale
   Obligatiile angajatorilor
   Dispozitii finale
   ANEXE
 
Hotararea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de
munca
   Dispozitii generale
   Obligatiile angajatorului
   Dispozitii finale
   ANEXE
 
Hotararea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
   Dispozitii generale
   Obligatii generale
   Informarea, consultarea si participarea lucratorilor
   Sanctiuni
   Dispozitii finale
   ANEXE
 
 
Hotararea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de
vizualizare
   Dispozitii generale
   Obligatiile angajatorilor
   Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor
   Protectia ochilor si a vederii
   Sanctiuni
   Dispozitii finale
   ANEXE
 
Hotararea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru
lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
   Dispozitii generale
   Obligatiile angajatorilor
   Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor
   Sanctiuni
   Dispozitii finale
   ANEXE
 
Ordinul M.M.S.S.F. nr. 706/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de
radiatiile optice artificiale - actualizata
 
Hotararea Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de
zgomot - actualizata
   Dispozitii generale
   Obligatiile angajatorilor
   Supravegherea sanatatii
   Dispozitii finale
 
Hotararea Guvernului nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de
vibratii - actualizata
   Dispozitii generale
   Obligatiile angajatorilor
   Supravegherea sanatatii
   Dispozitii finale
   Vibratii mecanice (anexe)
 
Hotararea Guvernului nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest - actualizata
   Dispozitii generale
   Evaluarea riscurilor
   Notificarea
   Reducerea expunerii lucratorilor la pulberea provenita din azbest sau din
   materiale cu continut de azbest
   Masurarea concentratiei de fibre de azbest in aer
   Reducerea sau evitarea riscurilor
   Informarea lucratorilor
   Supravegherea sanatatii
   Sanctiuni
   Dispozitii tranzitorii si finale
   Recomandari practice pentru supravegherea clinica a lucratorilor expusi
   la pulbere provenind din azbest sau din materiale un continut de azbest
   (anexa)
 
Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile - actualizata
   Dispozitii generale
   Coordonatori in materie de securitate si sanatate
   Instrumente ale coordonarii
   Declaratia prealabila
   Elaborarea proiectului lucrarii
   Realizarea lucrarii
   Obligatiile beneficiarului, managerului de proiect, angajatorilor si
   lucratorilor independenti
   Informarea lucratorilor
   Consultarea si participarea lucratorilor
   Sanctiuni
   Dispozitii tranzitorii si finale
   Lista neexhaustiva a lucrarilor de constructii sau de inginerie civila
   Lista neexhaustiva a lucrarilor care implica riscuri specifice pentru
   securitatea si sanatatea lucratorilor
   Continutul declaratiei prealabile
   Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santiere
 
Hotararea Guvernului nr. 557/2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru
salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca
temporara.
 
Hotararea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui
potential risc datorat atmosferelor explozive
   Dispozitii generale
   Obligatiile angajatorului
   Dispozitii finale
   ANEXE
 
Hotararea Guvernului nr. 1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj
   Dispozitii generale
   Obligatiile angajatorilor
   Informarea, consultarea si participarea lucratorilor
   Supravegherea medicala
   Dispozitii finale
   ANEXE
 
Hotararea Guvernuluinr. 1049/2006 privind cerintele minime pentruasigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractivade
suprafata sau subteran
   Dispozitii generale
   Obligatiile angajatorilor
   Informarea, consultarea si participarea lucratorilor
   Supravegherea medicala
   Dispozitii finale
   ANEXE
 
Hotararea Guvernului nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
   Dispozitii generale
   Definitii si clasificare
   Domeniul de aplicare. Identificarea si evaluarea riscurilor
   Obligatiile angajatorilor
   Dispozitii pentru locuri de munca in care exista un risc crescut de
   contaminare
   Dispozitii finale
ANEXE
 
Hotararea Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor
legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
   Dispozitii generale
   Obligatiile angajatorilor
   Dispozitii referitoare la supravegherea starii de sanatate a lucratorilor
   Dispozitii finale
   ANEXE
 
Hotararea Guvernului nr. 1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit
   Dispozitii generale
   Nave de pescuit noi si existente
   Echipamente de intretinere
   Informarea, pregatirea, consultarea si participarea lucratorilor
   Dispozitii finale
   ANEXE
 
Hotararea Guvernului nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de
campuri electromagnetice
   Dispozitii generale
   Obligatiile angajatorului
   Supravegherea sanatatii
   Sanctiuni
   Dispozitii finale
   ANEXE
 
Hotararea Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor
impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
   Dispozitii generale
   Obligatiile angajatorilor
   Interdictii. Supravegherea starii de sanatate
   Dispozitii finale
   ANEXE
 
Ordinul M.M.S.S.F. nr. 3/2007 pentru aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca - FIAM si a instructiunilor de completare a
acestuia
 
Ordinul M.M.S.S.F. nr. 754/2006 pentru constituirea comisiilor de abilitarea serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a
documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca - actualizata
 
Ordinul M.M.S.S.F. nr. 4/2007 pentru abrogarea ordinelor ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei privind aprobarea listelor organismelor
recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor individuale de protectie, masinilor industriale, echipamentelor si sistemelor
protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive, precum si a explozivilor de uz civil.
 
Ordinul M.M.S.S.F. nr. 242/2007 pentru aprobarea regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata
elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile.
 
Hotararea Guvernului nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca
 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor
incadrate in munca.
 
Hotararea Guvernului nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000
privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.
 
Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
   Dispozitii generale
   Obligatiile angajatorilor
   Servicii medicale profilactice
   Dispozitii finale
   ANEXA 1 - Fise privind serviciile medicale profilactice detaliate in functie
   de expunerea profesionala
   ANEXA 2 - Fisa de solicitare a examenului medical la angajare
   ANEXA 3 - Fisa de identificare a factorilor de risc profesional
   ANEXA 4 - Dosarul medical
   ANEXA 5 - Fisa de aptitudine
 
Hotararea Guvernului nr. 1029/2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor
   Dispozitii generale
   Conditii de introducere pe piata
   Procedurile de evaluare a conformitatii
   Organisme notificate
   Marcaje
   Raspunderi si sanctiuni
   Alte dispozitii
   Cerinte esntiale de sanatate si securitate referitoare la proiectarea si constructia masinilor
   Declaratii
   Marcajul CE
   Categorii de masini pentru care se aplica una dintre procedurile prevazute la art. 13 alin. (3) si (4) din hotarare
   Lista indicativa a componentelor de securitate prevazute la art. 3 alin. (2) pct. 3 din hotarare
   Instructiuni de asamblare pentru cvasimasini
   Dosarul tehnic pentru masini
   Evaluarea conformitatii cu control intern al productiei masinilor
   Examinarea CE de tip
   Asigurarea totala a calitatii
   Criterii minime care trebuie luate in considerare pentru notificarea organismelor

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.318 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.