Ce drepturi are sotul supravietuitor la mostenirea sotului decedat?

Ce drepturi are sotul supravietuitor la mostenirea sotului decedat?
-20%
Preț: 19,92 lei
24,90 lei (-20%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Categoria: Carti diverse

DESCRIERE

Avand ca destinatar, in principal, publicul larg, lucrarea de fata isi propune sa prezinte, de o maniera accesibila si cuprinzatoare, aspectele juridice pe care le presupune vocatia (chemarea) la mostenire a sotului supravietuitor. In acest scop sunt explicit analizate, din perspectiva drepturilor succesorale ale sotului supravietuitor: conditiile cerute de lege pentru ca acesta sa-l poata mosteni pe sotul defunct; categoriile de drepturi succesorale de care beneficiaza in puterea legii si caracterele juridice pe care acestea le prezinta; dreptul de optiune succesorala, cu cele doua valente ale sale (acceptarea si renuntarea la mostenire); petitia de ereditate si certificatul de mostenitor; partajul succesoral.

Conceputa pentru uzul oricarei persoane interesate, prezenta expunere este recomandata, in egala masura, juristilor si studentilor de la facultatile de profil, oferindu-le acestora o abordare corespunzatoare a unei institutii juridice importante a dreptului succesoral, anume drepturile succesorale ale sotului supravietuitor.Cuprins
Prefata ......................................................................................... XI
Abrevieri .................................................................................. XIII
Capitolul I. Consideratii generale ................................................ 1
1. Dubla vocatie (chemare) la mostenire a sotului
supravietuitor ........................................................................ 1
2. Ce acte normative au reglementat, de-a lungul timpului,
dreptul la mostenire al sotului supravietuitor? Care este
actul normativ care-l reglementeaza in prezent? .................. 4
3. Ce conditii trebuie sa indeplineasca sotul supravietuitor
pentru a putea mosteni? ........................................................ 6
3.1. Capacitatea succesorala a sotului supravietuitor ............. 6
3.1.1. Care sunt persoanele care detin calitatea de sot
supravietuitor si care au capacitatea de a mosteni? ..... 8
3.1.2. Care sunt persoanele care detin calitatea de sot
supravietuitor, dar care nu au capacitatea de a
mosteni? .................................................................. 9
3.2. Nedemnitatea sotului supravietuitor ............................. 10
3.2.1. Ce semnificatie are nedemnitatea succesorala
a sotului supravietuitor? ........................................ 10
3.2.2. Care sunt cauzele care atrag/ pot atrage
nedemnitatea succesorala a sotului
supravietuitor? ....................................................... 11
3.2.3. Care este regimul juridic al nedemnitatii
succesorale a sotului supravietuitor? ..................... 17
3.2.4. Ce efecte juridice genereaza nedemnitatea
succesorala a sotului supravietuitor? ..................... 20
3.2.5. Poate fi inlaturata nedemnitatea sotului
supravietuitor? ....................................................... 24
3.3. Conditia (speciala) ca sotul mostenitor sa aiba
calitatea de sot, la data deschiderii succesiunii ............. 25
Dreptul la mostenire al sotului supravietuitor
VI
4. Exista vreo legatura intre dreptul la mostenire al
sotului supravietuitor si regimul matrimonial ales? ........... 29
Capitolul II. Categoriile de drepturi succesorale
ale sotului supravietuitor ......................................................... 32
1. Care sunt categoriile de drepturi succesorale de care
beneficiaza sotul supravietuitor? ........................................ 32
2. Cat i se cuvine sotului supravietuitor in concurs cu oricare
dintre clasele de mostenitori sau in lipsa acestora? ............ 33
2.1. Care este cota sotului supravietuitor in concurs
cu clasele de mostenitori sau in lipsa acestora? ............ 33
2.2. Ce caractere juridice prezinta dreptul la mostenire
al sotului supravietuitor? ............................................... 44
3. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor........................ 44
3.1. Ce reprezinta dreptul de abitatie? .................................. 44
3.2. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite
pentru a dobandi dreptul de abitatie? ............................ 45
3.3. Ce caractere juridice prezinta dreptul de abitatie? ........ 46
4. Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor........ 48
4.1. Ce semnifica dreptul special de mostenire? .................. 48
4.2. Ce conditii trebuie indeplinite? ..................................... 48
4.3. Dreptul special in cazul defunctului bigam ................... 50
