Asistenta judiciara in materie penala la nivel european (Minodora Ioana Rusu)

Asistenta judiciara in materie penala la nivel european (Minodora Ioana Rusu)
-15%
Preț: 38,25 lei
45,00 lei (-15%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2015
Categoria: General

DESCRIERE

Evolutia criminalitatii de toate genurile la nivelul Uniunii Europene, cu un pronuntat accent pe criminalitatea organizata, a impus perfectionarea tuturor formelor de cooperare judiciara, atat in ceea ce priveste asigurarea unui cadru normativ eficient, cat si in ceea ce priveste profesionalizarea si asigurarea logistica a institutiilor cu atributii concrete de prevenire si combatere in acest domeniu.

Pe acest fond, asistenta judiciara in materie penala la nivel european a capatat noi valente, aplicarea acesteia dovedindu-se in ultimii ani a fi absolut necesara.

In cadrul prezentei lucrari, structurata pe sase capitole, este realizata o prezentare generala a acestei forme de cooperare, precum si formele prin care se realizeaza in relatiile dintre statele membre sau in relatiile de acest gen cu alte state.

Prevazand elemente de actualitate, examinate in profunzime, lucrarea Asistenta judiciara in materie penala la nivel european poate fi utila practicii judiciare, mediului universitar, precum si tuturor celor care doresc sa-si perfectioneze cunostintele in acest domeniu de mare actualitate.


 Cuprins
ABREVIERI 5
CUVANT-INAINTE 7
INTRODUCERE 9
CAPITOLUL ICOOPERAREA JUDICIARA INTERNATIONALA IN MATERIE
PENALA IN DREPTUL ROMAN - CONSIDERATII INTRODUCTIVE 21
1. 1. Notiunea si importanta activitatii de cooperare judiciara
internationala in materie penala in cadrul procesului complex
de prevenire si combatere a criminalitatii transfrontaliere 21
1. 2. Principiile generale ale cooperarii judiciare internationale in
materie penala 25
1. 2. 1. Respectarea intereselor fundamentale ale Romaniei 27
1. 2. 2. Preeminenta dreptului international 28
1. 2. 3. Recunoasterea si increderea reciproca 28
1. 2. 4. Reciprocitatea si curtoazia internationala 29
1. 2. 5. Principiullegalitatii 29
1. 2. 6. Ne bis in idem 30
1. 2. 7. Principiul confidentialitatii 32
1. 2. 8. Principiul umanism ului 32
1. 2. 9. Principiul imunitatii de jurisdictie 33
1. 3. Principalele forme de cooperare judiciara internationala
in materie penala prevazute in legislatia interna a Romaniei.
Prezentare generala. Evolutia istorica 33
1. 3. 1. Extradarea 34
1. 3. 2. Predarea in baza unui mandat european de arestare 43
1. 3. 3. Transferul de proceduri in materie penala 58
1. 3. 4. Recunoasterea si executarea hotararilor 64
1. 3. 4. 1. Consideratii introductive 64
1. 3. 4. 2. Recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti,
a ordonantelor penale si a actelor judiciare in relatia
cu statele terte 66
1. 3. 4. 3. Recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti care impun pedepse sau masuri privative de libertate
in Uniunea Europeana 76
Minodora-Ioana Rusu
1. 3. 4. 4. Recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti prin care au fost dispuse sanctiuni sau masuri
neprivative de libertate in Uniunea Europeana 81
1. 3. 5. Transferarea persoanelor condamnate 91
1. 3. 6. Asistenta judiciara in materie penala 92
1. 4. Principalele acte normative adoptate la nivelul Uniunii
Europene in domeniul cooperarii judiciare in materie penala 93
1. 4. 1. Conventii 93
1. 4. 2. Decizii-cadru 93
1. 4. 3. Directive si Decizii 95
1. 4. 4. Regulamente 96
1. 4. 5. Actiuni si pozitii comune 96
1. 4. 6. Recomandari 97
1. 4. 7. Acorduri incheiate cu alte state 97
CAPITOLUL II
ASISTENT A JUDICIARA INTERNATI ONA1A IN MATERIE PENALA 98
11. 1. Aparitia si evolutia in timp a institutiei 98
11. 1. 1. Aparitie si evolutia institutiei pana la mijlocul secolului
trecut 98
11. 1. 2. Conventia europeana de asistenta judiciara in materie
penala 105
11. 1. 3. Conventia de punere in aplicare a Acordului Schengen l07
11. 1. 4. Conventia din 29 mai 2000 privind asistenta judiciara reciproca in materie penala intre statele membre ale
Uniunii Europene si Protocolul aditional la aceasta din
16 octombrie 2001 108
11. 2. Asistenta judiciara internationala in materie penala in legea
romana 114
11. 2. 1. Consideratii generale. Cererea de asistenta. Notiune si
competente 114
11. 2. 2. Forme (modalitati) de realizare a asistentei judiciare
internationale 122
11. 2. 2. 1. Comisia rogatorie internationala 123
11. 2. 2. 1. 1. Referinte istorice privind institutia comisiei
rogatorii internationale 123
11. 2. 2. 1. 2. Comisia rogatorie internationala in Conventia europeana de asistenta judiciara in materie
penala l27
Asistenta judiciara in materie penala la nivel european 1383
11. 2. 2. 1. 3. Comisia rogatorie internationala in dreptul
roman 129
11. 2. 2. 2. Audierea prin videoconferinta 146
11. 2. 2. 3. Infatisarea in statul solicitant a martorilor sau
expertilor 150
11. 2. 2. 4. Notificarea actelor de procedura care se intocmesc
ori se depun intr-un proces penal 152
11. 2. 2. 5. Cazierul judiciar 155
11. 2. 2. 6. Alte forme de asistenta judiciara 156

