Drept civil. Teoria obligatiilor - Iosif Robi Urs si Petruta Elena Ispas

Drept civil. Teoria obligatiilor - Iosif Robi Urs si Petruta Elena Ispas
-10%
Preț: 58,50 lei
65,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2015
Categoria: General

DESCRIERE

Obligatia constituie temelia intregului edificiu cunoscut in stiinta dreptului, de la jurisconsultii romani si pana la consacrarea in legislatiile moderne, sub denumirea de teoria obligatiilor.

Tinand seama de istoricul titulaturii diferite sub care a aparut anterior prezenta lucrare („Obligatii civile”,„Teoria obligatiilor civile”,„Teoria generala a obligatiilor civile”), autorii au apreciat ca fiind mai potrivit titlul„Drept civil. Teoria obligatiilor”, cu atat mai mult cu cat, in opinia acestora, primele doua discipline de drept civil (din anul I si, respectiv, anul II) ar trebui intitulate„Drept civil. Teoria generala”, respectiv„Drept civil. Teoria drepturilor reale”. Pana la aparitia unei lucrari stiintifice unitare intitulate„Teoria drepturilor si obligatiilor civile”, au fost preferate titlurile amintite mai sus.

Obiectul cursului„Drept civil. Teoria obligatiilor” il constituie analiza obligatiilor civile, carora noul Cod civil le dedica intreaga Carte a V-a„Despre obligatii”, de la Titlul I la Titlul XI, art. 1164-2499.

Lucrarea„Drept civil. Teoria obligatiilor” respecta aproape in totalitate structura adoptata de legiuitor in redactarea Codului civil, urmand logica acestuia in asezarea institutiilor.

Astfel, mai intai sunt infatisate notiuni generale despre obligatiile civile si izvoarele acestora, urmate de capitole dedicate contractului ca izvor de obligatii si efectelor sale, actului juridic unilateral, faptelor juridice licite si faptului juridic ilicit, obligatiilor complexe si celor afectate de modalitati, executarii obligatiilor, transmisiunii, transformarii si stingerii acestora, garantiilor generale si celor speciale care asigura executarea obligatiilor. Pentru fixarea cunostintelor teoretice, expunerile sunt insotite, acolo unde s-a considerat necesar, de reprezentari grafice care au rolul de a sintetiza si clarifica notiunile prezentate, astfel incat studentii sa aiba o privire de ansamblu asupra structurii teoretice a institutiei respective.

„Drept civil. Teoria obligatiilor” prezinta concepte, teorii, opinii, formuleaza definitii, evalueaza critic unele prevederi si se preocupa de noile aspecte reglementate cu privire la configurarea contractului (negociere, incheiere, buna-credinta, validare), raspunderea contractuala, raspunderea pentru fapta altuia sau de noile institutii, cum sunt: impreviziunea, cesiunea contractului, imbogatirea fara justa cauza etc.

Cursul„Drept civil. Teoria obligatiilor” se adreseaza in primul rand studentilor si masteranzilor, dar este util, totodata, teoreticienilor si practicienilor, avand in vedere importanta si frecventa raporturilor obligationale civile in societatea contemporana.

Despre autori:

Iosif Robi Urs

Absolvent al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii„Babes Bolyai” din Cluj-Napoca (1968) si doctor al aceleiasi Universitati (1977). Profesor universitar al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti (din 1999) si Presedinte al Consiliului de Administratie. membru onorific al Institutului de Cercetari Juridice al Academiei„Andrei Radulescu” si Doctor honoris causa al Leibniz University Institute of Arts and Science din Statele Unite ale Americii. Autor si coautor la 18 lucrari monografice, 34 manuale si cursuri universitare, 31 comunicari stiintifice, 71 de studii si articole in reviste de specialitate. 

Petruta-Elena Ispas

Absolventa a Facultatii de Drept din cadrul Universitatii din Bucuresti (2008), Doctor al Scolii doctorale, domeniul Drept, a Universitatii Titu Maiorescu si Doctor„sobresaliente cum laude” al Universitatii din La Coruña, Spania; in prezent, lector la Facultatea de Drept a Universitatii Titu Maiorescu (disciplina Drept civil) si avocat in Baroul Bucuresti. Coautor la 4 cursuri universitare si autor a 30 studii si articole in reviste de specialitate.


