Drept civil. Partea generala. Explicatii teoretice, spete şi grile - Boroi

Drept civil. Partea generala. Explicatii teoretice, spete şi grile - Boroi
-10%
Preț: 26,10 lei
29,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2008
Pagini: 296
Categoria: Civil

DESCRIERE

Drept civil. Partea generală - Gabriel Boroi.

Cartea de faţă este concepută ca un auxiliar, ca un instrument complementar cursului de drept civil pentru anul I de studiu şi se compune dintr-un ansamblu de elemente create ca să-i ajute proaspătului student, nedeprins cu gândirea juridică, să înţeleagă instituţiile şi mecanismele specifice dreptului, pentru a-şi fixa şi dezvolta cunoştinţele dobândite la cursuri.

Urmând structura clasică a materiei, fiecare instituţie şi problemă este expusă mai întâi sub forma unei speţe de rezolvat, urmată de un breviar teoretic, în care sunt redate, în extras sau în rezumat, noţiunile esenţiale din cursurile şi tratatele de bază. La sfârşitul fiecărui capitol, sunt concepute mai multe teste grilă, care-l vor ajuta pe student să-şi verifice cunoştinţele.

O astfel de carte este de nepreţuit pentru studentul aflat la început de drum, însă ea este la fel de utilă şi celor care se pregătesc pentru examenele de licenţă sau de admitere şi definitivat în profesiile juridice.

Cuprins
Capitolul I. Noţiuni introductive de drept civil ..........................1
Secţiunea 1. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept .......1
1. Interferenţa dreptului civil cu dreptul familiei ..........................1
Breviar teoretic ......................................................................1
2. Interferenţa dreptului civil cu dreptul internaţional privat.........3
Breviar teoretic ......................................................................3
Secţiunea a 2-a. Principii care guvernează instituţii
ale dreptului civil..................................................4
3. Principiul consensualismului ..................................................4
Breviar teoretic ......................................................................4
4. Principiul proximităţii gradelor de rudenie între
moştenitorii din aceeaşi clasă ................................................5
Breviar teoretic ......................................................................6
5. Principiul ocrotirii bunei-credinţe. Constructor
pe terenul altuia.....................................................................6
Breviar teoretic ......................................................................7
Secţiunea a 3-a. Izvoarele dreptului civil român .............................8
6. Obiceiul locului.....................................................................8
Breviar teoretic ......................................................................9
Secţiunea a 4-a. Aplicarea legii civile. Principii şi excepţii ............ 10
7. Principiul neretroactivităţii legii civile în timp ....................... 10
Breviar teoretic .................................................................... 10
8. Principiul aplicării imediate a legii noi.................................. 11
Breviar teoretic .................................................................... 11
Teste grilă........................................................................................ 12
Rezolvări speţe ................................................................................ 18
Răspunsuri teste grilă....................................................................... 22
Capitolul II. Raportul juridic civil............................................23
Secţiunea 1. Subiectele raportului juridic civil.............................. 23
1. Raport juridic real. Pluralitate de subiecte. Coproprietatea
asupra gardului despărţitor a două proprietăţi învecinate ....... 23
Breviar teoretic .................................................................... 23
Cuprins VII
2. Raport juridic real. Pluralitate de subiecte. Indiviziune .......... 25
Breviar teoretic .................................................................... 25
3. Proprietate comună pe cote-părţi. Devălmăşie ...................... 26
Breviar teoretic .................................................................... 26
4. Raport juridic obligaţional. Pluralitate de subiecte.
Solidaritate pasivă................................................................ 28
Breviar teoretic .................................................................... 28
5. Pluralitate de comodatari. Răspundere delictuală.
Solidaritate .......................................................................... 29
Breviar teoretic .................................................................... 29
6. Raport juridic real. Pluralitate de subiecte.
Coproprietate forţată ............................................................ 30
Breviar teoretic .................................................................... 31
7. Raport juridic real. Abuz de drept ......................................... 32
Breviar teoretic .................................................................... 32
