Noul Cod de procedura civila. In vigoare de la 15 februarie 2013

Noul Cod de procedura civila. In vigoare de la 15 februarie 2013
-15%
Preț: 10,12 lei
11,90 lei (-14,96%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2013
Categoria: Cod

DESCRIERE

Noul Cod de procedura civila - Ad litteram. In vigoare de la 15 februarie 2013. Cu modificarile aduse de O. U. G. nr. 4 din 30 ianuarie 2013


Noul Cod de procedura civila fost adoptat prin Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (M. Of. nr. 485 din 15 iulie 2010) si ulterior a fost modificat prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012).

Noul Cod de procedura civila a fost republicat, in temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, in M. Of. nr. 545 din 3 august 2012.

In vigoare de la 15 februarie 2013, cu modificarile aduse de O. U. G. nr. 4 din 30 ianuarie 2013. Cuprinde si Legea pentru degrevarea instantelor judecatoresti


CUPRINS

Titlul preliminar

Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila
si principiile fundamentale ale procesului civil... (art. 1-28)... 15
Capitolul I - Domeniul de reglementare al Codului de
procedura civila... (art. 1-4)... 15
Capitolul II - Principiile fundamentale ale procesului
civil... (art. 5-23)... 16
Capitolul III - Aplicarea legii de procedura civila... (art. 24-28)... 19
CARTEA I
DISPOZIII GENERALE... (art. 29-191)... 21
TITLUL I. Actiunea civila... (art. 29-40)... 21
TITLUL II. Participantii la procesul civil... (art. 41-93)... 24
Capitolul I - Judecatorul. Incompatibilitatea... (art. 41-54)... 24
Capitolul II - Partile... (art. 55-91)... 27
Sectiunea 1 - Folosinta si exercitiiul drepturilor
procedurale... (art. 56-58)... 27
Sectiunea a 2-a - Persoanele care sunt impreuna
reclamante sau parate... (art. 59-60)... 28
Sectiunea a 3-a - Alte persoane care pot lua parte
la judecata... (art. 61-79)... 29
- 1. Intervensia voluntara... (art. 61-67)... 29
- 2. Intervensia fortata... (art. 68-79)... 30
I. Chemarea in judecata a altei persoane... (art. 68-71)... 30
II. Chemarea in garansie... (art. 72-74)... 31
III. Aratarea titularului dreptului... (art. 75-77)... 32
IV. Introducerea fortata in cauza, din oficiu, a altor
persoane... (art. 78-79)... 32
Sectiunea a 4-a - Reprezentarea partiilor in judecata... (art. 80-89)... 33
- 1. Dispozisii generale... (art. 80-82)... 33
- 2. Dispozisii speciale privind reprezentarea
convensionala... (art. 83-89)... 34
Sectiunea a 5-a - Asistenta judiciara... (art. 90-91)... 35
Capitolul III - Participarea Ministerului Public
in procesul civil... (art. 92-93)... 36
TITLUL III. Competenta instantelor judecatoresti... (art. 94-147)... 37
Capitolul I - Competenta materiala... (art. 94-106)... 37
Sectiunea 1 - Competenta dupa materie si valoare... (art. 94-97)... 37
8 Cuprins
Sectiunea a 2-a - Determinarea competentei dupa
valoarea obiectului cererii introductive de instanta... (art. 98-106)... 38
Capitolul II - Competenta teritoriala... (art. 107-121)... 40
Capitolul III - Dispozitii speciale... (art. 122-128)... 43
Capitolul IV - Incidente procedurale privitoare
la competenta instantei... (art. 129-147)... 44
Sectiunea 1 - Necompetenta si conflictele
de competente... (art. 129-137)... 44
Sectiunea a 2-a - Litispendenta si conexitatea... (art. 138-139)... 46
