Drept civil. Teoria drepturilor reale. Editia a II-a, revazuta si adaugita - Iosif Robi Urs si Petruta Ela Ispas

Drept civil. Teoria drepturilor reale. Editia a II-a, revazuta si adaugita - Iosif Robi Urs si Petruta Ela Ispas
-10%
Preț: 53,10 lei
59,00 lei (-10%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 1 - 2 zile lucratoare
Editura:
Anul publicării: 2015
Categoria: General

DESCRIERE

Lucrarea de fata, denumita dupa uzanta clasica„Drept civil. Teoria drepturilor reale”, este conceputa si realizata la nivelul unui curs universitar, urmarind atat respectarea principiilor pedagogice care carmuiesc transmiterea cunostintelor intr-un timp si spatiu planificate, cat si rigoarea stiintifica impusa in pregatirea teoretica si practica a studentilor pentru deslusirea, clarificarea, insusirea si aprofundarea definitiilor, termenilor, normelor juridice care reglementeaza institutiile complexe si atat de importante ale teoriei drepturilor reale, astfel cum, in temeiul acumularilor cantitative si calitative ale doctrinei juridice si practicii judiciare, sunt cuprinse in noua Lege fundamentala civila intrata in vigoare la data de 1 octombrie 2011.

Asadar, cursul Drept civil. Teoria drepturilor reale analizeaza teoretic institutiile specifice acestei discipline, urmarind, aproape fara exceptie, logica legiuitorului cu privire la reglementarea materiei in Cartea a III-a a Codului civil. Analiza este structurata in unsprezece capitole, dupa cum urmeaza: I. Consideratii generale privind patrimoniul si drepturile patrimoniale; II. Dreptul de proprietate privata; III. Regimul juridic special al unor categorii de bunuri; IV. Rechizitia, exproprierea pentru cauza de utilitate publica si confiscarea; V. Modurile generale de dobandire a dreptului de proprietate; VI. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate; VII. Dezmembramintele dreptului de proprietate; VIII. Mijloace juridice civile de aparare a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale; IX. Fiducia; X. Administrarea bunurilor altuia; XI. Dreptul de proprietate publica.

Pe langa modalitatea succinta si clara de expunere a materiei, ceea ce diferentiaza acest curs de Drept civil. Teoria drepturilor reale fata de alte lucrari similare este aparatul pedagogico-aplicativ (reprezentari grafice, teme pentru referate, intrebari si exercitii, vocabular explicativ, teste grila), pe care autorii l-au conceput si inserat la finalul fiecarui capitol, cu scopul de a inlesni procesul de formare a gandirii juridice independente a studentilor.

Dincolo de obisnuitele retusuri si mici actualizari, prezenta editie cuprinde in plus fata de editia anterioara (publicata in noiembrie 2013) si doua capitole noi: Fiducia, elaborat de dr. Anemari Opritoiu, respectiv, Administrarea bunurilor altuia, elaborat de dr. Mihea Alexandru Angheni.