CAPITOLUL III
ASISTENTA JUDICIARA IN RELATIILE CU STATELE MEMBRE ALE
UNIUNII EUROPENE 182
111. 1. Consideratii introductive 182
III. 2. Dispozitii pentru punerea in aplicare a Conventiei din
19 iunie 1990 de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor
la frontierele comune, Schengen 185
III. 2. 1. Limitele acordarii asistentei 185
III. 2. 2. Asistenta in materie de taxe si accize 186
III. 2. 3. Perchezitii si sechestre 187
III. 2. 4. Transmiterea actelor de procedura prin posta 189
III. 2. 5. Supravegherea transfrontaliera 189
III. 3. Asistenta judiciara in ate ie penala in cadrul aplicarii dispozitiilor Conventiei din 29 mai 2000 privind asistenta judiciara reciproca in materie penala intre statele membre ale Uniunii Europene si a Protocolului la acestea din 16
octombrie 2001 191
III. 3. 1. Informatii privind conturile bancare 191
III. 3. 2. Informatii privind operatiunile bancare 193
III. 3. 3. Supravegherea tranzactiilor bancare 194
III. 3. 4. U ele aspecte procedurale 194
III. 4. Asistenta judiciara cu statele membre ale Uniunii Europene in aplicarea Deciziei-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea in Uniunea Europeana a
ordinelor de indisponibili zare a bunurilor si a probelor 197
111. 4. 1. Notiuni introductive 197
III. 4. 2. Procedura de emitere si transmitere a ordinelor de indisponibilizare de catre autoritatile judiciare romane... 202
Minodora-Ioana Rusu
III. 4. 3. Recunoasterea si executarea ordinelor de
indisponibilizare de catre autoritatile judiciare romane 204
III. 4. 4. Motive de ne recunoastere sau de neexecutare 208
III. 4. 5. Motive de amanare a executarii.. 209
111. 4. 6. Rambursarea 210
III. 5. Asistenta judiciara cu statele membre ale Uniunii Europene in aplicarea Deciziei-cadru 2005j214jJAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului
recunoasterii reciproce a sanctiunilor pecuniare 211
111. 5. 1. Notiuni introductive 211
III. 5. 2. Procedura transmiterii hotararii 216
III. 5. 3. Conditii privind punerea in executare a unor sanctiuni
pecuniare de catre autoritatile judiciare romane 217
III. 5. 4. Procedura executarii hotararii (deciziei) de catre
autoritatile judiciare romane 219
III. 5. 5. Motive de nerecunoastere si neexecutare 223
III. 6. Asistenta judiciara cu statele membre ale Uniunii Europene in aplicarea Deciziei-cadru 2006j783jJAI din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce
a ordinelor de confiscare 228
111. 6. 1. Notiuni introductive 228
III. 6. 2. Procedura transmiterii de catre autoritatile romane
a ordinului de confiscare si certificatului.. 234
III. 6. 3. Procedura de executare de catre autoritatile judiciare
romane a unui ordin de confiscare 236
III. 6. 3. 1. Motive de erecunoastere sau neexecutare a unui
ordin de confiscare 238
III. 6. 3. 2. Amanarea executarii ordinului de confiscare 242
III. 6. 4. Dispunerea de bunurile confiscate 243
III. 6. 5. Restituirea bunurilor culturale mobile care au parasit
ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene 245
III. 6. 6. Recuperarea bunurilor culturale mobile care au parasit
ilegal teritoriul Romaniei 247