Cuprins

    Capitolul I. Despre obligatii civile in general
        Sectiunea 1. Raportul juridic de obligatii civile
            1. Intelesul notiunii de obligatie civila
            2. Definirea raportului juridic de obligatii
            3. Caracterele specifice ale raportului juridic de obligatii
            4. Structura raportului juridic de obligatii
                4. 1. Subiectele raportului de obligatii
                4. 2. Continutul raportului de obligatii
                4. 3. Obiectul raportului de obligatii
                4. 4. Sanctiunea raportului juridic de obligatii
        Sectiunea a 2‑a. Clasificarea obligatiilor civile
            1. Precizari introductive
            2. Clasificarea dupa izvoare
            3. Clasificarea dupa obiect sau natura prestatiei
            4. Obligatii de rezultat (determinate) si obligatii de mijloace (de diligenta)
            5. Obligatii pecuniare si obligatii in natura
            6. Clasificarea obligatiilor dupa structura
            7. Obligatii complexe, cu pluralitate de subiecte (art. 1421‑1424 C. civ.)
            8. Obligatii complexe cu pluralitate de obiecte
            9. Clasificarea dupa sanctiune
    Capitolul al II‑lea. Izvoarele obligatiilor civile
        1. Notiunea de izvor al obligatiei civile
        2. Izvoarele obligatiilor civile in vechiul Cod civil roman
        3. Izvoarele obligatiilor civile in Codul civil roman in vigoare
    Capitolul al III‑lea. Contractul
        Sectiunea 1. Notiunea de contract civil si regulile aplicabile contractelor
            1. Notiunea de contract civil
            2. Regulile aplicabile contractelor civile
        Sectiunea a 2‑a. Clasificarea contractelor civile
            1. Consideratii introductive
            2. Clasificare dupa continut
            3. Clasificare dupa scopul urmarit de parti
            4. Clasificare dupa modul de formare
            5. Clasificare dupa efectele pe care le produc
            6. Clasificare dupa modul de executare a prestatiilor
            7. Clasificare dupa cum sunt sau nu nominalizate in legislatia civila
            8. Clasificare dupa corelatia dintre ele
            9. Clasificare dupa modul in care se exprima vointa partilor
        Sectiunea a 3‑a. Incheierea contractelor
            1. Precizari introductive
            2. Conditiile esentiale pentru validitatea contractului
            3. Capacitatea de a contracta
            4. Consimtamantul partilor
                4. 1. Formarea contractului
                    4. 1. 1. Faza precontractuala– negocierea formarii contractului
                    4. 1. 2. Oferta de a contracta si acceptarea ei de catre destinatar
                    4. 1. 3. Momentul incheierii contractului
                    4. 1. 4. Locul incheierii contractului
                4. 2. Valabilitatea consimtamantului. Conditii
                4. 3. Viciile de consimtamant
                    4. 3. 1. Eroarea
                    4. 3. 2. Dolul
                    4. 3. 3. Violenta
                    4. 3. 4. Leziunea
            5. Obiectul contractului
            6. Cauza contractului
            7. Forma contractului
        Sectiunea a 4‑a. Nulitatea contractului
            1. Notiune
            2. Caractere juridice
            3. Functii
            4. Clasificare si regim juridic
                4. 1. Nulitate absoluta si nulitate relativa
                4. 2. Nulitate expresa si nulitate virtuala
                4. 3. Nulitate totala si nulitate partiala
                4. 4. Nulitati de fond si nulitati de forma
            5. Efectele nulitatii contractului
            6. Validarea contractului
                6. 1. Validitate si validare
                6. 2. Validarea contractului prin confirmare
                6. 3. Confirmare expresa si confirmare tacita
                6. 4. Conditiile confirmarii
                6. 5. Notificarea de intarziere
                6. 6. Efectele fata de parti si fata de terti ale confirmarii exprese ori tacite
        Sectiunea a 5‑a. Interpretarea contractului
            1. Vointa partilor
            2. Reguli de interpretare a clauzelor contractului
            3. Clauzele indoielnice
    Capitolul al IV‑lea. Efectele contractului
        Sectiunea 1. Consideratii introductive
