Noul Cod civil. Legislatie consolidata - 15 martie 2014. Contine dispozitii de aplicare si extrase relevante

Noul Cod civil. Legislatie consolidata - 15 martie 2014. Contine dispozitii de aplicare si extrase relevante
-15%
Preț: 18,62 lei
21,90 lei (-14,98%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2014
Categoria: Cod

DESCRIERE

Prezenta editie a Noului Cod civil include dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a Codului cuprinse in Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Noului Cod civil, sub forma unui extras relevant din legea respectiva, pentru a se oferi celor interesati o viziune unitara, dar si sub forma unor scurte extrase introduse direct sub articolele aferente din Cod, acolo unde este cazul, pentru a permite totodata o deplina si rapida intelegere a dispozitiilor Codului. Lucrarea este prevazuta si cu un index alfabetic care faciliteaza reperarea sediului materiei al diverselor institutii de Drept civil, precum si cu note si referinte utile, inclusiv cu extrase relevante din legi conexe.

Cuprins

Noul Cod civil (Legea nr. 287/2009, republicata) 25
Index 683
Legea pentru punerea In aplicare a Noului Cod civil
(Legea nr. 71/2011 - extras) 734
Actualizari terminologice 767


Tabla de materii
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil 25
Titlul preliminar. Despre legea civila (art. 1-24) 25
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 1-5) 25
Capitolul II. Aplicarea legii civile (art. 6-8) 27
Capitolul III. Interpretarea si efectele legii civile (art. 9-17) 28
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor
si a faptelor juridice (art. 18-24) 30
Cartea I
Despre persoane (art. 25-257) 33
Titlul 1. Dispozitii generale (art. 25-33) 33
Titlul II. Persoana fizica (art. 34-103) 35
Capitolul 1. Capacitatea civila a persoanei fizice (art. 34-57) 35
Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta (art. 34-36) 35
Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu (art. 37-48) 35
Sectiunea a 3-a. Declararea judecatoreasca a mortii (art. 49-57) 37
Capitolul II. Respectul datorat fiintei umane
si drepturilor ei inerente (art. 58-81) 41
Sectiunea 1. Dispozitii comune (art. 58-60) 41
Sectiunea a 2-a. Drepturile la viata, la sanatate
si la integritate ale persoanei fizice (art. 61-69) 41
Sectiunea a 3-a. Respectul vietii private
si al demnitatii persoanei umane (art. 70-77) 44
Sectiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei
si dupa decesul sau (art. 78-81) 75
Capitolul III. Identificarea persoanei fizice (art. 82-103) 76
Sectiunea 1. Numele (art. 82-85) 76
Sectiunea a 2-a. Domiciliul si resedinta (art. 86-97) 82
Sectiunea a 3-a. Actele de stare civila (art. 98-103) 84
Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice (art. 104-186) 89
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 104-109) 89
Capitolul II Tutela minorului (art. 110-163) 91
Sectiunea 1. Deschiderea tutelei (art. 110-111) 91
Sectiunea a 2-a. Tutorele (art. 112-123) 92
Sectiunea a 3-a. Consiliul de familie (art. 124-132) 95
Tabla de materii
Sectiunea a 4-a. Exercitarea tutelei (art. 133-150) 97
1. Dispozitii generale (art. 133-135) 97
2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana
minorului (art. 136-139) 98
3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile
minorului (art. 140-150) 98
Sectiunea a 5-a. Controlul exercitarii tutelei (art. 151-155) 102
Sectiunea a 6-a. Incetarea tutelei (art. 156-163) 103
Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecatoresc (art. 164-177) 104
Capitolul IV. Curatela (art. 178-186) 108
Titlul IV. Persoanajuridica (art.187-251) 110
Capitolul 1. Dispozitii generale (art.187-193) 110
Capitolul II. Infiintarea persoanei juridice (art. 194-204) 111
Sectiunea 1. Dispozitii comune (art. 194-195) 111
Sectiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice (art. 196-199) 111