Cuprins

    Capitolul I. Consideratii generale privind patrimoniul si drepturile patrimoniale
        Sectiunea 1. Despre Patrimoniu
            1. Notiunea si definirea patrimoniului
            2. Elementele patrimoniului
            3. Caracterele juridice ale patrimoniului
                3. 1. Patrimoniul este o universalitate juridica (universitas iuris)
                3. 2. Orice persoana are un patrimoniu
                3. 3. Unicitatea patrimoniului
                3. 4. Divizibilitatea patrimoniului
                3. 5. Inalienabilitatea patrimoniului
            4. Functiile patrimoniului
                4. 1. Gajul general al creditorilor chirografari
                4. 2. Subrogatia reala universala si cu titlu universal
                4. 3. Transmisiunea universala si transmisiunea cu titlu universal
        Sectiunea a 2-a. Despre drepturile patrimoniale si obligatiile reale
            1. Notiunea si caracterizarea drepturilor reale si drepturilor de creanta
                1. 1. Precizari introductive
                1. 2. Notiunea de drepturi reale
                1. 3. Caracterele juridice ale drepturilor reale
                1. 4. Notiunea de drepturi de creanta
                1. 5. Caracterele juridice ale drepturilor de creanta
            2. Clasificarea drepturilor reale
                2. 1. Precizari introductive
                2. 2. Criterii de clasificare
                2. 3. Drepturile reale principale: notiune, categorii
                2. 4. Drepturile reale accesorii
                2. 5. Comparatie intre drepturile reale si drepturile de creanta
            3. Notiunea si clasificarea obligatiilor reale
                3. 1. Obligatiile reale de a face (propter rem)
                3. 2. Obligatiile opozabile si tertilor (scriptae in rem)
        Sectiunea a 3-a. Reprezentare grafica. Scheme recapitulative
            I. Teme de control
            II. Vocabular explicativ
            III. Intrebari de verificare a cunostintelor
            IV. Teste grila
    Capitolul al II-lea. Dreptul de proprietate privata
        Sectiunea 1. Consideratii generale despre notiunile de proprietate si drept de proprietate
            1. Terminologie
            2. Reglementarea dreptului de proprietate in Constitutia Romaniei
            3. Reglementarea dreptului de proprietate in Codul civil
            4. Formele dreptului de proprietate
        Sectiunea a 2-a. Definitia, continutul si caracterele juridice ale dreptului de proprietate privata
            1. Definirea dreptului de proprietate
            2. Continutul juridic al dreptului de proprietate privata
                2. 1. Posesia (ius possidendi)
                2. 2. Folosinta (usus si fructus– ius utendi, ius fruendi)
                2. 3. Dispozitia (abusus– ius abutendi)
            3. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privata
                3. 1. Caracterul absolut
                3. 2. Caracterul exclusiv
                3. 3. Caracterul perpetuu si transmisibil
                3. 4. Caracterul individual
                3. 5. Caracterul legal
                3. 6. Regimul juridic al dreptului de proprietate privata
        Sectiunea a 3-a. Subiectele dreptului de proprietate privata
            1. Persoanele fizice
                1. 1. Capacitatea generala
                1. 2. Restrictii ale capacitatii
            2. Persoanele juridice. Consideratii introductive
                2. 1. Capacitatea generala
                2. 2. Categorii de persoane juridice
            3. Persoanele juridice de drept privat, titulare ale dreptului de proprietate privata
                3. 1. Regiile autonome
                3. 2. Societatile cu personalitate juridica
                3. 3. Societatile agricole
                3. 4. Societatile cooperative
                3. 5. Asociatiile si fundatiile
                3. 6. Sindicatele
                3. 7. Cultele religioase
            4. Persoanele juridice de drept public, titulare ale dreptului de proprietate privata
                4. 1. Organele de stat, institutiile de stat, organele administratiei publice centrale
                4. 2. Organele administratiei publice judetene si institutiile publice de interes judetean
                4. 3. Organele administratiei publice locale si institutiile publice de interes local
                4. 4. Unitatile si institutiile de invatamant de stat
                4. 5. Partidele politice
            5. Statul si unitatile administrativ-teritoriale ca subiecte ale dreptului de proprietate privata
                5. 1. Notiunea de proprietate privata a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale. Reglementare
                5. 2. Domeniul privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale
        Sectiunea a 4-a. Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata. Consideratii introductive
        Sectiunea a 5-a. Limitele materiale ale exercitarii dreptului de proprietate privata
        Sectiunea a 6-a. Limitele juridice ale exercitarii dreptului de proprietate privata
            1. Consideratii introductive. Clasificare
            2. Limitele legale din Codul civil in vigoare si servitutile naturale si legale din vechiul Cod civil
            3. Limitele legale au ca scop interesul public sau interesul privat
            4. Categorii de limite legale. Precizari generale
            5. Limitele legale cu privire la folosirea apelor
                5. 1. Reguli privind curgerea fireasca a apelor (art. 604 C. civ.)