        Sectiunea a 2‑a. Principiile si exceptiile care guverneaza efectele contractului intre parti
            1. Principiul fortei obligatorii a contractului– pacta sunt servanda
            2. Exceptii de la principiul fortei obligatorii a contractului
                2. 1. Exceptii de restrangere
                2. 2. Exceptii de extindere
                2. 3. Revizuirea efectelor contractului din cauza ruperii echilibrului valoric al prestatiilor. Teoria impreviziunii
            3. Principiul relativitatii efectelor contractului
            4. Exceptiile de la principiul relativitatii efectelor contractului
                4. 1. Promisiunea faptei altuia (conventia de porte‑fort)
                4. 2. Stipulatia pentru altul (contractul in folosul unei alte persoane)
        Sectiunea a 3‑a. Principii si exceptii care guverneaza efectele contractului fata de terti
            1. Principiul opozabilitatii contractului fata de terti
                1. 1. Notiunea de opozabilitate a contractului lato sensu
                1. 2. Corelatia dintre relativitatea efectelor si opozabilitatea contractului
                1. 3. Importanta distinctiei intre relativitate si opozabilitate
            2. Exceptia de la principiul opozabilitatii contractului: simulatia
                2. 1. Conditiile simulatiei
                2. 2. Formele simulatiei
                2. 3. Efectele simulatiei
                2. 4. Actiunea in simulatie
        Sectiunea a 4‑a. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice
            1. Consideratii introductive
            2. Exceptia de neexecutare a contractului
                2. 1. Notiune
                2. 2. Conditii de admisibilitate
                2. 3. Invocarea exceptiei de neexecutare a contractului
                2. 4. Efectele exceptiei de neexecutare a contractului
            3. Rezolutiunea contractului
                3. 1. Notiune
                3. 2. Formele rezolutiunii
                    3. 2. 1. Rezolutiunea judiciara
                    3. 2. 2. Rezolutiunea unilaterala
                    3. 2. 3. Rezolutiunea conventionala. Pactul comisoriu
                3. 3. Efectele rezolutiunii contractului
            4. Rezilierea contractului
                4. 1. Notiune
                4. 2. Efecte juridice
            5. Riscul contractual
            6. Reducerea prestatiilor
        Sectiunea a 5‑a. Cesiunea de contract
            1. Notiune, reglementare
            2. Tipuri de cesiune
            3. Conditii de validitate si de efectivitate
            4. Efectele cesiunii de contract
        Sectiunea a 6‑a. Incetarea contractului
    Capitolul al V‑lea. Actul juridic unilateral ca izvor de obligatii
        1. Precizari introductive
        2. Notiunea de act juridic unilateral
        3. Categorii de acte juridice unilaterale
            3. 1. Promisiunea unilaterala
            3. 2. Promisiunea publica de recompensa
    Capitolul al VI‑lea. Faptele juridice licite
        Sectiunea 1. Precizari introductive privind faptele juridice in general
        Sectiunea a 2‑a. Gestiunea de afaceri
            1. Notiune si reglementare
            2. Conditiile gestiunii de afaceri
            3. Efectele juridice ale gestiunii de afaceri
                3. 1. Raporturile dintre gerant si gerat
                3. 2. Raporturile dintre gerat si terti
                3. 3. Raporturile dintre gerant si terti
            4. Proba si ratificarea gestiunii de afaceri
        Sectiunea a 3‑a. Plata nedatorata
            1. Notiune, caractere juridice si reglementare
                1. 1. Notiune
                1. 2. Caractere juridice
                1. 3. Reglementare
            2. Conditiile platii nedatorate
            3. Efectele juridice ale platii nedatorate
                3. 1. Obligatiile accipiensului
                3. 2. Obligatiile solvensului
            4. Actiunea in restituirea platii nedatorate
                4. 1. Titulari
                4. 2. Termen de prescriptie
        Sectiunea a 4‑a. Imbogatirea fara justa cauza
            1. Notiune si reglementare
                1. 1. Notiune
                1. 2. Reglementare
            2. Conditiile imbogatirii fara justa cauza
                2. 1. Precizari prealabile
                2. 2. Conditii materiale