8. Raport juridic real. Schimbarea subiectului activ.
Uzucapiune. Condiţii........................................................... 33
Breviar teoretic .................................................................... 33
9. Schimbarea subiectului activ al raportului juridic
obligaţional. Subrogaţia personală ........................................ 34
Breviar teoretic .................................................................... 35
10. Schimbarea subiectului pasiv al raportului juridic
obligaţional ....................................................................... 36
Breviar teoretic .................................................................... 36
11. Capacitatea civilă a persoanei fizice. Capacitate
de folosinţă........................................................................ 38
Breviar teoretic .................................................................... 38
12. Capacitatea civilă a persoanei fizice. Capacitate
de folosinţă. Declararea dispariţiei...................................... 39
Breviar teoretic .................................................................... 39
13. Îngrădirea capacităţii de folosinţă. Decăderea din
drepturile părinteşti ............................................................ 41
Breviar teoretic .................................................................... 41
14. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice. Lipsa
capacităţii de exerciţiu. Punerea sub interdicţie.................. 42
Breviar teoretic .................................................................... 43
15. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Capacitate
de exerciţiu. Capacitate procesuală activă.......................... 44
Breviar teoretic .................................................................... 45
Drept VIII civil. Partea generală
Secţiunea a 2-a. Conţinutul raportului juridic civil........................ 45
16. Drept patrimonial. Drept real principal. Dreptul
de uzufruct ........................................................................ 45
Breviar teoretic .................................................................... 46
17. Drept patrimonial. Drept real principal. Dreptul
de servitute. Servitute de vedere.......................................... 47
Breviar teoretic .................................................................... 47
18. Drept patrimonial. Drept real principal. Dreptul
de abitaţie.......................................................................... 49
Breviar teoretic .................................................................... 49
19. Drept patrimonial. Drept real principal. Drept de retenţie .... 49
Breviar teoretic .................................................................... 50
20. Drept de creanţă accesoriu. Clauză penală ......................... 50
Breviar teoretic .................................................................... 51
21. Clasificarea obligaţiilor după obiectul lor.
Obligaţia de „a face”.......................................................... 52
Breviar teoretic .................................................................... 52
22. Clasificarea obligaţiilor după gradul lor de opozabilitate.
Obligaţii scriptae in rem..................................................... 53
Breviar teoretic .................................................................... 53
23. Izvor de obligaţii. Plata nedatorată...................................... 54
Breviar teoretic .................................................................... 55
24. Obligaţii cu pluralitate de obiecte. Obligaţii alternative ....... 56
Breviar teoretic .................................................................... 56
25. Obligaţii naturale............................................................... 56
Breviar teoretic .................................................................... 57
Secţiunea a 3-a. Obiectul raportului juridic civil............................ 58
26. Clasificarea bunurilor după modul în care sunt
determinate. Importanţa clasificării. Momentul
transmiterii proprietăţii ...................................................... 58
Breviar teoretic .................................................................... 58
27. Clasificarea bunurilor după cum sunt sau nu
producătoare de bunuri. Bunuri frugifere............................ 58
Breviar teoretic .................................................................... 59
Secţiunea a 4-a. Proba raportului juridic civil ................................ 59
28. Obiectul probei ................................................................. 59
Breviar teoretic .................................................................... 60
29. Acţiune în contestarea recunoaşterii de paternitate.
Sarcina probei.................................................................... 60
Cuprins IX
Breviar teoretic .................................................................... 61
30. Înscris autentic. Forţa probantă a menţiunilor făcute
ex propriis sensibus de agentul instrumentator...................... 62
Breviar teoretic .................................................................... 62
31. Înscris autentic. Putere probatorie....................................... 63
Breviar teoretic .................................................................... 64
32. Înscrisul autentic. Conversiunea înscrisului autentic ............ 64
Breviar teoretic .................................................................... 65
33. Înscrisuri sub semnătură privată. Înscris tăgăduit de
partea căreia i se opune ...................................................... 65
Breviar teoretic .................................................................... 66
34. Înscris sub semnătură privată. Menţiunea
„bun şi aprobat”................................................................. 67
Breviar teoretic .................................................................... 67
35. Admisibilitatea probei cu martori. Imposibilitate morală
de preconstituire a înscrisului ............................................. 69
Breviar teoretic .................................................................... 69
36. Proba cu martori. Posibilitatea părţii de a se opune la
administrarea probei cu martori .......................................... 71
Breviar teoretic .................................................................... 71
37. Mărturisire. Recunoaşterea părţii......................................... 72
Breviar teoretic .................................................................... 72
38. Prezumţii. Prezumţie legală. Lucru judecat.......................... 73
Breviar teoretic .................................................................... 74
