Managementul comparat al resurselor umane

Managementul comparat al resurselor umane
-5%
Preț: 46,08 lei
48,50 lei (-4,99%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2010

DESCRIERE

Lucrarea intitulata Managementul comparat al resurselor umane abordeaza problematica managementului resurselor umane din perspectiva internationala, reprezentand un studiu comparativ al principalelor sisteme de management al resurselor umane. Demersul stiintific incorporat in aceasta lucrare este in concordanta cu actualitatea subiectului si interesului specialistilor care sunt preocupati de dezvoltarea si consolidarea unui model european de management al resurselor umane, in scopul de a armoniza diferentele existente la nivelul fiecareia dintre tari. Problematica supusa atentiei specialistilor din domeniul resurselor umane este cu atat mai actuala si mai justificata din perspectiva integrarii Romaniei in Uniunea Europeana si a intensificarii procesului de globalizare.

      Managementul comparat al resurselor umane este o lucrare in care am propus, printre altele, prezentarea unor elemente de noutate manageriala in domeniul resurselor umane, unele dintre ele fiind chiar inedite pentru Romania. Intentiile autorului  in aceasta directie sunt sustinute de obiectivele pe care acesta si le-a propus pe parcursul intregii lucrarii:

- prezentarea functiilor, continutului si metodologiei managementului comparat al resurselor umane;
- evidentierea dimensiunilor internationale ale managementului resurselor umane, din perspectiva procesului de globalizare-regionalizare;
- prezentarea, din punctul de vedere al practicilor de resurse umane, a trasaturilor definitorii ale unor sisteme de management dezvoltate, precum cel european, american si japonez;
- reliefarea, din perspectiva internationala, a principalelor similitudinilor si a diferentelor dintre principalele sisteme de management al resurselor umane, rezultate in urma realizarii unei analize comparative;
- evidentierea mecanismelor de realizare a transferului de know-how managerial in domeniul resurselor umane, la nivelul companiilor multinationale;
- incadrarea Romaniei in modelul european de management al resurselor umane;
- dezvoltarea, la nivelul companiilor  din Romania, a capacitatii de a asimila si operationaliza elementele manageriale profesioniste utilizate de specialistii de resurse umane din tarile dezvoltate.

      Metodologia de realizare a lucrarii se axeaza pe masurarea si instrumentalizarea practicilor specifice diferitelor sisteme dezvoltate de management al resurselor umane si evidentierea influentelor acestora in organizatiile din Romania. In acest scop, autorul a avut in vedere rezultatele unor analize, rapoarte si studii de management comparat realizate de diversi specialisti sau institutii reprezentative in acest domeniu. In scopul de a evidentia transferul practicilor de resurse umane la nivelul Romaniei, autorul a realizat un studiu privind managementul resurselor umane la nivelul companiilor din Romania, prin intermediul caruia urmareste reliefarea principalelor directii de perfectionare a managementului resurselor umane in Romania, in contextul amplificarii procesului de globalizare si a dimensiunilor internationale ale managementului resurselor umane.