                2. 3. Conditii juridice
            3. Efectele imbogatirii fara justa cauza
    Capitolul al VII‑lea. Faptul juridic ilicit
        Sectiunea 1. Precizari introductive privind raspunderea civila
            1. Notiune
            2. Formele raspunderii juridice civile
            3. Teorii privind formele raspunderii civile
        Sectiunea a 2‑a. Raspunderea civila delictuala
            1. Notiune, reglementare, domeniu de aplicare
            2. Formele raspunderii civile delictuale
        Sectiunea a 3‑a. Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie
            1. Precizari introductive
            2. Conditiile generale ale raspunderii delictuale pentru fapta proprie
            3. Fapta ilicita
                3. 1. Notiune si trasaturi
                3. 2. Cauzele care inlatura caracterul ilicit al faptei
                    3. 2. 1. Legitima aparare
                    3. 2. 2. Starea de necesitate
                    3. 2. 3. Divulgarea secretului comercial
                    3. 2. 4. Indeplinirea unei activitati impuse sau permise de lege ori a ordinului superiorului
                    3. 2. 5. Exercitarea normala a unui drept subiectiv
                    3. 2. 6. Consimtamantul victimei. Clauza de neraspundere
            4. Prejudiciul
                4. 1. Precizari generale. Notiune
                4. 2. Prejudiciul material
                    4. 2. 1. Notiune
                    4. 2. 2. Structura
                4. 3. Prejudiciul moral
                    4. 3. 1. Notiune
                    4. 3. 2. Repararea prejudiciului moral
                4. 4. Conditiile necesare repararii prejudiciului
                    4. 4. 1. Prejudiciul sa fie cert
                    4. 4. 2. Prejudiciul sa nu fie reparat
                    4. 4. 3. Prejudiciul trebuie sa fie urmarea incalcarii unui drept subiectiv sau a unui interes legitim
                4. 5. Principiile repararii prejudiciului
                    4. 5. 1. Principiul posibilitatii repararii prejudiciului pe cale conventionala
                    4. 5. 2. Principiul repararii integrale a prejudiciului
                    4. 5. 3. Principiul repararii in natura a prejudiciului
                    4. 5. 4. Principiul raspunderii solidare
            5. Legatura de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu
                5. 1. Precizari prealabile
                5. 2. Stabilirea raportului de cauzalitate
                5. 3. Cauze care inlatura raportul de cauzalitate
                    5. 3. 1. Forta majora
                    5. 3. 2. Cazul fortuit
                    5. 3. 3. Fapta victimei si fapta unei terte persoane
            6. Vinovatia autorului faptei ilicite
                6. 1. Notiunea si formele vinovatiei
                6. 2. Elementele vinovatiei
                6. 3. Criterii pentru stabilirea vinovatiei
                6. 4. Capacitatea delictuala, conditie de existenta a vinovatiei
            7. Raspunderea civila delictuala a persoanei juridice pentru fapta proprie
        Sectiunea a 4‑a. Raspunderea civila delictuala pentru fapta altuia
            1. Precizari introductive
            2. Raspunderea pentru fapta altuia potrivit Codului civil de la 1864
                2. 1. Raspunderea parintilor pentru fapta copiilor minori
                    2. 1. 1. Precizari introductive
                    2. 1. 2. Domeniul de aplicare
                    2. 1. 3. Temeiul juridic al raspunderii
                    2. 1. 4. Conditiile raspunderii
                    2. 1. 5. Efectele raspunderii
                2. 2. Raspunderea institutorilor si artizanilor pentru fapta ilicita a elevilor si ucenicilor aflati sub a lor supraveghere
                    2. 2. 1. Precizari introductive
                    2. 2. 2. Temeiul juridic al raspunderii
                    2. 2. 3. Conditiile raspunderii
                    2. 2. 4. Efectele raspunderii
            3. Raspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdictie in reglementarea Codului civil actual
                3. 1. Precizari introductive
                3. 2. Sfera persoanelor pentru care este antrenata raspunderea
                3. 3. Sfera persoanelor chemate sa raspunda in temeiul art. 1372 C. civ.