                5. 2. Reguli privind curgerea provocata a apelor (art. 605 C. civ.)
                5. 3. Cheltuielile referitoare la irigatii (art. 606 C. civ.)
                5. 4. Obligatia proprietarului caruia ii prisoseste apa (art. 607 C. civ.)
                5. 5. Intrebuintarea izvoarelor (art. 608-609 C. civ.)
            6. Limite legale pentru asigurarea bunei vecinatati
                6. 1. Picatura stresinii
                6. 2. Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii
                6. 3. Vederea asupra proprietatii vecinului
            7. Limita legala a dreptului de trecere
                7. 1. Precizari introductive. Explicatii comparative si terminologie
                7. 2. Distinctia intre dreptul de a cere acces la calea publica si dreptul de trecere
                7. 3. Exercitarea dreptului de trecere in situatii speciale
                7. 4. Actiunea in despagubire a proprietarului fondului aservit si actiunea in restituire a proprietarului fondului dominant
            8. Alte limite legale reglementate de Codul civil
                8. 1. Dreptul de trecere pentru utilitati
                8. 2. Dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrari
                8. 3. Dreptul de trecere pentru reintrarea in posesie
                8. 4. Starea de necesitate
            9. Limitele conventionale privind exercitarea dreptului de proprietate
                9. 1. Precizari introductive
                9. 2. Notiunea si conditiile clauzei de inalienabilitate
                9. 3. Opozabilitatea clauzei de inalienabilitate
                9. 4. Sanctiunile pentru nerespectarea clauzei de inalienabilitate (art. 629 C. civ.)
            10. Limitele judiciare ale exercitarii dreptului de proprietate
                10. 1. Cadrul juridic si justificarea limitelor
                10. 2. Depasirea inconvenientelor normale ale vecinatatii
        Sectiunea a 7-a. Reprezentare grafica. Scheme recapitulative
            I. Teme de control
            II. Vocabular explicativ
            III. Intrebari de verificare a cunostintelor
            IV. Teste grila
    Capitolul al III-lea. Regimul juridic special al unor categorii de bunuri
        Sectiunea 1. Precizari introductive
        Sectiunea a 2-a. Regimul juridic al circulatiei terenurilor
            1. Precizari introductive
            2. Evolutia circulatiei juridice a terenurilor
                2. 1. Libera circulatie reglementata de Codul civil din 1864 si restrictiile ulterioare pana in anul 1989
                2. 2. Regimul juridic al circulatiei terenurilor intre anii 1989 si 2005
                2. 3. Regimul juridic reglementat de Legea nr. 247/2005 privind reforma proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
                2. 4. Regimul juridic al terenurilor dupa intrarea in vigoare a Codului civil
        Sectiunea a 3-a. Regimul juridic al circulatiei constructiilor
            1. Evolutia legislatiei privind circulatia juridica a constructiilor
            2. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii
                2. 1. Certificatul de urbanism
                2. 2. Autorizatia de constructie
            3. Dobandirea de locuinte si alte spatii de catre persoanele fizice
                3. 1. Precizari introductive
                3. 2. Dobandirea locuintelor in temeiul Decretului-lege nr. 61/1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie
                3. 3. Dobandirea locuintelor in temeiul Legii nr. 85/1992 pentru vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului
                3. 4. Dobandirea de locuinte in temeiul Legii nr. 112/1995 privind reglementarea situatiei unor imobile cu destinatie de locuinte trecute in proprietatea statului