39. Prezumţii. Timpul legal de concepţie a copilului.
Caracterul absolut şi irefragabil al prezumţiei ...................... 75
Breviar teoretic .................................................................... 75
Teste grilă........................................................................................ 76
Rezolvări speţe .............................................................................. 101
Răspunsuri teste grilă..................................................................... 113
Capitolul al III-lea. Actul juridic civil ....................................116
Secţiunea 1. Clasificarea actelor juridice civile............................ 116
1. Acte de acceptare. Acte de administrare.
Acte de conservare............................................................. 116
Breviar teoretic .................................................................. 116
2. Clasificarea actelor juridice civile. Act nenumit.
Act aleatoriu ...................................................................... 117
Breviar teoretic .................................................................. 118
Drept X civil. Partea generală
Secţiunea a 2-a. Condiţiile de valabilitate ale actului
juridic civil ....................................................... 119
3. Încheierea actului juridic. Lipsa discernământului.
Consecinţe......................................................................... 119
Breviar teoretic .................................................................. 120
4. Viciu de consimţământ. Eroare obstacol. Probe................... 121
Breviar teoretic .................................................................. 121
5. Eroare obstacol. Nulitate absolută....................................... 122
Breviar teoretic .................................................................. 122
6. Act juridic. Vicii de consimţământ. Eroare asupra
persoanei........................................................................... 123
Breviar teoretic .................................................................. 123
7. Manopere dolosive. Renunţare la succesiune ...................... 124
Breviar teoretic .................................................................. 124
8. Dol. Proba. Condiţii pentru a cere anularea ........................ 125
Breviar teoretic .................................................................. 126
9. Căsătorie. Violenţă morală. Nulitate relativă........................ 126
Breviar teoretic .................................................................. 126
10. Leziune. Vânzare-cumpărare. Preţ lezionar ....................... 128
Breviar teoretic .................................................................. 129
11. Leziune în contract. Condiţii de admisibilitate................... 130
Breviar teoretic .................................................................. 130
12. Vânzarea bunului comun de către unul din
coproprietari. Coproprietate............................................. 131
Breviar teoretic .................................................................. 132
13. Legatul bunului altuia. Nulitate......................................... 132
Breviar teoretic .................................................................. 133
14. Vânzarea bunului altuia. Nulitate relativă.
Calitate procesual-activă .................................................. 133
Breviar teoretic .................................................................. 134
15. Convenţie. Cauză. Condiţiile cauzei ................................. 134
Breviar teoretic .................................................................. 135
16. Contract de întreţinere. Lipsa cauzei actului juridic ........... 135
Breviar teoretic .................................................................. 136
17. Cauză imorală. Anulare contract....................................... 136
Breviar teoretic .................................................................. 137
18. Cauză ilicită. Contract de împrumut.................................. 138
Breviar teoretic .................................................................. 138
19. Forma actului juridic. Contract de donaţie ........................ 138
Cuprins XI
Breviar teoretic .................................................................. 139
Secţiunea a 3-a. Modalităţile actului juridic civil ......................... 139
20. Act afectat de modalităţi. Condiţie rezolutorie..................... 139
Breviar teoretic .................................................................. 140
21. Vânzare-cumpărare sub condiţie simplă potestativă........... 140
Breviar teoretic .................................................................. 141
22. Legat cu sarcină. Fraudă la lege. Nulitate absolută............. 141
Breviar teoretic .................................................................. 142
Secţiunea a 4-a. Efectele actului juridic civil............................... 142
23. Interpretare. Natura juridică a contractului. Clauză
rezolutorie subînţeleasă.................................................... 142
Breviar teoretic .................................................................. 143
24. Interpretarea convenţiilor ................................................. 144
Breviar teoretic .................................................................. 144
25. Contract de întreţinere. Calificare ..................................... 145
Breviar teoretic .................................................................. 146
26. Principiul irevocabilităţii. Antecontract de
vânzare-cumpărare. Clauză de dezicere............................ 146
Breviar teoretic .................................................................. 146
27. Donaţie între soţi. Excepţie de la principiul
irevocabilităţii actelor juridice .......................................... 147
Breviar teoretic .................................................................. 147
28. Principiul relativităţii efectelor actului juridic...................... 148
Breviar teoretic .................................................................. 149
Secţiunea a 5-a. Nulitatea actului juridic civil ............................. 150
29. Delimitare nulitate-caducitate. Efecte................................ 150
Breviar teoretic .................................................................. 150
30. Contract de donaţie. Caducitate. Nulitate.......................... 150
Breviar teoretic .................................................................. 151
31. Contract de donaţie. Nulitate. Caducitate.......................... 152
Breviar teoretic .................................................................. 152
32. Nulitate. Distincţie faţă de inopozabilitate......................... 152
Breviar teoretic .................................................................. 153
33. Nulitate relativă. Lipsa discernământului........................... 154
Breviar teoretic .................................................................. 155
34. Contract de vânzare-cumpărare. Lipsa
consimţământului vânzătorului. Nulitate.......................... 156
Breviar teoretic .................................................................. 156