4.4. Caror bunuri este circumscrisa notiunea de„mobilier”
si cea de„bunuri ale gospodariei casnice”? .................. 50
4.5. Situatii particulare privind dreptul special .................... 52
5. Care sunt drepturile banesti de care beneficiaza sotul
supravietuitor in temeiul unor legi speciale? ...................... 53
6. Care este procedura de calcul al drepturilor
succesorale ale sotului supravietuitor? ............................... 57
Capitolul III. Caracterele juridice ale dreptului
la mostenire al sotului supravietuitor ..................................... 59
1. Rezerva succesorala a sotului supravietuitor ...................... 59
1.1. Ce semnifica rezerva succesorala si cotitatea
disponibila? ................................................................... 59
1.2. Care este cuantumul rezervei succesorale
a sotului supravietuitor? ................................................ 61
Cuprins
VII
1.3. Cotitatea disponibila speciala a sotului
supravietuitor ................................................................ 62
1.3.1. Ce reprezinta cotitatea disponibila speciala? ......... 62
1.3.2. Cum se determina cuantumul cotitatii
disponibile speciale? .............................................. 65
1.4. Care este sanctiunea depasirii cotitatii disponibile
speciale? ........................................................................ 67
1.5. Reductiunea liberalitatilor excesive .............................. 68
1.5.1. Ce este reductiunea liberalitatilor excesive? ......... 68
1.5.2. Cine poate invoca reductiunea liberalitatilor
excesive in interesul sotului supravietuitor? .......... 69
1.5.3. Care este ordinea in care se reduc liberalitatile
excesive? ............................................................... 70
1.5.4. Care sunt caile procedurale de exercitare
a dreptului la reductiune? ...................................... 73
1.5.5. Ce efecte produce reductiunea liberalitatilor
excesive? ............................................................... 75
1.5.6. Cum poate fi realizata reductiunea unor liberalitati
speciale? ................................................................ 77
2. Sezina sotului supravietuitor .............................................. 80
2.1. Ce reprezinta sezina? .................................................... 80
2.2. Ce efecte juridice genereaza sezina? ............................. 81
3. Raportarea donatiilor de catre sotul supravietuitor ............. 82
3.1. Ce reprezinta raportul donatiilor? ................................. 82
3.2. Care este domeniul de aplicare a raportului? ................ 85
3.3. Ce conditii trebuie indeplinite? ..................................... 85
3.4. Cine poate cere raportul donatiilor? .............................. 87
3.5. Care sunt donatiile supuse raportului? .......................... 88
3.6. Care sunt donatiile care nu sunt supuse raportului? ...... 88
3.7. Ce efecte produce scutirea de raport? ........................... 90
3.8. Care sunt modalitatile de realizare a raportului
donatiilor? ..................................................................... 90
3.9. Care sunt caile procedurale de realizare a raportului? ...... 95
3.10. Cum se realizeaza evaluarea bunului in cazul
raportului prin echivalent? ............................................ 96
4. Sotul supravietuitor poate fi instituit executor
testamentar? ........................................................................ 97
Dreptul la mostenire al sotului supravietuitor
VIII
4.1. Ce presupune executia testamentara si in
ce conditii poate fi aceasta atribuita? ............................ 97
4.2. Ce atributii are sotul supravietuitor– executor
testamentar? ................................................................ 100
4.2.1. Consideratii generale ........................................... 100
4.2.2. Atributiile sotului supravietuitor– executor
testamentar ........................................................... 101
4.3. Cum opereaza transmiterea executiei testamentare? .... 103
4.4. Cum inceteaza executia testamentara? ........................ 103
4.4.1. Cazurile de incetare a executiei testamentare ...... 103
4.4.2. Obligatia de a da socoteala si raspunderea
executorului testamentar ...................................... 104
Capitolul IV. Dreptul de optiune succesorala
al sotului supravietuitor ......................................................... 107
1. Ce reprezinta optiunea succesorala si retransmiterea
dreptului de optiune succesorala? ..................................... 107
2. Cine are calitatea de succesibil? ....................................... 110
3. Ce conditii de validitate trebuie sa indeplineasca