                3. 5. Dobandirea de locuinte in temeiul Legii nr. 114/1996
        Sectiunea a 4-a. Circulatia juridica restrictiva pentru anumite categorii de bunuri
            1. Precizari introductive
            2. Consideratii privind regimul juridic al patrimoniului national-cultural
                I. Teme de control
                II. Vocabular explicativ
                III. Intrebari de verificare a cunostintelor
                IV. Teste grila
    Capitolul al IV-lea. Rechizitia, exproprierea pentru cauza de utilitate publica si confiscarea
        Sectiunea 1. Rechizitia, limita temporara a exercitarii dreptului de proprietate
        Sectiunea a 2-a. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica
            1. Notiunea, reglementarea si obiectul exproprierii
                1. 1. Notiune. Precizari introductive
                1. 2. Reglementare
                1. 3. Obiectul exproprierii
            2. Procedura exproprierii
                2. 1. Procedura amiabila prealabila
                2. 2. Etapele exproprierii
                2. 3. Exproprierea propriu-zisa. Procedura in fata instantei de judecata. Stabilirea despagubirilor
            3. Efectele exproprierii
            4. Masuri de protectie a proprietarului expropriat
                4. 1. Cu privire la dreptul de folosinta
                4. 2. Cu privire la dreptul de retrocedare
                4. 3. Cu privire la dreptul prioritar al expropriatului la dobandirea Imobilului expropriat (dreptul de preemptiune)
                4. 4. Precizari suplimentare cu privire la dreptul de retrocedare
        Sectiunea a 3-a. Confiscarea bunurilor
            I. Teme de control
            II. Vocabular explicativ
            III. Intrebari de verificare a cunostintelor
            IV. Teste grila
    Capitolul al V-lea. Modurile generale de dobandire a dreptului de proprietate
        Sectiunea 1. Prezentare generala
            1. Notiune. Enumerare
            2. Clasificare
        Sectiunea a 2-a. Accesiunea ca mod de dobandire a drepturilor reale
            1. Notiune. Clasificare
            2. Accesiunea imobiliara naturala
                2. 1. Notiune. Enumerarea cazurilor
                2. 2. Aluviunea
                2. 3. Terenul lasat de apele curgatoare la un fond riveran
                2. 4. Terenul lasat de apele statatoare
                2. 5. Avulsiunea
                2. 6. Albiile raurilor, insulele si prundisurile
                2. 7. Insulele nou formate
                2. 8. Albiile parasite de apele curgatoare
                2. 9. Accesiunea naturala asupra animalelor
            3. Accesiunea imobiliara artificiala
                3. 1. Precizari introductive
                3. 2. Accesiunea imobiliara artificiala in Codul civil din 1864
            4. Reglementarea accesiunii imobiliare artificiale in Codul civil in vigoare
                4. 1. Reglementare. Terminologie
                4. 2. Categoriile de lucrari
            5. Regimul juridic al lucrarilor realizate de proprietarul imobilului cu materialele altei persoane (art. 580 C. civ.)
            6. Regimul juridic al realizarii lucrarilor autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia, cu materiale proprii
            7. Regimul juridic al realizarii lucrarilor adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
                7. 1. Cu privire la lucrarile adaugate necesare
                7. 2. Cu privire la lucrarile adaugate utile
                7. 3. Cu privire la lucrarile adaugate voluptuare
            8. Intelesul notiunii de buna-credinta a autorului lucrarii
            9. Reguli speciale aplicabile in cazul accesiunii imobiliare artificiale
                9. 1. Lucrarile realizate partial asupra imobilului autorului (art. 587 C. civ.)