Drept XII civil. Partea generală
35. Acţiunea în anularea testamentului autentificat.
Lipsa discernământului..................................................... 157
Breviar teoretic .................................................................. 157
36. Lipsa discernământului testatorului. Nulitate relativă.
Dovezi ............................................................................ 158
Breviar teoretic .................................................................. 159
37. Nulitate. Vicii de consimţământ........................................ 159
Breviar teoretic .................................................................. 160
38. Contract de întreţinere. Nulitate absolută. Constatare ........ 160
Breviar teoretic .................................................................. 161
39. Nulitate. Principiul ocrotirii bunei-credinţe ....................... 161
Breviar teoretic .................................................................. 162
40. Efectele nulităţii. Acţiune de partaj. Dobânditor de
bună-credinţă. Consecinţe................................................ 163
Breviar teoretic .................................................................. 163
41. Conversiunea actelor juridice ........................................... 164
Breviar teoretic .................................................................. 165
42. Contract de mandat. Anulare pentru lipsa
discernământului. Conversiune......................................... 165
Breviar teoretic .................................................................. 166
Teste grilă...................................................................................... 167
1. Clasificarea actelor juridice ................................................ 167
2. Condiţiile de fond şi de formă ale actului ............................ 170
3. Nulitatea ........................................................................... 175
4. Efectele actului juridic civil ................................................ 182
5. Modalităţile actului juridic ................................................. 186
Rezolvări speţe .............................................................................. 190
Răspunsuri teste grilă ................................................................... 209
1. Clasificarea actelor juridice ............................................... 209
2. Condiţiile de fond şi de formă ale actului ............................ 209
3. Nulitate ............................................................................. 210
4. Efectele actului juridic........................................................ 210
5. Modalităţile actului juridic ................................................. 211
Capitolul al IV-lea. Prescripţia extinctivă...............................212
Secţiunea 1. Principiile care guvernează efectul
prescripţiei extinctive.............................................. 212
1. Debitor obligat la prestaţii succesive. Revocarea
donaţiei pentru neîndeplinirea sarcinilor............................ 212
Cuprins XIII
Breviar teoretic .................................................................. 212
2. Prescripţie extinctivă. Vânzare-cumpărare cu preţul
în rate............................................................................... 213
Breviar teoretic .................................................................. 213
3. Stingerea dreptului la acţiune privind un drept principal.
Consecinţe asupra drepturilor accesorii.............................. 214
Breviar teoretic .................................................................. 214
Secţiunea a 2-a. Delimitarea prescripţiei extinctive...................... 215
4. Prescripţia extinctivă. Delimitarea faţă de decădere............. 215
Breviar teoretic .................................................................. 216
Secţiunea a 3-a. Domeniul prescripţiei extinctive ........................ 217
5. Acţiune în rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare
pentru neplata preţului. Imprescriptibilitate ............................ 217
Breviar teoretic .................................................................. 217
6. Partaj judiciar. Prescripţie extinctivă ................................... 218
Breviar teoretic .................................................................. 218
7. Acţiune confesorie. Prescripţie extinctivă ............................ 219
Breviar teoretic .................................................................. 219