Sectiunea a 3-a. Inregistrarea persoanei juridice (art. 200-204) 113
Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice (art. 205-224) 114
Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanei
juridice (art. 205-208) 114
Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu
si functionarea persoanei juridice (art. 209-224) 115
1. Capacitatea de exercitiu (art. 209-211) 115
2. Functionarea persoanei juridice (art. 212-220) 116
3. Dispozitii speciale (art. 221-224) 121
Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice (art. 225-231) 122
Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice (art. 232-243) 123
Capitolul VI. Incetarea persoanei juridice (art. 244-251) 129
Sectiunea 1. Dispozitii generale (art. 244) 129
Sectiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice (art. 245-249) 129
Sectiunea a 3-a. Dispozitii speciale (art. 250-251) 139
Titlul V. Apararea drepturilor nepatrimoniale (art. 252-257) 139
Cartea a II-a
Despre familie (art. 258-534) 143
Titlul 1. Dispozitii generale (art. 258-265) 143
Titlul II. Casatoria (art. 266-404) 146
Capitolul 1. Logodna (art. 266-270) 146
Capitolul II. Incheierea casatoriei (art. 271-289) 147
Tabla de materii
Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru Incheierea
casatoriei (art. 271-277) 147
Sectiunea a 2-a. Formalitatile pentru Incheierea
casatoriei (art. 278-289) 148
Capitolul III. Formalitati ulterioare incheierii
casatoriei (art. 290-292) 152
Capitolul IV. Nulitatea casatoriei (art. 293-306) 153
Sectiunea 1. Nulitatea absoluta a casatoriei (art. 293-296) 153
Sectiunea a 2-a. Nulitatea relativa a casatoriei (art. 297-303) 154
Sectiunea a 3-a. Efectele nulitatii casatoriei (art. 304-306) 155
Capitolul V. Drepturile si indatoririle personale
ale sotilor (art. 307-311) 156
Capitolul VI. Drepturile si obligatiile patrimoniale
ale sotilor (art. 312-372) 156
Sectiunea 1. Dispozitii comune (art. 312-338) 156
1. Despre regimul matrimonial in general (art. 312-320) 156
2. Locuinta familiei (art. 321-324) 159
3. Cheltuielile casatoriei (art. 325-328) 160
4. Alegerea regimului matrimonial (art. 329-338) 161
Sectiunea a 2-a. Regimul comunitatii legale (art. 339-359) 166
Sectiunea a 3-a. Regimul separatiei de bunuri (art. 360-365) 170
Sectiunea a 4-a. Regimul comunitatii conventionale (art. 366-368) 172
Sectiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial (art. 369-372) 173
 1. Modificarea conventionala (art. 369) 173
2. Modificarea judiciara (art. 370-372) 173
Capitolul VII. Desfacerea casatoriei (art. 373-404) 174
Sectiunea 1. Cazurile de divort (art. 373-381) 174
1. Dispozitii generale (art. 373) 174
2. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara (art. 374) 175
3. Divortul prin acordul sotilor pe cale
administrativa sau prin procedura notariala (art. 375-378) 175
4. Divortul din culpa (art. 379-380) 177
5. Divortul din cauza starii sanatatii unui sot (art. 381) 177
Sectiunea a 2-a. Efectele divortului (art. 382-404) 178
 1. Data desfacerii casatoriei (art. 382) 178
2. Efectele divortului cu privire la raporturile
nepatrimoniale dintre soti (art. 383-384) 178
3. Efectele divortului cu privire la raporturile
patrimoniale dintre soti (art. 385-395) 178
4. Efectele divortului cu privire la raporturile
dintre parinti si copiii lor minori (art. 396-404) 181
Titlul III. Rudenia (art. 405-482) 183
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 405-407) 183
Capitolul II. Filiatia (art. 408-450) 184
Sectiunea 1. Stabilirea filiatiei (art. 408-440) 184
1. Dispozitii generale (art. 408-413) 184
2. Prezumtia de paternitate (art. 414) 185
3. Recunoasterea copilului (art. 415-420) 185
4. Actiuni privind filiatia (art. 421-440) 186
Sectiunea a 2-a. Reproducerea umana
asistata medical cu ter! donator (art. 441-447) 191
Sectiunea a 3-a. Situatia legala a copilului (art. 448-450) 192