                9. 2. Lucrarile provizorii
                9. 3. Inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara
                9. 4. Dreptul autorului lucrarii la ridicarea materialelor
                9. 5. Exercitarea dreptului autorului lucrarii la indemnizatie
                9. 6. Obligarea autorului la cumpararea imobilului
                9. 7. Pasivitatea proprietarului pe durata realizarii lucrarii
                9. 8. Autorul lucrarii care foloseste materialele altuia
                9. 9. Stabilirea indemnizatiei sau a despagubirii
                9. 10. Cazurile speciale de accesiune
                9. 11. Lucrarile efectuate de un detentor precar
            10. Accesiunea mobiliara
                10. 1. Notiune
                10. 2. Reguli aplicabile accesiunii mobiliare
        Sectiunea a 3-a. Uzucapiunea, ca mod de dobandire a drepturilor reale
            1. Consideratii introductive
                1. 1. Notiune
                1. 2. Domeniul general de aplicare
                1. 3. Posesia, fundament al uzucapiunii
            2. Consideratii privind reglementarea uzucapiunii in Codul civil din 1864
                2. 1. Domeniul de aplicare
                2. 2. Felurile uzucapiunii
                2. 3. Intreruperea cursului uzucapiunii
                2. 4. Suspendarea cursului uzucapiunii
                2. 5. Jonctiunea posesiilor
                2. 6. Precizari suplimentare. Opinii si solutii de jurisprudenta sub vechea reglementare civila
            3. Consideratii privind uzucapiunea in regimul de carte funciara reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938
                3. 1. Precizari introductive
                3. 2. Uzucapiunea tabulara
                3. 3. Uzucapiunea extratabulara
            4. Uzucapiunea reglementata de Codul civil in vigoare
                4. 1. Clasificare
                4. 2. Uzucapiunea imobiliara extratabulara
                4. 3. Uzucapiunea imobiliara tabulara
                4. 4. Uzucapiunea mobiliara
        Sectiunea a 4-a. Dobandirea proprietatii asupra bunurilor mobile prin posesia de buna-credinta
            1. Consideratii introductive
            2. Prezumtiile de proprietate si de opozabilitate fata de terti
            3. Ipoteza reglementata in art. 937 alin. (1) C. civ.
            4. Ipoteza reglementata in art. 937 alin. (2) C. civ.– bunul mobil pierdut ori furat
            5. Ipoteza reglementata de art. 937 alin. (3) C. civ.
        Sectiunea a 5-a. Dobandirea proprietatii asupra fructelor de catre posesorul de buna-credinta
        Sectiunea a 6-a. Ocupatiunea, traditiunea si hotararea judecatoreasca, ca modalitati de dobandire a dreptului de proprietate
            1. Ocupatiunea
            2. Dobandirea tezaurului prin ocupatiune
            3. Situatia bunurilor pierdute si gasite
            4. Situatia bunurilor imobile la care proprietarul a renuntat
            5. Situatia mostenirilor vacante
            6. Traditiunea
            7. Hotararea judecatoreasca
        Sectiunea a 7-a. Reprezentare grafica. Scheme recapitulative
            I. Teme de control
            II. Vocabular explicativ
            III. Intrebari de verificare a cunostintelor
            IV. Teste grila
    Capitolul al VI-lea. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate
        Sectiunea 1. Consideratii introductive
            1. Notiune
            2. Proprietatea anulabila
            3. Proprietatea rezolubila
            4. Proprietatea comuna
        Sectiunea a 2-a. Proprietatea comuna pe cote-parti
            1. Notiune, caractere juridice si forme
            2. Formele proprietatii comune
            3. Proprietatea comuna pe cote-parti obisnuita sau temporara
                3. 1. Caracterizare
                3. 2. Modalitati de dobandire
                3. 3. Drepturile coproprietarilor cu privire la intregul bun
                3. 4. Culegerea fructelor
            4. Regimul actelor juridice ce privesc bunul comun
                4. 1. Cu privire la actele de conservare
                4. 2. Cu privire la actele de administrare
                4. 3. Cu privire la actele de dispozitie
                4. 4. Regimul sanctionator aplicabil pentru nerespectarea regulilor stabilite
                4. 5. Drepturile coproprietarilor cu privire la cota-parte ideala din dreptul de proprietate
                4. 6. Obligatiile coproprietarilor
                4. 7. Cu privire la contractele de administrare a coproprietatii
        Sectiunea a 3-a. Proprietatea pe cote-parti fortata sau perpetua
            1. Notiune
            2. Drepturile si obligatiile coproprietarilor
            3. Cazuri de proprietate comuna pe cote-parti fortata sau perpetua
                3. 1. Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente (art. 648-659 C. civ.)