actul de optiune succesorala? ........................................... 110
4. Care este sanctiunea nerespectarii conditiilor de
validitate ale actului de optiune succesorala? ................... 112
5. Exercitarea dreptului de optiune succesorala ................... 113
5.1. Care este termenul in care trebuie exercitat
dreptul de optiune succesorala? .................................. 113
5.2. De cand incepe sa curga termenul de optiune
succesorala? ................................................................ 114
5.3. Suspendarea si repunerea in termenul de optiune
succesorala .................................................................. 116
5.3.1. Cand se suspenda termenul de optiune
succesorala? ......................................................... 117
5.3.2. Cand poate opera repunerea in termenul
de optiune succesorala? ....................................... 117
5.4. Poate fi redus termenul de optiune succesorala? ......... 119
5.5. Poate fi prorogat termenul de optiune succesorala? .... 120
5.6. Ce efecte produce implinirea termenului de
optiune succesorala? ................................................... 121
Cuprins
IX
6. Acceptarea mostenirii ....................................................... 122
6.1. Ce semnificatie are acceptarea mostenirii si
care sunt felurile acesteia? .......................................... 122
6.2. Acceptarea voluntara .................................................. 123
6.3. Acceptarea fortata ....................................................... 131
6.3.1. Cand opereaza acceptarea fortata a mostenirii? ...... 131
6.3.2. Care sunt conditiile acceptarii fortate? ................ 132
6.4. Ce efecte produce acceptarea mostenirii? ................... 137
6.4.1. In ce constau efectele generale ale acceptarii
mostenirii? ........................................................... 137
6.4.2. In ce constau efectele speciale ale acceptarii
mostenirii? ........................................................... 140
7. Renuntarea la mostenire ................................................... 141
7.1. Ce semnificatie are renuntarea la mostenire? .............. 141
7.2. Care sunt conditiile de validitate ale renuntarii
la mostenire? ............................................................... 142
7.3. Care este sanctiunea nerespectarii conditiilor de
validitate? .................................................................... 146
7.4. Ce efecte genereaza renuntarea la mostenire? ............ 147
7.5. In ce conditii poate fi revocata renuntarea
la mostenire? ............................................................... 149
Capitolul V. Apararea drepturilor succesorale ale
sotului supravietuitor prin petitia de ereditate .................... 152
1. Ce reprezinta petitia de ereditate? .................................... 152
2. Cine poate fi parat in cadrul petitiei de ereditate? ............ 152
3. Petitia de ereditate este o actiune imprescriptibila? .......... 153
4. Cum se poate realiza dovada calitatii de mostenitor
a sotului supravietuitor? ................................................... 154
5. Ce efecte genereaza petitia de ereditate in ceea
ce-l priveste pe sotul supravietuitor? ................................ 155
Capitolul VI. Partajarea bunurilor sotului defunct ............... 161
1. Ce efecte juridice genereaza partajul? .............................. 161
2. Cine poate cere partajul in numele sotului
supravietuitor? .................................................................. 161
3. Care este obiectul partajului succesoral? .......................... 162
Dreptul la mostenire al sotului supravietuitor
X
4. Ce forme poate imbraca partajul succesoral? ................... 165
4.1. Cand poate fi realizat un partaj prin buna invoiala?.... 165
4.2. Cand trebuie realizat partajul pe cale
judecatoreasca? ........................................................... 168
4.3. Care sunt modalitatile de realizare a partajului
pe cale judecatoreasca? ............................................... 168
4.4. Care sunt etapele ce trebuie parcurse in cazul
partajului in natura? .................................................... 169
5. Sotului supravietuitor ii revine obligatia de garantie? ...... 171
6. Pentru ce motive poate sotul supravietuitor sa ceara
desfiintarea partajului? ..................................................... 172
7. Ce drepturi au creditorii sotului supravietuitor
cu privire la partaj? ........................................................... 174
Bibliografie ................................................................................ 177Anul aparitiei: 2013
Nr. pagini: 200

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.075 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.