Sectiunea a 3-a - Stramutarea proceselor.
Delegarea instantei... (art. 140-147)... 47
TITLUL IV. Actele de procedura... (art. 148-179)... 49
Capitolul I - Forma cererilor... (art. 148-152)... 49
Capitolul II - Citarea si comunicarea actelor
de procedura... (art. 153-173)... 50
Capitolul III - Nulitatea actelor de procedura... (art. 174- 179)... 58
TITLUL V. Termenele procedurale... (art. 180-186)... 60
TITLUL VI. Amenzi judiciare si despagubiri... (art. 187-191)... 62
CARTEA A II-A
PROCEDURA CONTENCIOASA... (art. 192-526)... 64
TITLUL I. Procedura in fata primei instante... (art. 192-455)... 64
Capitolul I - Sesizarea instantei de judecata... (art. 192-210)... 64
Sectiunea 1 - Dispozitiigenerale... (art. 192-193)... 64
Sectiunea a 2-a - Cererea de chemare in judecata... (art. 194-204)... 64
Sectiunea a 3-a - Intampinarea... (art. 205-208)... 68
Sectiunea a 4-a - Cererea reconventiionala... (art. 209-210)... 69
Capitolul II - Judecata... (art. 211-405)... 70
Sectiunea 1 - Dispozitiigenerale... (art. 211-236)... 70
Sectiunea a 2-a - Cercetarea procesului... (art. 237-388)... 76
Subsecsiunea 1 - Dispozisii comune... (art. 237-244)... 76
Subsecsiunea a 2-a - Excepsiile procesuale... (art. 245-248)... 78
Subsecsiunea a 3-a - Probele... (art. 249-388)... 79
- 1. Dispozisii generale... (art. 249-264)... 79
- 2. Dovada cu inscrisuri... (art. 265-308)... 82
I. Dispozisii generale... (art. 265-268)... 82
II. Inscrisul autentic... (art. 269-271)... 83
III. Inscrisul sub semnatura privata... (art. 272-281)... 83
IV. Inscrisurile pe suport informatic... (art. 282-284)... 86
Cuprins 9
V. Duplicatele tii copiile de pe inscrisurile autentice
sau sub semnatura privata... (art. 285-287)... 86
VI. Inscrisurile recognitive sau reinnoitoare... (art. 288)... 87
VII. Regimul altor inscrisuri... (art. 289-291)... 87
VIII. Administrarea probei cu inscrisuri... (art. 292-300)... 87
IX. Verificarea inscrisurilor... (art. 301-308)... 89
- 3. Proba cu martori... (art. 309-326)... 91
I. Admisibilitatea probei cu martori... (art. 309-310)... 91
II. Administrarea probei cu martori... (art. 311-326)... 92
- 4. Prezumsiile... (art. 327-329)... 95
- 5. Expertiza... (art. 330-340)... 96
- 6. Mijloacele materiale de proba... (art. 341-344)... 98
- 7. Cercetarea la fasa locului... (art. 345-347)... 99
- 8. Marturisirea... (art. 348-358)... 99
I. Admisibilitatea probei... (art. 348-350)... 99
II. Interogatoriul... (art. 351-358)... 100
- 9. Asigurarea probelor... (art. 359-365)... 101
Subsecsiunea a 4-a - Administrarea probelor de catre
avocasi sau consilieri juridici... (art. 366-388)... 102
Sectiunea a 3-a - Dezbaterea in fond a
procesului... (art. 389-394)... 106
Sectiunea a 4-a - Deliberarea si pronuntarea
hotararii... (art. 395-405)... 107
Capitolul III - Unele incidente procedurale... (art. 406-423)... 109
Sectiunea 1 - Renuntarea la judecata... (art. 406-407)... 109
Sectiunea a 2-a - Renuntarea la dreptul pretins... (art. 408-410)... 110
Sectiunea a 3-a - Suspendarea procesului... (art. 411-415)... 110
Sectiunea a 4-a - Perimarea cererii... (art. 416-423)... 112
Capitolul IV - Hotararile judecatoresti... (art. 424-455)... 113
Sectiunea 1 - Dispozitiigenerale... (art. 424-435)... 113
- 1. Denumirea, intocmirea tii comunicarea hotararii... (art. 424-428)... 113