                3. 2. Coproprietatea asupra despartiturilor comune
                3. 3. Coproprietatea fortata asupra bunurilor ce constituie amintiri de familie
                3. 4. Coproprietatea fortata asupra bunurilor comune necesare sau utile pentru folosirea a doua fonduri invecinate
                3. 5. Coproprietatea comuna fortata asupra bunurilor comune Afectate utilizarii a doua sau mai multe fonduri
        Sectiunea a 4-a. Proprietatea comuna in devalmasie
            1. Notiune si reglementare
            2. Dreptul de proprietate comuna in devalmasie al sotilor
            3. Modalitati de incetare
        Sectiunea a 5-a. Incetarea proprietatii comune. Partajul
            1. Reglementari
            2. Notiunea de partaj
            3. Regimul juridic al partajului
            4. Modalitatile partajului
            5. Efectele partajului
        Sectiunea a 6-a. Proprietatea periodica
        Sectiunea a 6-a. Reprezentare grafica. Scheme recapitulative
            I. Teme de control
            II. Vocabular explicativ
            III. Intrebari de verificare a cunostintelor
            IV. Teste grila
    Capitolul al VII-lea. Dezmembramintele dreptului de proprietate
        Sectiunea 1. Notiunea de dezmembraminte ale dreptului de proprietate
        Sectiunea a 2-a. Dreptul de superficie
            1. Precizari introductive
            2. Notiunea, caracterele juridice, constituirea si stingerea dreptului de superficie in sistemul guvernat de Codul civil din 1864
            3. Reglementarea dreptului de superficie in Codul civil
                3. 1. Notiune
                3. 2. Dobandirea dreptului de superficie
                3. 3. Caracterele juridice ale dreptului de superficie
                3. 4. Definirea dreptului de superficie
                3. 5. Exercitarea dreptului de superficie
                3. 6. Incetarea dreptului de superficie
                3. 7. Efectele incetarii dreptului de superficie
        Sectiunea a 3-a. Dreptul de uzufruct
            1. Notiunea, constituirea, obiectul si caracterele dreptului de uzufruct
            2. Drepturile si obligatiile uzufructuarului
                2. 1. Drepturile uzufructuarului
                2. 2. Obligatiile uzufructuarului
            3. Drepturile si obligatiile nudului proprietar
                3. 1. Drepturile nudului proprietar
                3. 2. Obligatiile nudului proprietar
            4. Situatia lucrarilor si imbunatatirilor efectuate pe durata uzufructului
            5. Dispozitii speciale aplicabile dreptului de uzufruct asupra bunurilor incorporale
            6. Stingerea uzufructului
        Sectiunea a 4-a. Dreptul de uz si dreptul de abitatie
            1. Consideratii generale
            2. Dreptul de uz
            3. Dreptul de abitatie
        Sectiunea a 5-a. Dreptul de servitute
            1. Notiunea, constituirea si caracterele dreptului de servitute
                1. 1. Notiune
                1. 2. Constituirea dreptului de servitute
                1. 3. Caractere juridice ale dreptului de servitute
            2. Clasificarea servitutilor
            3. Exercitarea dreptului de servitute
                3. 1. Drepturile si obligatiile proprietarului fondului dominant
                3. 2. Drepturile si obligatiile proprietarului fondului aservit
            4. Stingerea dreptului de servitute
        Sectiunea a 6-a. Reprezentare grafica. Scheme recapitulative
            I. Teme de control
            II. Vocabular explicativ
            III. Intrebari de verificare a cunostintelor
            IV. Teste grila
    Capitolul al VIII-lea. Mijloace juridice civile de aparare a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale
        Sectiunea 1. Notiune si categorii de mijloace juridice de aparare a drepturilor reale
            1. Consideratii introductive
            2. Categorii de mijloace juridice de drept civil pentru apararea drepturilor reale principale
        Sectiunea a 2-a. Actiunea in revendicare
            1. Notiunea, caracterele juridice si efectele actiunii in revendicare
                1. 1. Notiune
                1. 2. Caracterele juridice ale actiunii in revendicare
            2. Actiunea in revendicare imobiliara
                2. 1. Imprescriptibilitatea actiunii in revendicare sub aspect extinctiv
                2. 2. Proba dreptului de proprietate in actiunea in revendicare imobiliara
            3. Actiunea in revendicare mobiliara
                3. 1. Ipoteza prevazuta in art. 935 C. civ.