Capitolul III. Adoptia (art. 451-482) 193
Sectiunea 1. Dispozitii generale (art. 451-454) 193
Sectiunea a 2-a. Conditiile de fond ale adoptiei (art. 455-468) 194
 1. Persoanele care pot fi adoptate (art. 455-458) 194
2. Persoanele care pot adopta (art. 459-462) 194
3. Consimtamantulla adoptie (art. 463-468) 195
Sectiunea a 3-a. Efectele adoptiei (art. 469-474) 196
Sectiunea a 4-a. Incetarea adoptiei (art. 475-482) 198
Titlul IV. Autoritatea parinteasca (art. 483-512) 199
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 483-486) 199
Capitolul II. Drepturile si indatoririle parintesti (art. 487-502) 200
Capitolul III. Exercitarea autoritatii parintesti (art. 503-507) 203
Capitolul IV. Decaderea din exercitiul drepturilor
parintesti (art. 508-512) 204
Titlul V. Obligatia de lntretlnere (art. 513-534) 205
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 513-515) 205
Capitolul II. Persoanele intre care exista obligatia
de intretinere si ordinea in care aceasta
se datoreaza (art. 516-523) 206
Capitolul III. Conditiile obligatiei de intretinere (art. 524-528) 207
Capitolul IV. Stabilirea si executarea obligatiei
de intretinere (art. 529-534) 208
Cartea a III-a
Despre bunuri (art. 535-952) 210
Titlul 1. Bunurile si drepturile reale in general (art. 535-554) 210
Capitolul 1. Despre bunuri in general (art. 535-550) 210
Sectiunea 1. Despre distinctia bunurilor (art. 535-546) 210
Sectiunea a 2-a. Produsele bunurilor (art. 547-550) 212
Capitolul II. Drepturile reale in general (art. 551-554) 213
Titlul II. Proprietatea privata (art. 555-692) 214
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 555-566) 214
Sectiunea 1. Continutul, Intinderea si stingerea
dreptului de proprietate privata (art. 555-562) 214
Sectiunea a 2-a. Apararea dreptului de proprietate
privata (art. 563-566) 216
Capitolul II. Accesiunea (art. 567-601) 218
Sectiunea 1. Dispozitii generale (art. 567-568) 218
Sectiunea a 2-a. Accesiunea imobiliara naturala (art. 569-576) 218
Sectiunea a 3-a. Accesiunea imobiliara artificiala (art. 577-597) 220
 1. Dispozitii comune (art. 577-579) 220
2. Realizarea lucrarii cu materialele altuia (art. 580) 220
3. Realizarea unei lucrari autonome cu caracter
durabil asupra imobilului altuia (art. 581-582) 221
4. Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter
durabil asupra imobilului altuia (art. 583-585) 222
5. Intelesul unor termeni (art. 586) 223
6. Dispozitii speciale (art. 587-597) 223
Sectiunea a 4-a. Accesiunea mobiiiara (art. 598-601) 226
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului
de proprietate privata (art. 602-630) 226
Sectiunea 1. Limite legale (art. 602-625) 226
 1. Dispozitii comune (art. 602-603) 226
2. Folosirea apelor (art. 604-610) 227
3. Picatura stresinii (art. 611) 228
4. Distanta si lucrarile intermediare cerute
pentru anumite constructii, lucrari si plantatii (art. 612-613) 228
5. Vederea asupra proprietatii vecinului (art. 614-616) 229
6. Dreptul de trecere (art. 617-620) 230
7. Alte limite legale (art. 621-625) 230
Sectiunea a 2-a. Limite conventionale (art. 626-629) 232
Sectiunea a 3-a. Limite judiciare (art. 630) 233
Capitolul IV. Proprietatea comuna (art. 631-686) 234
Sectiunea 1. Dispozitii generale (art. 631-633) 234
Sectiunea a 2-a. Coproprietatea obisnuita (art. 634-645) 234
Sectiunea a 3-a. Coproprietatea fortata (art. 646-666) 237
 1. Dispozitii comune (art. 646-647) 237
2. Coproprietatea asupra partilor comune
din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente (art. 648-659) 237
3. Coproprietatea asupra despartiturilor comune (art. 660-666) 240
Sectiunea a 4-a. Proprietatea comuna
In devalmasie (art. 667-668) 242
Sectiunea a 5-a. Partajul (art. 669-686) 242
Capitolul V. Proprietatea periodica (art. 687-692) 246
Titlul III. Dezmembramintele dreptului
de proprietate privata (art. 693-772) 248