8. Acţiune având ca obiect dreptul de servitute.
Prescripţie extinctivă .......................................................... 220
Breviar teoretic .................................................................. 221
9. Contestarea recunoaşterii de paternitate. Prescripţie extinctivă.... 221
Breviar teoretic .................................................................. 222
10. Acţiunea în tăgada paternităţii. Prescripţie extinctivă ......... 222
Breviar teoretic .................................................................. 223
11. Acţiunea în stabilirea paternităţii. Prescripţie extinctivă...... 223
Breviar teoretic .................................................................. 224
12. Contract de depozit. Prescripţia dreptului de a cere
restituirea bunurilor depozitate ......................................... 225
Breviar teoretic .................................................................. 225
13. Contract de mandat. Prescripţie extinctivă......................... 225
Breviar teoretic .................................................................. 226
Secţiunea a 4-a. Începutul prescripţiei extinctive ......................... 226
14. Termen suspensiv. Prescripţie extinctivă............................ 226
Breviar teoretic .................................................................. 227
15. Prescripţie extinctivă. Contract de închiriere...................... 227
Breviar teoretic .................................................................. 228
16. Prescripţie extinctivă. Început şi întrerupere ...................... 229
Breviar teoretic .................................................................. 229
Drept XIV civil. Partea generală
17. Testament. Anulare pentru lipsa discernământului.
Termen de prescripţie....................................................... 230
Breviar teoretic .................................................................. 230
18. Violenţă. Dol. Prescripţie extinctivă .................................. 231
Breviar teoretic .................................................................. 231
19. Anularea donaţiei pentru violenţă. Prescripţie ..................... 232
Breviar teoretic .................................................................. 232
20. Prescripţie extinctivă. Răspundere pentru vicii ascunse.
Acţiune în anulare............................................................ 233
Breviar teoretic .................................................................. 233
21. Prescripţie extinctivă. Vicii ascunse. Moment de la
care începe să curgă prescripţia........................................ 234
Breviar teoretic .................................................................. 235
22. Plată nedatorată. Prescripţie extinctivă .............................. 235
Breviar teoretic .................................................................. 236
23. Prescripţie extinctivă. Data de la care începe să curgă
prescripţia în cazul faptelor cauzatoare de prejudicii ......... 237
Breviar teoretic .................................................................. 237
24. Prescripţia dreptului la acţiune privind acordarea
de despăgubiri ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite ...... 238
Breviar teoretic .................................................................. 238
25. Accident de muncă. Despăgubiri. prescripţia acţiunii ........ 239
Breviar teoretic .................................................................. 239
26. Succesiune. Prescripţia dreptului de opţiune
succesorală...................................................................... 240
Breviar teoretic .................................................................. 240
Secţiunea a 5-a. Suspendarea prescripţiei extinctive .................... 241
27. Prescripţie extinctivă. Suspendare..................................... 241
Breviar teoretic .................................................................. 242
28. Prescripţie extinctivă. Suspendare. Repunere în termen...... 243
Breviar teoretic .................................................................. 243
Secţiunea a 6-a. Întreruperea prescripţiei extinctive ..................... 244
29. Prescripţie extinctivă. Întrerupere. Recunoaştere
tacită a dreptului.............................................................. 244
Breviar teoretic .................................................................. 245
30. Prescripţia extinctivă. Întreruperea cursului prescripţiei...... 246
Breviar teoretic .................................................................. 246
31. Prescripţie extinctivă. Întrerupere. Recunoaşterea
făcută de debitor.............................................................. 246
Cuprins XV
Breviar teoretic .................................................................. 247
32. Prescripţie extinctivă. Întrerupere...................................... 248
Breviar teoretic .................................................................. 248
33. Refuzul de a răspunde la notificări. Întreruperea
cursului prescripţiei extinctive .......................................... 249
Breviar teoretic .................................................................. 249
34. Prescripţie extinctivă. Întrerupere. Recunoaştere................ 250
Breviar teoretic .................................................................. 250
35. Prescripţie extinctivă. Întrerupere...................................... 251
Breviar teoretic .................................................................. 251
Secţiunea a 7-a. Repunerea în termenul de prescripţie
extinctivă........................................................... 252
36. Acţiune în tăgada paternităţii. Repunere în termenul
de prescripţie extinctivă ................................................... 252
Breviar teoretic .................................................................. 252
37. Prescripţie extinctivă. Acceptarea succesiunii.
Repunere în termen.......................................................... 253
Breviar teoretic .................................................................. 253
38. Succesiune. Minor chemat la succesiunea tatălui.
Repunere în termen.......................................................... 254
Breviar teoretic .................................................................. 255
Teste grilă...................................................................................... 256
Rezolvări speţe .............................................................................. 264
Răspunsuri teste grilă..................................................................... 281

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.084 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.