- 2. Efectele hotararii judecatoresti... (art. 429-435)... 115
Sectiunea a 2-a - Hotararile date in baza recunoasterii
pretentiiilor... (art. 436-437)... 116
Sectiunea a 3-a - Hotararea prin care se incuviinteaza
invoiala partiilor... (art. 438-441)... 116
Sectiunea a 4-a - Indreptarea, lamurirea si completarea
hotararii... (art. 442-447)... 117
Sectiunea a 5-a - Executarea provizorie... (art. 448-450)... 118
Sectiunea a 6-a - Cheltuielile de judecata... (art. 451-455)... 119
10 Cuprins
TITLUL II. Caile de atac... (art. 456-513)... 121
Capitolul I - Dispozitii generale... (art. 456-465)... 121
Capitolul II - Apelul... (art. 466-482)... 123
Capitolul III - Caile extraordinare de atac... (art. 483-513)... 127
Sectiunea 1 - Recursul... (art. 483-502)... 127
Sectiunea a 2-a - Contestatiia in anulare... (art. 503-508)... 133
Sectiunea a 3-a - Revizuirea... (art. 509-513)... 134
TITLUL III. Dispozitii privind asigurarea unei practici
judiciare unitare... (art. 514-521)... 136
Capitolul I - Recursul in interesul legii... (art. 514-518)... 136
Capitolul II - Sesizarea Inaltei Curti de Casatie
si Justitie in vederea pronunarii unei hotarari
prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.. (art. 519-521)... 139
TITLUL IV. Contestatia privind tergiversarea
procesului... (art. 522-526)... 141
CARTEA A III-A
PROCEDURA NECONTENCIOASA JUDICIAR... (art. 527-540)... 143
TITLUL I. Dispozitii generale... (art. 527-537)... 143
TITLUL II. Dispozitii speciale... (art. 538-540)... 145
CARTEA A IV-A
DESPRE ARBITRAJ... (art. 541-621)... 146
TITLUL I. Dispozitii generale... (art. 541-547)... 146
TITLUL II. Conventia arbitrala... (art. 548-554)... 148
TITLUL III. Tribunalul arbitral... (art. 555-570)... 150
TITLUL IV. Procedura arbitrala... (art. 571-607)... 154
Capitolul I - Sesizarea tribunalului arbitral... (art. 571-574)... 154
Capitolul II - Judecata... (art. 575-594)... 155
Capitolul III - Cheltuielile arbitrale... (art. 595-600)... 159
Capitolul IV - Hotararea arbitrala... (art. 601-607)... 160
TITLUL V. Desfiintarea hotararii arbitrale... (art. 608-613)... 162
TITLUL VI. Executarea hotararii arbitrale... (art. 614-615)... 163
TITLUL VII. Arbitrajul institutionalizat... (art. 616-621)... 165
Cuprins 11
CARTEA A V-A
DESPRE EXECUTAREA SILITA... (art. 622-913)... 167
TITLUL I. Dispozitii generale... (art. 622-725)... 167
Capitolul I - Scopul si obiectul executarii silite... (art. 622-631)... 167
Capitolul II - Titlul executoriu... (art. 632-642)... 169
Capitolul III - Participantii la executarea silita... (art. 643-661)... 171
Capitolul IV - Efectuarea executarii silite... (art. 662-704)... 176
Sectiunea 1 - Sesizarea organului de executare... (art. 662-671)... 176
Sectiunea a 2-a - Efectuarea actelor de executare
silita... (art. 672-685)... 180
Sectiunea a 3-a - Executarea impotriva
mostenitorilor... (art. 686-688)... 183
Sectiunea a 4-a - Interventiia altor creditori... (art. 689-695)... 184
Sectiunea a 5-a - Perimarea executarii silite... (art. 696-698)... 186
Sectiunea a 6-a - Amanarea, suspendarea
si restrangerea executarii... (art. 699-701)... 187
Sectiunea a 7-a - Incetarea executarii silite... (art. 702-704)... 187
Capitolul V - Prescriptia dreptului de a obtine
executarea silita... (art. 705-710)... 188
Capitolul VI - Contestatia la executare... (art. 711-719)... 190