                3. 4. Conditiile raspunderii pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdictie
                3. 5. Efectele raspunderii pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdictie
            4. Raspunderea comitentilor pentru fapta ilicita a prepusilor
                4. 1. Precizari introductive
                4. 2. Notiunea si izvoarele raportului de prepusenie
                4. 3. Temeiul juridic al raspunderii comitentului
                4. 4. Conditiile raspunderii
                4. 5. Efectele raspunderii
                4. 6. Dreptul de regres al comitentului
            5. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale
                5. 1. Reglementare si domeniu de aplicare
                    5. 1. 1. Animalele care intra sub incidenta prevederilor art. 1375 C. civ.
                    5. 1. 2. Persoanele chemate sa raspunda in temeiul art. 1375 C. civ.
                    5. 1. 3. Persoanele care pot invoca art. 1375 C. civ.
                5. 2. Fundamentul raspunderii pentru prejudiciile cauzate de animale
                5. 3. Conditiile raspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate de animale
                5. 4. Cauze de exonerare de raspundere
                5. 5. Efectele raspunderii pentru prejudiciul cauzat de animale
            6. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri
                6. 1. Reglementare si domeniu de aplicare
                6. 2. Notiunea de lucru
                6. 3. Notiunile de paza si de paznic juridic
                6. 4. Notiunea de cauzare de catre lucru a prejudiciului
                6. 5. Persoana beneficiara a dispozitiilor art. 1376 alin. (1) C. civ.
                6. 6. Fundamentul raspunderii
                6. 7. Conditiile raspunderii
                6. 8. Cauze de exonerare de raspundere
                6. 9. Efectele juridice ale raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri
                6. 10. Corelatiile cu alte forme de raspundere
            7. Raspunderea pentru ruina edificiului
                7. 1. Reglementare si domeniu de aplicare
                7. 2. Notiunile de„edificiu” si„ruina” a edificiului
                7. 3. Persoana care raspunde in temeiul art. 1378 C. civ.
                7. 4. Fundamentul raspunderii
                7. 5. Conditiile raspunderii
                7. 6. Cauze de exonerare de raspundere
                7. 7. Efectele raspunderii
            8. Raspunderea pentru produsele defectuoase
                8. 1. Precizari introductive
                8. 2. Notiuni specifice raspunderii pentru produsele defectuoase
                8. 3. Conditiile angajarii raspunderii
                    8. 3. 1. Prejudiciul
                    8. 3. 2. Defectul produselor
                    8. 3. 3. Raportul de cauzalitate
                8. 4. Cauzele exoneratoare de raspundere
            9. Raspunderea pentru produsele alimentare nesigure
        Sectiunea a 5‑a. Raspunderea civila contractuala
            1. Precizari introductive
            2. Notiune si reglementare
            3. Conditiile raspunderii civile contractuale
                3. 1. Precizari introductive
                3. 2. Neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiei
                    3. 2. 1. Explicatii prealabile
                    3. 2. 2. Neexecutarea obligatiei contractuale
                    3. 3. 3. Executarea necorespunzatoare a obligatiei contractuale
                    3. 2. 4. Executarea cu intarziere a obligatiei contractuale
                3. 3. Prejudiciul
                3. 4. Raportul de cauzalitate dintre neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu intarziere si prejudiciu
                3. 5. Vinovatia debitorului
    Capitolul al VIII‑lea. Modalitatile obligatiilor. Obligatiile complexe
        Sectiunea 1. Modalitatile obligatiilor
            1. Precizari introductive. Reglementare
            2. Clasificarea obligatiilor afectate de modalitati
            3. Conditia
                3. 1. Definitie si reglementare
                3. 2. Clasificare
                3. 3. Efectele conditiei suspensive
                3. 4. Efectele conditiei rezolutorii
            4. Termenul
                4. 1. Definitie si reglementare
                4. 2. Clasificare
                4. 3. Efectele termenului suspensiv