                3. 2. Ipoteza prevazuta in art. 937 alin. (1) C. civ.
                3. 3. Ipoteza prevazuta de art. 937 alin. (2) si (3) C. civ.
            4. Efectele admiterii actiunii in revendicare
                4. 1. Restituirea bunului
                4. 2. Restituirea fructelor
                4. 3. Restituirea cheltuielilor necesare si utile
                4. 4. Dreptul de retentie al paratului
        Sectiunea a 3-a. Actiunea negatorie, actiunea confesorie, actiunea in granituire
            1. Actiunea negatorie
            2. Actiunile confesorii
            3. Actiunea in granituire
                3. 1. Notiune
                3. 2. Caractere juridice
                3. 3. Titulari. Obiect
                3. 4. Efectele actiunii in granituire
        Sectiunea a 4-a. Reprezentare grafica. Scheme recapitulative
            1. Teme de control
            2. Vocabular explicativ
            3. Intrebari de verificare a cunostintelor
            4. Teste grila
    Capitolul IX. Fiducia
        Sectiunea 1. Cadrul legal, notiunea si izvoarele fiduciei
            1. Cadrul legal
            2. Notiune
            3. Izvoare
        Sectiunea a 2-a. Conditiile de validitate si caracterele juridice ale contractului de fiducie
            1. Conditiile de validitate
                1. 1. Conditii de fond
                1. 2. Conditii de forma
            2. Caracterele juridice
        Sectiunea a 3-a. Structura contractului de fiducie
            1. Partile
                1. 1. Constituitorul
                1. 2. Fiduciarul
                1. 3. Beneficiarul
            2. Continutul. Drepturi si obligatii
                2. 1. Continutul
                2. 2. Drepturi si obligatii
            3. Obiectul
        Sectiunea a 4-a. Incetarea si efectele incetarii contractului de fiducie
            1. Incetare
            2. Efecte
        Sectiunea a 5-a. Aspecte privind limitarea exercitarii dreptului de proprietate si limitele urmaririi bunurilor cuprinse in masa patrimoniala fiduciara
            I. Teme de control
            II. Vocabular explicativ
            III. Intrebari de verificare a cunostintelor
            IV. Teste grila
    Capitolul al X-lea. Administrarea bunurilor altuia
        Sectiunea 1. Cadrul legal, notiunea, obiectul si calitatea de administrator al bunurilor altuia
            1. Cadrul legal
            2. Notiune
            3. Obiect
            4. Calitatea de administrator al bunurilor altuia
        Sectiunea a 2-a. Fundamentul juridic al administrarii bunurilor altuia
            1. Aspecte generale
            2. Legatul– fundament al administrarii bunurilor altuia; clasificarea legatelor
            3. Conventia– fundament al administrarii bunurilor altuia
        Sectiunea a 3-a. Formele de administrare a bunurilor altuia
            1. Aspecte generale
            2. Administrarea simpla
            3. Administrarea deplina
        Sectiunea a 4-a. Natura juridica a administrarii bunurilor altuia; comparatie cu institutii de drept civil
        Sectiunea a 5-a. Regimul juridic al administrarii bunurilor altuia
            1. Aspecte generale
            1. Obligatiile administratorului fata de beneficiar
            3. Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii
            4. Raspunderea beneficiarului fata de terte persoane
            5. Intocmirea inventarului bunurilor, constituirea de garantii, subscrierea unei polite de asigurare
            6. Administrarea colectiva si delegarea
        Sectiunea a 6-a. Plasamentele considerate sigure
        Sectiunea a 7-a. Repartizarea profiturilor si a pierderilor
        Sectiunea a 8-a. Incetarea administrarii bunurilor altuia
            I. Teme de control
            II. Vocabular
            III. Intrebari de verificare a cunostintelor
            IV. Teste grila