Capitolul 1. Superficia (art. 693-702) 248
Capitolul II. Uzufructul. (art. 703-748) 250
Sectiunea 1. Dispozitii generale (art. 703-708) 250
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile
uzufructuarului si ale nudului proprietar (art. 709-745) 251
1. Drepturile uzufructuarului si ale nudului
proprietar (art. 709-722) 251
2. Obligatiile uzufructuarului si ale nudului
proprietar (art. 723-736) 254
3. Dispozitii speciale (art. 737-745) 257
Sectiunea a 3-a. Stingerea uzufructului (art. 746-748) 259
Capitolul III. Uzul si abitatia (art. 749-754) 260
Capitolul IV. Servitutile (art. 755-772) 261
Sectiunea 1. Dispozitii generale (art. 755-764) 261
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile
proprietarilor (art. 765-769) 262
Sectiunea a 3-a. Stingerea servitutilor (art. 770-772) 263
Titlul IV. Fiducia (art. 773-791) 264
Titlul V. Administrarea bunurilor altuia (art. 792-857) 268
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 792-794) 268
Capitolul II. Formele de administrare (art. 795-801) 269
Sectiunea 1. Administrarea simpla (art. 795-799) 269
Sectiunea a 2-a. Administrarea deplina (art. 800-801) 270
Capitolul III. Regimul juridic al administrarii (art. 802-845) 271
Sectiunea 1. Obligatiile administratorului fata
de beneficiar (art. 802-812) 271
Sectiunea a 2-a. Obligatiile administratorului
si ale beneficiarului In raporturile cu tertii (art. 813-817) 273
Sectiunea a 3-a. Inventar, garantii si asigurare (art. 818-824) 274
Sectiunea a 4-a. Administrarea colectiva
si delegarea (art. 825-830) 275
Sectiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure (art. 831-836) 277
Sectiunea a 6-a. Repartitia profiturilor
si a pierderilor (art. 837-841) 279
Sectiunea a 7-a. Darea de seama anuaIa (art. 842-845) 280
Capitolul IV. Incetarea administrarii (art. 846-857) 280
Sectiunea 1. Cauzele de Incetare (art. 846-849) 280
Sectiunea a 2-a. Darea de seama si predarea
bunurilor (art. 850-857) 282
Titlul VI. Proprietatea publica (art. 858-875) 283
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 858-865) 283
Capitolul II. Drepturile reale corespunzatoare
proprietatii publice (art. 866-875) 285
Sectiunea 1. Dispozitii generale (art. 866) 285
Sectiunea a 2-a. Dreptul de administrare (art. 867-870) 286
Sectiunea a 3-a. Dreptul de concesiune (art. 871-873) 286
Sectiunea a 4-a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit (art. 874-875) 287
Titlul VII. Cartea funciara (art. 876-915) 287
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 876-884) 287
Capitolul II. Inscrierea drepturilor tabu Iare (art. 885-901) 289
Capitolul III. Notarea unor drepturi,
fapte si raporturi juridice (art. 902-906) 295
Capitolul IV. Rectificarea lnscrierilor de carte funciara .. (art. 907-915) 297
Titlul VIII. Posesia (art. 916-952) 301
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 916-921) 301
Capitolul II. Viciile posesiei (art. 922-927) 303
Capitolul III. Efectele posesiei (art. 928-948) 304
Sectiunea 1. Dispozitii generale (art. 928-929) 304
Sectiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiiiara (art. 930-934) 304
Sectiunea a 3-a. Dobandire a proprietatii mobiliare
prin posesia de buna-credinta (art. 935-940) 305
Sectiunea a 4-a. Ocupatiunea (art. 941-947) 306
Sectiunea a 5-a. Dobandire a fructelor prin posesia
de buna-credinta (art. 948) 308
Capitolul IV. Actiunile posesorii (art. 949-952) 309
Cartea a IV-a
Despre mostenire si llberalltati (art. 953-1.163) 311
Titlul 1. Dispozitii referitoare la mostenire In general .. (art. 953-962) 311
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 953-956) 311
Capitolul II. Conditiile generale ale dreptului
de a mosteni (art. 957-962) 312

Data aparitiei: Aprilie 2014
Format: 13x20
Pagini: 768

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.078 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.