                4. 4. Decaderea din termenul suspensiv
                4. 5. Efectele termenului extinctiv
        Sectiunea a 2‑a. Obligatiile complexe
            1. Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile. Precizari introductive
            2. Obligatiile divizibile
                2. 1. Definitie, reglementare, prezumtii
                2. 2. Efecte juridice
            3. Obligatiile indivizibile
                3. 1. Definitie, reglementare
                3. 2. Izvoarele obligatiilor indivizibile
                3. 3. Efecte
            4. Obligatiile solidare
                4. 1. Obligatiile solidare intre creditori (solidaritatea activa)
                4. 2. Obligatiile solidare intre debitori (solidaritatea pasiva)
            5. Obligatiile alternative
            6. Obligatiile facultative
    Capitolul al IX‑lea. Executarea obligatiilor civile
        Sectiunea 1. Precizari introductive privind executarea obligatiilor civile
        Sectiunea a 2‑a. Executarea voluntara in natura a obligatiilor. Plata
            1. Notiune, reglementare si natura juridica
            2. Conditiile platii
            3. Temeiul platii
            4. Obiectul platii
            5. Subiectele platii
            6. Indivizibilitatea platii
            7. Data si locul platii
                7. 1. Data platii
                7. 2. Locul platii
            8. Dovada platii
            9. Imputatia platii
                9. 1. Premisele imputatiei platii
                9. 2. Formele imputatiei
                9. 3. Oferta reala de plata urmata de consemnatiune
                9. 4. Punerea in intarziere a creditorului
        Sectiunea a 3‑a. Executarea silita in natura a obligatiilor
            1. Precizari introductive
            2. Conditiile executarii silite in natura
            3. Executarea silita in natura a diferitelor categorii de obligatii
                3. 1. Notiunea de executare silita
                3. 2. Executarea silita a obligatiilor„de a da”
                3. 3. Executarea silita a obligatiei„de a face” si„de a nu face”
                3. 4. Amenzile cominatorii
        Sectiunea a 4‑a. Executarea prin echivalent a obligatiilor civile
            1. Precizari introductive
            2. Notiunea si clasificarea daunelor‑interese
            3. Conditiile acordarii daunelor‑interese
            4. Evaluarea daunelor‑interese
                4. 1. Evaluarea judecatoreasca
                4. 2. Evaluarea legala
                4. 3. Evaluarea conventionala. Clauza penala
    Capitolul al X‑lea. Transmisiunea si transformarea obligatiilor
        Sectiunea 1. Precizari introductive
        Sectiunea a 2‑a. Cesiunea de creanta
            1. Notiune, reglementare, domeniu de aplicare
            2. Conditiile cesiunii de creanta
            3. Functiile cesiunii de creanta
            4. Formalitati de opozabilitate fata de terti
            5. Efectele cesiunii de creanta
                5. 1. Efectele cesiunii de creanta intre parti
                5. 2. Efectele cesiunii de creanta fata de terti
                5. 3. Cesiunea creantelor constatate printr‑un titlu nominativ, la ordin sau la purtator
            6. Proba cesiunii de creanta
        Sectiunea a 3‑a. Subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei
            1. Notiune, reglementare
            2. Categorii de subrogatie
                2. 1. Subrogatia conventionala
                2. 2. Subrogatia legala
            3. Efectele juridice ale subrogatiei
        Sectiunea a 4‑a. Preluarea de datorie
            1. Notiune, reglementare
            2. Modalitati directe de preluare a datoriei
            3. Modalitatea de realizare a opozabilitatii fata de creditor
            4. Efectele preluarii de datorie
            5. Modalitati indirecte de preluare a datoriei
        Sectiunea a 5‑a. Novatia
            1. Precizari introductive
            2. Notiune, reglementare, forme
            3. Conditiile novatiei
            4. Efectele novatiei
    Capitolul al XI‑lea. Stingerea obligatiilor
        Sectiunea 1. Precizari introductive
        Sectiunea a 2‑a. Compensatia
            1. Notiune, reglementare, domeniu de aplicare
            2. Felurile compensatiei
                2. 1. Compensatia legala