    Capitolul al XI-lea. Dreptul de proprietate publica
        Sectiunea 1. Reglementarea, notiunea, caracterele juridice si titularii dreptului de proprietate publica
            1. Reglementare
            2. Notiune
                2. 1. Titularii dreptului de proprietate publica
                2. 2. Exercitarea dreptului de proprietate publica
                2. 3. Exercitarea atributiilor dreptului de proprietate publica se face prin putere proprie si in interes public
            3. Titularii dreptului de proprietate publica
            4. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publica
                4. 1. Dreptul de proprietate publica este inalienabil
                4. 2. Dreptul de proprietate publica este imprescriptibil
                4. 3. Dreptul de proprietate publica este insesizabil
                4. 4. Limitele exercitarii dreptului de proprietate publica
        Sectiunea a 2-a. Domeniul public
            1. Notiunile de bunuri domeniale si de domeniu public
                1. 1. Notiunea de bunuri domeniale
                1. 2. Notiunea de domeniu public
            2. Criterii de cuprindere a bunurilor in domeniul public
            3. Bunuri ce apartin domeniului public
            4. Clasificarea domeniului public
        Sectiunea a 3-a. Modurile de dobandire si de stingere a dreptului de proprietate publica
            1. Moduri de dobandire
                1. 1. Prin achizitii publice efectuate in conditiile legii
                1. 2. Prin expropriere pentru cauza de utilitate publica
                1. 3. Prin donatie sau legat, acceptat in conditiile legii, daca bunul, prin natura lui sau prin vointa dispunatorului, devine de uz sau interes public
                1. 4. Prin conventie cu titlu oneros, daca bunul, prin natura lui sau prin vointa dobanditorului, devine de uz ori de interes public
                1. 5. Prin transferul unui bun din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale in domeniul public al acestora, in conditiile legii
            2. Moduri de stingere a dreptului de proprietate publica
        Sectiunea a 4-a. Exercitarea dreptului de proprietate publica
            1. Consideratii generale
            2. Dreptul de administrare asupra bunurilor proprietate publica
                2. 1. Notiune. Reglementare. Natura juridica
                2. 2. Caracterele dreptului de administrare
                2. 3. Continutul juridic al dreptului de administrare
                2. 4. Stingerea dreptului de administrare
            3. Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publica
                3. 1. Notiune. Reglementare. Natura juridica
                3. 2. Contractul de concesiune a bunurilor din domeniul public
                3. 3. Contractele de concesiune de lucrari publice si de servicii
                3. 4. Caracterele dreptului de concesiune
                3. 5. Continutul dreptului de concesiune
            4. Dreptul de folosinta asupra bunurilor proprietate publica
                4. 1. Notiune. Reglementare. Titulari
                4. 2. Caracterele dreptului de folosinta
                4. 3. Continutul dreptului de folosinta
            5. Inchirierea bunurilor proprietate publica
        Sectiunea a 5-a. Reprezentare grafica. Scheme recapitulative
            I. Teme de control
            II. Vocabular explicativ
            III. Intrebari de verificare a cunostintelor
            IV. Teste grila
    Capitolul al XII-lea. Posesia ca stare de fapt
        Sectiunea 1. Reglementare, notiune, elemente constitutive, dovada posesiei
            1. Reglementare
            2. Notiune
            3. Posesia, comparativ cu dreptul de proprietate si detentia precara
            4. Elemente const

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.088 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.