Capitolul VII - Depunerea cu afectatiune speciala... (art. 720-721)... 193
Capitolul VIII - Intoarcerea executarii... (art. 722-725)... 194
TITLUL II. Urmarirea silita asupra bunurilor debitorului... (art. 726-886)... 196
Capitolul I - Urmarirea mobiliara... (art. 726-811)... 196
Sectiunea 1 - Bunurile mobile care nu se pot urmari... (art. 726-729)... 196
Sectiunea a 2-a - Procedura urmaririi mobiliare... (art. 730-779)... 197
- 1. Sechestrarea bunurilor mobile... (art. 730-751)... 197
- 2. Valorificarea bunurilor sechestrate... (art. 752-756)... 204
- 3. Vanzarea la licitasie publica... (art. 757-777)... 205
- 4. Dispozisii speciale... (art. 778-779)... 212
Sectiunea a 3-a - Poprirea... (art. 780-793)... 213
Sectiunea a 4-a - Urmarirea fructelor si a veniturilor
imobilelor... (art. 794-811)... 218
- 1. Urmarirea silita a fructelor neculese
tii a recoltelor prinse de radacini... (art. 794-798)... 218
- 2. Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor... (art. 799-811)... 220
Capitolul II - Urmarirea imobiliara... (art. 812-862)... 223
Sectiunea 1 - Bunurile imobile care pot fi urmarite... (art. 812-817)... 223
Sectiunea a 2-a - Incuviintarea urmaririi imobiliare... (art. 818-825)... 225
Sectiunea a 3-a - Efectele urmaririi... (art. 826-827)... 227
Sectiunea a 4-a - Vanzarea la licitatiie publica... (art. 828-855)... 227
12 Cuprins
-1. Formalitasile premergatoare vanzarii... (art. 828-833)... 227
- 2. Scoaterea in vanzare a imobilului... (art. 834-840)... 228
- 3. Licitasia tii adjudecarea imobilului... (art. 841-855)... 232
Sectiunea a 5-a - Efectele adjudecarii... (art. 856-858)... 237
Sectiunea a 6-a - Dispozitiispeciale... (art. 859-862)... 237
Capitolul III - Eliberarea si distribuirea sumelor
realizate prin urmarirea silita... (art. 863-886)... 238
Sectiunea 1 - Dispozitiigenerale... (art. 863-867)... 238
Sectiunea a 2-a - Distribuirea sumei rezultate
din vanzarea bunurilor urmarite... (art. 868-877)... 240
Sectiunea a 3-a - Plata sumei rezultate din
urmarirea silita... (art. 878-886)... 243
TITLUL III. Executarea silita directa... (art. 887-913)... 246
Capitolul I - Dispozitii generale... (art. 887-891)... 246
Capitolul II - Predarea silita a bunurilor mobile... (art. 892-894)... 247
Capitolul III - Predarea silita a bunurilor imobile... (art. 895-901)... 247
Capitolul IV - Executarea silita a altor obligatii
de a face sau a obligatiilor de a nu face... (art. 902-913)... 249
Sectiunea 1 - Dispozitiicomune... (art. 902-908)... 249
Sectiunea a 2-a - Executarea hotararilor judecatoresti
referitoare la minori... (art. 909-913)... 251
CARTEA A VI-A
PROCEDURI SPECIALE... (art. 914-1. 063)... 253
TITLUL I. Procedura divortului... (art. 914-942)... 253
Capitolul I - Dispozitii comune... (art. 914-927)... 253
Capitolul II - Divortul remediu... (art. 928-932)... 256
Sectiunea 1 - Divortul prin acordul sotiilor... (art. 928-931)... 256
Sectiunea a 2-a - Divortul din motive de sanatate... (art. 932)... 257
Capitolul III - Divortul din culpa sotilor... (art. 933-934)... 257
TITLUL II. Procedura punerii sub interdictie
judecatoreasca... (art. 935-942)... 258
TITLUL III. Procedura de declarare a mortii... (art. 943-950)... 260
TITLUL IV. Masuri asiguratorii si provizorii... (art. 951-978)... 262