CAPITOLUL IV
APLICAREA LEGII PENALE ROMANE IN TIMP SI SPATIU. IMPLICATII IN APLICAREA DISPOZITIILOR PRIVIND ASISTENTA
JUDICIARA INTERNATIONALA IN MATERIE PENALA 249
IV. 1. Consideratii introductive 249
IV. 2. Elementele in raport cu care se aplica legea penala 251
Asistenta judiciara in materie penala la nivel european 1385
IV. 3. Aspecte generale privind aplicarea legii penale romane in timp. Implicatii directe in activitatea de asistenta judiciara
internationala in materie penala 252
IV. 3. 1. Neretroactivitatea legii penale 255
IV. 3. 2. Extraactivitatea legii penale 257
IV. 3. 2. 1. Retroactivitatea legii penale 257
IV. 3. 2. 2. Ultractivitatea legii penale 258
IV. 3. 3. Aplicarea legii penale in situatii tranzitorii 269
IV. 3. 3. 1. Aplicarea legii penale mai favorabile pana la
judecarea definitiva a cauzei.. 270
IV. 3. 3. 1. 1. Aspecte generale 270
IV. 3. 3. 2. Unele consideratii ce privesc aplicarea legii penale
mai favorabile dupa intrarea in vigoare a noului
Codului penal 271
IV. 3. 3. 3. Implicatii ale institutiei in activitatea de asistenta
judiciara internationala in materie penala 273
IV. 3. 3. 4. Aplicarea legii penale mai favorabile dupa judecarea
definitiva a cauzei 279
IV. 3. 3. 4. 1. Aspecte generale 279
IV. 3. 3. 4. 2. Implicatii ale institutiei in activitatea de
asistenta judiciara internationala in materie
penala 281
IV. 4. Aspecte generale privind aplicarea legii penale in spatiu.
Implicatii directe in activitatea de asistenta judiciara
internationala 281
IV. 4. 1. Aplicarea legii penale in cazul infractiunilor savarsite
pe teritoriul Romaniei. 282
IV. 4. 1. 1. Aspecte generale 282
IV. 4. 1. 2. Aplicarea principiului teritorialitatii in activitatea
de asistenta judiciara internationala 284
IV. 4. 2. Aplicarea legii penale in cazul infractiunilor savarsite
in strainatate 285
IV. 4. 2. 1. Aspecte generale 285
IV. 4. 2. 2. Principiile personalitatii, realitatii si universalitatii
legii penale romane, in activitatea de asistenta
judiciara internationala in materie penala 287
C PITO, LUL V ~" ~ ASISTENT A JUDICIARA INTRE UNIUNEA EUROPEANA
SI ALTE STATE 291
V. 1. Consideratii introductive 291
Minodora-Ioana Rusu
V. 2. Acord privind asistenta judiciara reciproca intre Uniunea
Europeana si Statele Unite ale Americii 293
V. 2. 1. Consideratii introductive 293
V. 2. 2. Forme de asistenta judiciara prevazute in Acord 294
V. 2. 2. 1. Identificarea informatiilor bancare 295
V. 2. 2. 2. Echipele comune de ancheta 297
V. 2. 2. 3. Videoconferinte 297
V. 2. 2. 4. Asistenta judiciara acordata autoritatilor
administrative 298
V. 2. 3. Limitele de utilizare in scopul protejarii datelor personale
si a altor date 298
V. 2. 4. Transmiterea accelerata a cererilor si confidentialitatea 299
V. 3. Acord intre Uniunea Europeana si Japonia privind asistenta
judiciara reciproca in materie penala 300
V. 3. 1. Consideratii introductive 300
V. 3. 2. Executarea cererii de asistenta 304
V. 3. 3. Motive de refuz a executarii cererii de asistenta 305
V. 3. 4. Examinarea succinta a formelor de asistenta prevazute
in Acord 307