                2. 2. Compensatia conventionala
                2. 3. Compensatia judecatoreasca
            3. Efectele compensatiei
        Sectiunea a 3‑a. Confuziunea
            1. Notiune, reglementare, domeniu de aplicare
            2. Efectele confuziunii
        Sectiunea a 4‑a. Remiterea de datorie
            1. Notiune, reglementare, forme
            2. Conditiile remiterii de datorie
            3. Efectele remiterii de datorie
        Sectiunea a 5‑a. Imposibilitatea fortuita de executare
            1. Notiune, reglementare
            2. Conditiile imposibilitatii fortuite de executare
            3. Efectele imposibilitatii fortuite de executare
    Capitolul al XII‑lea. Garantiile generale pentru asigurarea executarii obligatiilor
        Sectiunea 1. Precizari introductive
        Sectiunea a 2‑a. Garantia comuna a creditorilor
            1. Notiune, reglementare, domeniu de aplicare
            2. Caractere juridice
            3. Limitari ale garantiei comune a creditorilor
        Sectiunea a 3‑a. Mijloace de protectie a drepturilor creditorului
            1. Precizari introductive
            2. Masuri conservatorii si asiguratorii
            3. Masuri de aparare si reparatorii
                3. 1. Actiunea oblica (subrogatorie sau indirecta)
                3. 2. Actiunea revocatorie (pauliana)
    Capitolul al XIII‑lea. Garantiile speciale pentru asigurarea executarii obligatiilor
        Sectiunea 1. Precizari introductive
        Sectiunea a 2‑a. Fideiusiunea
            1. Notiune, reglementare, domeniu de aplicare
            2. Categorii de fideiusiune
            3. Caractere juridice
            4. Efectele fideiusiunii
                4. 1. Efectele fideiusiunii intre creditor si fideiusor
                4. 2. Efectele fideiusiunii intre fideiusor si debitorul principal
                4. 3. Efectele fideiusiunii intre cofideiusori
            5. Incetarea fideiusiunii
        Sectiunea a 3‑a. Garantiile autonome
            1. Scrisoarea de garantie
            2. Scrisoarea de confort
        Sectiunea a 4‑a. Privilegiile
            1. Notiune, reglementare, clasificare, natura juridica
            2. Caracterele juridice ale privilegiilor
            3. Opozabilitatea privilegiilor
            4. Stingerea privilegiilor
        Sectiunea a 5‑a. Ipoteca
            1. Notiune, reglementare, caractere juridice
            2. Bunuri care pot fi ipotecate
            3. Categorii de ipoteci
                3. 1. Ipoteca conventionala
                3. 2. Ipoteca legala
            4. Publicitatea ipotecii
                4. 1. Publicitatea ipotecii mobiliare
                4. 2. Publicitatea ipotecii imobiliare
            5. Efectele ipotecii
                5. 1. Efecte produse intre creditorul ipotecar si debitor. Efecte comune ipotecilor mobiliare si imobiliare
                5. 2. Efecte specifice ipotecii imobiliare
                5. 3. Efecte specifice ipotecii mobiliare. Efecte comune tuturor ipotecilor mobiliare
                5. 4. Efecte specifice ipotecii mobiliare. Efecte specifice ipotecii asupra unei creante
                5. 5. Efecte produse intre creditorul ipotecar si detinatorul bunului
                5. 6. Efecte in raportul cu alti creditori
            6. Transmiterea si stingerea ipotecii
                6. 1. Transmiterea ipotecii
                6. 2. Stingerea ipotecii
            7. Executarea ipotecii
                7. 1. Reguli comune aplicabile ipotecilor mobiliare si imobiliare
                7. 2. Executarea ipotecii mobiliare asupra bunurilor mobile corporale
                7. 3. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative
                7. 4. Executarea ipotecii asupra creantelor
            8. Sanctiuni aplicabile
                8. 1. Incalcarea regulilor privitoare la preluarea bunului
                8. 2. Incalcarea regulilor privitoare la executarea ipotecii
                8. 3. Incalcarea regulilor privitoare la distribuirea pretului
        Sectiunea a 5‑a. Gajul
        Sectiunea a 6‑a. Dreptul de retentie
    Bibliografie selectiva


Data aparititei:    21 Aprilie 2015
Format: Carte brosata
Nr. pagini: 497

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.080 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.