Autorul

Cuprins
Din partea autorului.....................................................................................................9
Capitolul 1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului
comparat al resurselor umane.............................................................13
1.1. Necesitatea unei abordari comparative privind managementul
resurselor umane...............................................................................................13
1.2. Definirea managementului comparat al resurselor umane ...............................16
1.3. Metodologia de elaborare a unui studiu de management comparat
al resurselor umane ...........................................................................................22
1.3.1. Principalele caracteristici ale studiilor de management comparat
al resurselor umane ..................................................................................23
1.3.2. Etapele de realizare a unui studiu de management comparat
al resurselor umane ..................................................................................24
1.3.2.1. Stabilirea obiectivelor studiului...................................................25
1.3.2.2. Definirea tematicii abordate ........................................................26
1.3.2.3. Dimensionarea esantionului ........................................................26
1.3.2.4. Traducerea materialelor...............................................................27
1.3.2.5. Masurarea si instrumentalizarea proceselor de management ......28
1.3.2.6. Administrarea studiului ...............................................................28
1.3.2.7. Analiza si interpretarea informatiilor ..........................................29
1.3.2.8. Formularea concluziilor si valorificarea rezultatelor ..................30
1.4. Clasificarea studiilor de management comparat al resurselor umane ..............31
1.4.1. Studiile parohiale.....................................................................................32
1.4.2. Studiile etnocentrice ................................................................................33
1.4.3. Studiile policentrice.................................................................................34
1.4.4. Studiile comparative................................................................................35
1.4.5. Studiile geocentrice .................................................................................36
1.4.6. Studiile sinergetice ..................................................................................37
1.5. Modele de management comparat al resurselor umane ...................................38
1.5.1. Modelul Poole .........................................................................................38
1.5.2. Modelul Brewster-Larsen........................................................................41
1.5.3. Modelul Sparrow-Hiltrop ........................................................................45
Capitolul 2. Dimensiunile internationale ale managementului resurselor umane.....51
2.1. Necesitatea dezvoltarii unei perspective internationale a managementului
resurselor umane...............................................................................................51
2.2. Continutul si functiile managementului international al resurselor umane......55
2.3. Influentele globalizarii asupra managementului resurselor umane ..................63
2.4. Modele de management international al resurselor umane ..............................72
6 Managementul comparat al resurselor umane
2.4.1. Modelul Perlmutter..................................................................................72
2.4.2. Modelul Adler-Ghadar ............................................................................73
2.4.3. Modelul Taylor........................................................................................76
2.4.4. Modelul managementului strategic international al resurselor umane....80
2.5. Managementul resurselor umane in companiile multinationale.......................84
2.6. Transferul practicilor de resurse umane la nivelul companiilor multinationale.....87
Capitolul 3. Cultura si managementul resurselor umane.......................................93
3.1. Conceptul de cultura.........................................................................................94
3.2. Modele si abordari ale culturii..........................................................................98
3.2.1. Abordarea lui Hall ...................................................................................98
3.2.2. Abordarea lui Hofstede .........................................................................108
3.3. Implicatiile culturii asupra managementului resurselor umane......................119
3.3.1. Problematica managementului resurselor umane
in spatiul intercultural............................................................................119
3.3.2. Influentele culturii asupra procesului de recrutare si selectie................122
3.3.3. Relatia dintre cultura si procesul de integrare in munca .......................129
3.3.4. Trainingul in context multicultural........................................................131
3.3.5. Impactul culturii asupra evaluarii performantelor.................................134
3.3.6. Managementul carierei in context multicultural....................................137
3.3.7. Recompensarea angajatilor in context multicultural .............................139
Capitolul 4. Particularitati ale managementului resurselor umane in SUA .......143
4.1. Caracteristici generale ale managementului in SUA......................................143
4.1.1. Sistemul si filosofia americana de management ...................................144
4.1.2. Incadrarea SUA in abordarea lui Hofstede............................................147
4.1.3. Trasaturile modelului traditional de productie ......................................148
4.1.4. Influentele modelului traditional de productie asupra practicilor
de resurse umane ...................................................................................149
4.1.5. Stilul de management american ............................................................151
4.2. Managementul resurselor umane in SUA ......................................................152
4.2.1. Politicile de resurse umane....................................................................155
4.2.2. Recrutarea si selectia resurselor umane.................................................156
4.2.3. Integrarea in munca si promovarea personalului...................................159
4.2.4. Trainingul angajatilor ............................................................................160
4.2.5. Trasaturile generale ale managerilor americani ....................................161
4.2.6. Participarea angajatilor la realizarea si repartizarea profitului..............163
4.2.7. Sindicatele in SUA ................................................................................164
4.3. Managementul competentelor in SUA ...........................................................168