V. 3. 4. 1. Luarea marturiilor sau a declaratiilor 308
V. 3. 4. 2. Audierea prin videoconferinte 309
V. 3. 4. 3. Obtinerea de obiecte 311
V. 3. 4. 4. Conturi bancare 311
V. 3. 4. 5. Examinarea persoanelor a obiectelor sau a locurilor 312
V. 3. 4. 6. Localizarea sau identificarea persoanelor, a
obiectelor sau a locurilor 312
V. 3. 4. 7. Furnizarea obiectelor aflate in posesia autoritatilor
legislative, administrative, judiciare sau locale 313
V. 3. 4. 8. Comunicarea documentelor si informarea unei
persoane cu privire la o invitatie 313
V. 3. 4. 9. Transferul temporar al persoanelor detinute 314
V. 3. 4. 10. Inghetarea sau sechestrarea si confiscarea
produselor sau instrumentelor 316
V. 3. 4. 11,;Schimbul spontan de informatii 317
V. 3. 4. 12. Imunitatile aplicabile 317
V. 4. Acord intre Uniunea Europeana si Republica Islanda si Regatul Norvegiei privind aplicarea anumitor dispozitii ale Conventiei din 29 mai 2000 cu privire la asistenta judiciara reciproca in materie penala intre statele membre ale Uniunii
Europene si ale protocolului din 2001la aceasta 318
Asistenta judiciara in materie penala la nivel european 1387
V. 5. Acord intre Uniunea Europeana si Republica Mauritius privind conditiile pentru transferul persoanelor suspecte de piraterie si al bunurilor confiscate asociate acestora, de la fortele navale aflate sub comanda Uniunii Europene catre Republica Mauritius, precum si privind conditiile aplicabile,
ulterior transferului, persoanelor suspectate de piraterie 320
V. 6. Acord intre Uniunea Europeana si Republica Unita Tanzania privind conditiile pentru transferul persoanelor suspectate de piraterie si a bunurilor confiscate asociate de la fortele navale aflate sub comanda Uniunii Europene catre Republica
Unita Tanzania 323
CAPITOLUL VI
OPINII CRITICE SI PROPUNERI DE LEGE FERE DA 325
VI. 1. Completarea Codului de procedura penala roman, prin
introducerea in continutul sau a institutiei comisiei rogatorii
internationale 326
V1. 2. Modificarea, completarea sau abrogarea unor norme cuprinse in Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare 327
VI. 2. 1 327
VI. 2. 2 328
VI. 2. 3 328
VI. 2. 4 329
VI. 2. 5 330
VI. 2. 6 331
VI. 2. 7 334
VI. 2. 8. 335
VI. 2. 9 335
VI. 2. 10 336
V1. 3. Modificarea si completarea ori abrogarea unor norme
cuprinse in instrumentele juridice europene 337
VI. 3. 1. Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie
2002, privind mandatul european de arestare si
procedurile de predare intre statele membre 337
VI. 3. 2. Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24
februarie 2005 privind aplicarea principiului
recunoasterii reciproce a sanctiunilor financiare 338
Minodora-Ioana Rusu
CONCLUZII 341
ANEXE 345
Legea nr. 302/2004 - anexa nr. 2: certificat 345
Legea nr. 302/2004 - Anexa nr. 3: certificat.. 350
Legea nr. 302/2004 - anexa nr. 4: certificat 357
Legea nr. 302/2004 - anexa nr. 6: notificarea persoanei
condamnate 366
BIBLIOGRAFIE 367


Data aparitiei: Iulie 2015
Format: A5
Pagini: 390

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.065 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.