Capitolul I - Sechestrul asigurator... (art. 951-968)... 262
Sectiunea 1 - Dispozitiigenerale... (art. 951-958)... 262
Sectiunea a 2-a - Dispozitiispeciale privind sechestrul
asigurator al navelor civile... (art. 959-968)... 264
Capitolul II - Poprirea asiguratorie... (art. 969-970)... 265
Cuprins 13
Capitolul III - Sechestrul judiciar... (art. 971-976)... 266
Capitolul IV - Masuri provizorii in materia drepturilor
de proprietate intelectuala... (art. 977-978)... 267
TITLUL V. Procedura partajului judiciar... (art. 979-995)... 269
TITLUL VI. Procedura ordonantei presedintiale... (art. 996-1. 001)... 273
TITLUL VII. Cererile posesorii... (art. 1. 002-1. 004)... 275
TITLUL VIII. Procedura ofertei de plata si consemnatiunii. (art. 1. 005-1. 012)... 276
TITLUL IX. Procedura ordonantei de plata... (art. 1. 013-1. 024)... 278
TITLUL X. Procedura cu privire la cererile de valoare
redusa... (art. 1. 025-1. 032)... 283
TITLUL XI. Evacuarea din imobilele folosite
sau ocupate fara drept... (art. 1. 033-1. 048)... 286
Capitolul I - Dispozitii generale... (art. 1. 033-1. 038)... 286
Capitolul II - Procedura de evacuare... (art. 1. 039-1. 044)... 287
Capitolul III - Dispozitii speciale... (art. 1. 045-1. 048)... 288
TITLUL XII. Procedura privitoare la inscrierea
drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii... (art. 1. 049-1. 052)... 290
TITLUL XIII. Procedura refacerii inscrisurilor
si hotararilor disparute... (art. 1. 053-1. 055)... 293
TITLUL XIV. Cautiunea judiciara... (art. 1. 056-1. 063)... 294
CARTEA A VII-A
PROCESUL CIVIL INTERNAIONAL... (art. 1. 064-1. 133)... 296
TITLUL I. Competenta internationala a instantelor
romane... (art. 1. 065-1. 081)... 296
Capitolul I - Dispozitii generale... (art. 1. 065-1. 077)... 296
Capitolul II - Dispozitii speciale de competenta
internationala a instantelor romane... (art. 1. 078-1. 081)... 299
TITLUL II. Legea aplicabila in procesul civil international.. (art. 1. 082-1. 092)... 301
Capitolul I - Capacitatea si drepturile partilor
in proces... (art. 1. 082-1. 086)... 301
Capitolul II - Legea aplicabila in materie procedurala... (art. 1. 087-1. 092)... 301
14 Cuprins
TITLUL III. Eficacitatea hotararilor straine... (art. 1. 093-1. 109)... 303
Capitolul I - Recunoasterea hotararilor straine... (art. 1. 094-1. 101)... 303
Capitolul II - Executarea hotararilor straine... (art. 1. 102-1. 109)... 305
TITLUL IV. Arbitrajul international si efectele hotararilor
arbitrale straine... (art. 1. 110-1. 132)... 307
Capitolul I - Procesul arbitral international... (art. 1. 110-1. 122)... 307
Capitolul II - Efectele hotararilor arbitrale straine... (art. 1. 123-1. 132)... 309
DISPOZIII FINALE... (art. 1. 133)... 311
INDEX ALFABETIC... 313
Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedura civila (extras)... 331
O. U. G. nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea
in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila,
precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
conexe... 377
Lege privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti,
precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedura civila... 381Format: A5
Pagini: 398
Data aparitiei: Februarie 2013

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.217 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.