4.4. Tendinte in managementul resurselor umane in SUA....................................175
Capitolul 5. Particularitati ale managementului resurselor umane in Japonia .......179
5.1. Caracteristici generale ale managementului in Japonia..................................179
5.1.1. Incadrarea Japoniei in abordarea lui Hofstede ......................................183
5.1.2. Trasaturile modelului de productie japonez ..........................................184
Cuprins
7
5.1.3. Influenta modelului de productie japonez asupra practicilor
de resurse umane ...................................................................................186
5.2. Managementul resurselor umane in Japonia ..................................................188
5.2.1. Particularitatile managementului resurselor umane in Japonia .............191
5.2.2. Modelul japonez de management al resurselor umane..........................194
5.2.3. Principiul angajarii pe termen lung (long-term employment principle)....197
5.2.4. Recrutarea si selectia resurselor umane.................................................200
5.2.5. Integrarea noilor angajati la locul de munca .........................................204
5.2.6. Pregatirea angajatilor.............................................................................206
5.2.7. Evaluarea performantelor profesionale .................................................207
5.2.8. Modelul japonez de motivare a resurselor umane.................................209
5.2.9. Promovarea personalului.......................................................................213
5.2.10. Sistemul de recompense ......................................................................214
5.2.11. Sindicatele in Japonia..........................................................................216
Capitolul 6. Particularitati ale managementului resurselor umane in Europa........219
6.1. Modelul european de management.................................................................219
6.1.1. Particularitatile modelului european de management ...........................220
6.1.2. Euromanagementul– ansamblu de modele nationale ...........................222
6.1.3. Euromanagerii ......................................................................................224
6.2. Diversitatea culturala in Europa .....................................................................226
6.3. Modelul european de management al resurselor umane ................................233
6.3.1. Abordare comparativa: modelul american versus modelul european
de management al resurselor umane .....................................................237
6.3.2. Modelul european de management al resurselor umane
si diferentele regionale ..........................................................................239
6.4. Functiunea de resurse umane in Europa.........................................................242
6.5. Recrutarea si selectia resurselor umane in Europa .........................................246
6.5.1. Utilizarea formularului de angajare in tarile europene..........................246
6.5.2. Interviul de angajare in Europa .............................................................248
6.5.3. Criteriile de selectie in tarile europene..................................................250
6.6. Aspecte privind organizarea muncii in Europa ..............................................251
6.7. Managementul carierei europene ...................................................................255
6.8. Dialogul social in Europa ...............................................................................258
6.9. Managementul resurselor umane in Franta ....................................................262
6.10. Managementul resurselor umane in Olanda .................................................265
6.11. Managementul resurselor umane in Marea Britanie ....................................269
6.12. Managementul resurselor umane in Germania.............................................273
6.13. Managementul resurselor umane in Cehia ...................................................277
6.14. Managementul resurselor umane in Turcia ..................................................279
Capitolul 7. Particularitati ale managementului resurselor umane in Romania ...283
7.1. Dimensiunile dezvoltarii umane in Romania .................................................283
7.2. Cultura in Romania ........................................................................................288
7.3. Particularitati ale managementului in Romania .............................................292
8 Managementul comparat al resurselor umane
7.3.1. Modelul decizional al„benei”...............................................................292
7.3.2. Strategiile manageriale ..........................................................................293
7.3.3. Structura organizatorica ........................................................................295
7.3.4. Stilul de management ............................................................................296
7.4. Managementul resurselor umane in Romania ................................................298
7.4.1. Metodologia de realizare a studiului .....................................................298
7.4.2. Date si informatii referitoare la esantionul studiat ................................300
7.4.3. Strategii si politici in domeniul resurselor umane.................................304
7.4.4. Analiza si proiectarea posturilor............................................................308
7.4.5. Asigurarea necesarului de resurse umane..............................................310
7.4.6. Trainingul angajatilor ............................................................................324
7.4.7. Managementul carierei ..........................................................................329
7.4.8. Evaluarea performantelor ......................................................................332
7.4.9. Managementul recompenselor ..............................................................335
7.4.10. Relatiile cu angajatii............................................................................340
7.4.11. Directii de dezvoltare a managementului resurselor umane
in Romania ..........................................................................................344
7.5. Influenta practicilor manageriale occidentale asupra managementului
resurselor umane in Romania.........................................................................349
Bibliografie................................................................................................................355
Anexa .........................................................................................................................365
Contents.....................................................................................................................377

Autor: Cristian - Virgil Marinas
Nr. de pagini: 380
Format 17x24 cm
An aparitie 2010

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.076 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.